Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnliga kommunchefer löneledande i Sverige- Finland ligger efter

Svenska kronor
Svenska kronor Bild: Sveriges Riksbank sveriges riksbank

För första gången i historien får kvinnliga kommunchefer i Sverige i medeltal högre lön än manliga. Det här beror bland annat på att fler kvinnor än tidigare rekryterats till kommunchefer. I Finland har liknande jämförelser inte gjorts.

Det är de svenska kommunarbetsgivarnas tidning Dagens Samhälle som gjort jämförelsen. Där listas alla Sveriges kommuner och lönenivån för kommundirektören och den högsta politikern, kommunstyrelsens ordförande.

I båda kategorier har nu kvinnorna högre medellön än männen. En orsak är att kvinnor i större grad leder de stora kommunerna där också löner och arvoden är större.

- Dessutom höjs lönerna varje gång som kommunerna byter chef, säger Marianne Pekola-Sjöblom på Finlands kommunförbund, och eftersom kvinnor oftare valts till kommunchefer på senare tid påverkas deras snittlöner.

I Finland har liknande jämförelser inte gjorts. Det finns lagstadgade jämställdhetsprogram men de stipulerar lönejämförelser inom kommunerna, inte mellan dem. Kvinnornas andel av kommundirektörerna i Finland är bara 18% vilket ytterligare försvårar en vettig lönejämförelse. Men till exempel Yle har gjort lönegenomgångar bland kommundirektörerna, senast år 2013.

Tjänstemännen brädar politikerna

Skillnaden mellan högste tjänsteman och högste politiker växer också, kan Dagens Samhälle berätta. Att en kommundirektör får ca 40% mer i lön än kommunstyrelseordföranden beror främst på att löner trissas upp när kommuner rekryterar. Den kommun som har råd kan erbjuda en konkurrenskraftig lön och försöka locka någon chef från privata sektorn.

Bland de förtroendevalda finns inte så stor valmöjlighet. Till styrelseordförande måste man anställa den som blivit folkvald och som ifrågavarande parti för fram.

Svenska politiker brädar de finländska

Den stora skillnaden hittar vi när vi jämför löner och arvoden mellan Finland och Sverige. Kommundirektörerna har en ganska liknande lönenivå, men vår finländska politiker får en spottstyver i arvoden jämfört med sin svenska kollega.

Lönenivåer i Sverige och Finland
Lönenivåer i Sverige och Finland löner,kommuner,kommundirektörer,kommunstyrelse,Sverige,Finland

Den rätt så enkla förklaringen är att en svensk kommunstyrelseordförandes lön ska motsvara en heltidsanställning. Den finländska politikern förväntas däremot ha ett "riktigt jobb" vid sidan om och endast få mötesarvoden för förlorad arbetstid. Det finns inte större vilja att höja arvodena, säger Marianne Pekola-Sjöblom

- I Finland anses förtroendevalda fortfarande vara fritidspolitiker. Dessutom påverkar väljarnas åsikter. De brukar inte främja högre arvoden.

Två topplöner i Finland

Endast i några städer och kommuner får ledande politiker lön. Lahtis, Uleåborg och Åbo heltidsanställer sina styrelseordföranden. Lönerna ligger på kring 60.000 i året, en märkbart lägre nivå än i de mindre kommunerna Håbo och Enköping i exemplet här. Håbo har ca 20.000 invånare, Enköping 40.000.

Det är bara Tammerfors och Birkala (Pirkkala), som lyser med sina undantag. Båda har regelrätta borgmästartjänster, i Birkala betalas en årslön på drygt 100.000, i Tammerfors 175.000. I Tammerfors och Birkala finns å andra sidan ingen separat stadsdirektör.

Diskussionen i övriga kommuner om huruvida toppolitikerna borde få heltidslön blossar upp ibland, men har för det mesta slocknat igen i all tysthet.

fotnot: Lönestatistiken är från år 2013

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes