Hoppa till huvudinnehåll

Vasaskolor samarbetar med utbildningar

Vasa yrkeshögskola
Vasa yrkeshögskola. Vasa yrkeshögskola Bild: Yle/ Malin Hulkki vamk

Vasa universitet och Vasa yrkeshögskola fördjupar sitt samarbete. Via gemensamma kurser under de första studieåren ska det bli lättare att ta sig vidare från yrkeshögskolan till universitetet.

De båda utbildarna har redan tidigare kommit överens om gemensamma kurser inom teknikutbildningarna. Nu ska man göra det samma med de handelsinriktade utbildningarna.

För teknikutbildningen är de två första åren väldigt långt gemensamma.

Ännu vet man dock inte exakt hur mycket som kommer att bli gemensamt inom handelsutbildningen.

- Men man ska inte behöva läsa redovisningens grunder både på yrkeshögskolan och på universitetet, exemplifierar Tauno Kekäle, rektor på Vasa yrkeshögskola.

Tauno Kekäle, rektor för Vasa yrkeshögskola.
Tauno Kekäle. Tauno Kekäle, rektor för Vasa yrkeshögskola. Bild: YLE/Mira Myllyniemi tauno kekäle

- Vi söker ännu efter formerna för hur utbildningen på yrkeshögskolan och universitetet kan stötta varandra, säger Vasa universitets rektor Suvi Ronkainen.

Ronkainen säger dock att man inte kan göra lika mycket gemensamt inom handelsutbildningen som inom teknikutbildningen.

- Våra utbildningar är så pass annorlunda att vi inte kan ha en likadan helhet som inom teknikutbildningen.

Lättare att ta sig vidare till universitetet

Det ska bli enklare att ta sig från kandidatnivån på yrkeshögskolan till magsitersnivån på universitetet.

Vad vill ni uppnå med det här samarbetet?

- Att Vasa ska bli ett intressantare ställe för studerande, att det ska vara lättare att fortsätta sina studier om man så önskar och att universitetet ska kunna flytta mer resurser till undervisningen på magisters- och doktorsnivå, säger Kekäle.

Genom samarbetet tar alltså Vasa yrkeshögskola över en del av ansvaret för utbildningen på kandidatnivå och lättar således på universitetets börda.

- Kandidatnivån är ju trots allt vår huvuduppgift medan universitetet ska bedriva forskning, säger Kekäle.

Inträdesproven till utbildningarna hålls dock fortfarande åtskiljda.

De första gemensamma studierna erbjuds redan läsåret 2016-2017.

Samarbete också med Seinäjoki och Umeå

Vasa universitet fördjupar också sitt samarbete med yrkeshögskolan i Seinäjoki. Också där är tanken att göra övergången från yrkeshögskola till universitet smidigare inom handelsutbildningarna.

Dessutom samarbetar Vasa universitets handelsvetenskapliga fakultet med handelshögskolan på Umeå universitet.

Tanken är att studerande på ett smidigt sätt ska kunna gå kurser i Umeå.

- Vi kan komplettera varandra. Målet är att vi i framtiden kunde ha gemensamma professurer och utveckla vissa forskningsområden tillsammans, säger Suvi Ronkainen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten