Hoppa till huvudinnehåll

Liberala attityder mot droger oroar frivilligorganisationer

Organisationerna samlades för att berätta om en ny lagändring
Eva Marander, Joonas Turtonen, Anne Salovaara-Kero och Jenni Ahlbäck. Organisationerna samlades för att berätta om en ny lagändring Bild: Yle/Jonny Smeds presskonferens

Frivilligorganisationer efterlyser konkreta och gemensamma handlingsplaner för att förebygga droganvändning.

Frivilligorganisationerna Cannabisnätverket Finland, Fri från narkotika, Nykterhetsförbundet hälsa och trafik och USM är orolig över ungas attityder till droganvändning.

- Vi märker att många ungdomar har en liberal inställning till droger, säger Joonas Turtonen, verksamhetsledare vid Nykterhetsförbundet trafik och hälsa.

Turtonen säger att skolor allt oftare hör av sig och vill ha experter att komma till skolorna och föreläsa.

Måste bli en förändring

Föreningarna är överens om att det inte längre är en hållbar lösning att endast ta in en expertföreläsare för att förebygga droganvändning.

Kommunerna och skolorna, men även hälsovårdare och hemmet, måste bli bättre på att handskas med drogproblematiken själva.

- Skolorna vet inte hur man ska tackla droger. Det är något som de måste bli bättre på, säger Eva Marander, verksamhetsledare vid USM.

För tillfället kör varje skola sin egen kamp. En del skolor satsar hårdare på att förebygga drogmissbruk än andra.

Organisationerna efterlyser ett bättre samarbete mellan kommunerna, skolorna och tredje sektorn.

- Det behövs en gemensam och konkret handlingsplan, säger Turtonen.

Ny lag

Genom en ny lag som trädde i kraft för några månader sedan betonas kommunernas roll och ansvar.

Kommunen sparar pengar genom att satsa på förebyggande arbete i och med att det är billigare att förebygga än att vårda.

Organisationerna hoppas att kommunerna ska jobba aktivare med att förebygga droger i skolor. Detta till exempel genom att införa undervisning om droger i vanliga skolämnen.

- På sådant sätt kan man sänka tröskeln för unga så att de på ett naturligt sätt kan diskutera och prata om droger, säger Anne Salovaara-Kero från föreningen fri från narkotika.

Kommunerna har ett stort ansvar

Kommunerna har ett stort ansvar i de här frågorna säger fullmäktigeordförande Carola Sundqvist (SFP) i Jakobstad. Tillsammans med grannkommunerna har Jakobstad en rusmedelsplan för grundskolan och andra stadiet och den förnyas som bäst, den gamla gällde 2011-2015.

- Det vore bra att ta upp de här frågorna minst en gång i månaden, det kan hända att skolorna borde få en liten extra resurstilldelning för ändamålet, säger Sundqvist.

- En sak som irriterat mig är att man på en tillställning eller en fest måste förklara sig om man inte tar ett glas vin, den attityden måste bort.