Hoppa till huvudinnehåll

Arméchefen betonar samarbetet med Sverige

Armén övar i Rovajärvi år 2011.
Arkivbild - armén övar i Rovajärvi år 2011. Armén övar i Rovajärvi år 2011. Bild: Försvarsmakten / Heidi Similä försvarsmakten,manövrer,armén (landstridskrafter)

Både Finland och USA vinner på att öva militärt tillsammans, som under den omtalade övningen i Niinisalo i maj, konstaterar arméns kommendör, generallöjtnant Seppo Toivonen. Han lyfter också fram Finlands militära samarbete med Sverige.

- Vi övar mycket tillsammans med svenska trupper i år. Alla våra truppförband har numera var sitt "partnerskapsförband" i Sverige, poängterar Toivonen.

Han förstår att det emellanåt uppstår debatt kring försvarets internationella övningar, men han vill inte diskutera vilka länder som är viktigast att öva med.

- Det ligger inte i vårt intresse att rangordna länder på det viset.

Vad beträffar just Arrow 16-övningen i Niinisalo i maj räknar Toivonen med att det blir en värdefull erfarenhet för alla deltagare. Amerikanska officerare bekantade sig med samma övning i fjol. USA deltar nu med 160 soldater och 20 pansarfordon från en bas i södra Tyskland.

- Det är en krävande och fartfylld övning där vi använder mycket modern simulatorteknik, säger Toivonen.

Artilleriet moderniseras

Armén förbereder som bäst det som Toivonen beskriver som den viktigaste anskaffningen av ny materiel fram till år 2020: stora delar av arméns artilleri, pansarvärn och luftvärn är i behov av modernisering.

Främst handlar det om gammal rysk materiel som ska ersättas med rörligare enheter. Artilleri kostar inte lika mycket som nya örlogsfartyg eller jaktplan men det lär bli en stor affär blir i alla fall.

- Jag kan inte nämna några summor i det här skedet, men för oss är det en stor affär, säger Toivonen.