Hoppa till huvudinnehåll

Finländarna tror att arbetslösheten kommer att öka

En hammare ligger på ett städ.
En hammare ligger på ett städ. Bild: Yle / Hanna Othman taitopaikka

Konsumenternas förtroende för Finlands ekonomi sjönk i februari. Förtroendet är klart sämre än under motsvarande tid i fjol. Mest sjönk tilltron för arbetsmarknaden.

Statistikcentralen mäter varje månad konsumenternas förtroende för Finlands ekonomi. Indikatorn för februari stannade på 7,7, som kan jämföras med långtidsmedelvärdet 11,6. Förtroendet är alltså klart lägre än vanligt. Ännu i januari var värdet 8,2.

Det anmärkningsvärda i februari är att konsumenternas syn på arbetslöshetsutvecklingen är så dyster. 54 procent av de tillfrågade tror att arbetslösheten kommer att öka under året. Var femte bedömer att risken för att de själva kommer att förlora jobbet har ökat.

Under stora delar av fjolåret sjönk förtroendet, men började öka mot slutet av året. Den trenden ser alltså nu ut att vara bruten.

Förtroendeindikatorn tenderar ändå att variera under året. Det är alltså för tidigt att säga om det försämrade förtroendet i februari är början på en ny nedgång, eller ett litet bakslag i en uppåtgående trend.

Fler kan spara

När statistikcentralen beräknar sin förtroendeindikator beaktar den också konsumenternas syn på den allmänna ekonomin, deras syn på sin egen ekonomi, möjligheten att spara, inflationen och om tidpunkten anses lämplig för köp av kapitalvaror, att spara eller att lyfta lån.

De enda mätare där utvecklingen har varit positiv gäller sparandet. Fler än tidigare ansåg i februari att de kommer att kunna spara under året. Lite fler än tidigare ansåg också att det nu är en bra tidpunkt att spara.

Inflationsförväntningarna är oförändrade. Mätt med alla övriga mätare har förtroendet för ekonomin minskat. Bilden av ekonomin är ändå ljusare i huvudstadsregionen och norra Finland än i resten av landet.