Hoppa till huvudinnehåll

Starka kemikalier i hemmen, men inte i Åboskolor

Städutrustning
Städvagnen är full med kemikalier, men alla används inte alltid. Städutrustning Bild: YLE/Arja Lento städredskap

I skolorna och på daghemmen i Åbo används så lite starka tvättmedel som möjligt.

Enligt Mirja Salkinoja-Salonen, professor emerita vid Helsingfors universitet, städas det med alltför starka kemikalier i dag. Hon anser att man bereder rum för mögel om man tar livet av alla bakterier.

Men servicechef Auli Rake vid Åbo stads lokalitetstjänster håller inte med om att alltför kemikalisk städning i Åbo skulle ha lett till problem med mögel och dålig inomhusluft.

- Det hör till yrkeskunskapen och yrkesetiken att använda rätt tvättmedel, i rätt proportioner och på rätt ställe, säger Rake.

I Åbos skolor och daghem har användningen av starka tvättmedel minskat kraftigt ända sedan 90-talet. Istället används i dag allt mer mikrofiberdukar och maskinstädning. Staden kräver att städarna och städfirmorna följer miljöregler och har miljöcertifikat.

Biocider används då de behövs

De städmedel som gör mest skada är de som innehåller biocider, alltså kemikalier som dödar de bakterier som finns på golv och andra ytor. Enligt Rake används sådana högst en gång i veckan exempelvis på toaletter.

- Det kan finnas småbarn som spyr, säger Rake, och då måste vi använda biocider. Men inget blir kvar på ytan, utan biociderna sköljs bort.

Staden följer också upp användningen av kemikalier, men har aldrig behövt påpeka att någon skulle använda ovanligt mycket eller för starka medel.

- Städaren avgör vilka tvättmedel som måste användas för vilka platser. Vi har inga direktiv för hur mycket eller hur lite kemikalier som får användas, utan städarna avgör det med sin yrkeskunskap.

"Alla tvättmedel i städkärran används inte alltid"

Professor emerita Salkinoja-Salonen säger sig ha granskat en massa städkärror i skolor och på kontor, och hon säger att mer än hälften innehåller städmedel med biocider.

- Det verkar säkert så för en utomstående, säger Rake, för städarna måste gå långa sträckor med sina kärror. Då är det enklast att ta med alla tvättmedel på en gång. Men det innebär inte att alla alltid skulle användas.

Servicechef Auli Rake tycker det är bra att forskare undersöker kemikalieanvändningen och ger råd för hur det kunde bli bättre. Men allmänheten behöver inte genast överreagera och tro att allt är farligt.

- De problem som finns med starka tvättmedel, de finns främst i privata hem, tror Rake. Allmänheten har inte samma yrkeskunskap som städare, och de tror ofta på reklam.

Läs också