Hoppa till huvudinnehåll

Romu Keinänen får bygga bullerskydd på stadens mark

Skrotföretaget Romu Keinänen
Bullerskyddet ska minska på oljudet från skrotstationen. Skrotföretaget Romu Keinänen Bild: YLE/Minna Almark romu keinänen,Raseborg

Skrotföretaget Romu Keinänen i Bäljars i Karis har på vissa villkor fått grönt ljus att bygga ett bullerskydd på stadens mark.

Det blev klart på samhällstekniska nämndens möte (23.2) i Raseborg.

Ett villkor för att bullerskyddet ska få byggas på stadens mark är ändå att Romu Keinänen lyckas få miljölov för sin utvidgade verksamhet.

Samhällstekniska nämnden slog fast att staden meddelar skrotföretagaren att bullerskyddet ska vara en del av företagets anhållan om miljölov.

Oljud hindrar miljölov

Regionförvaltningsverket i södra Finland beviljade Romu Keinänen ett miljölov som gör det möjligt för företaget att öka den totala skrotmängden de behandlar till max 63 500 ton per år. Miljölovet förkastades senare både i Vasa förvaltningsdomstol och i Högsta förvaltningsdomstolen.

Det var grannarna i området som överklagade till förvaltningsdomstolen eftersom de störs av ljudet och anser att de bullermätningar som utförts inte stämmer överens med verkligheten.

En dyr affär

Staketet som nu planeras kommer att finnas runt stora delar av skrotstationen för att begränsa bullret.

Bullerskyddet måste av praktiska orsaker placeras utanför det befintliga staketet som redan finns på området och byggs därför på stadens mark.

Ett bullerskydd som i praktiken stoppar allt oljud kostar minst 700 000 euro.