Hoppa till huvudinnehåll

Afrikansk svinpest hotar Finlands grisar

Gris i Sjundeå
Den afrikanska svinpesten har spritt sig bland annat i Estland och Karelen. (Arkivbild) Gris i Sjundeå Bild: Yle/Malin Lindholm smågrisar

Den ytterst smittosamma afrikanska svinpesten lurar alldeles nära våra gränser. I Estland har redan flera fall uppdagats, liksom också i de övriga baltiska länderna och Karelen.

I och med att miljontals människor årligen åker till och från Estland är smittorisken stor. Svinpesten smittar väldigt lätt och därför är risken rätt stor att den kan komma till Finland, säger veterinär Heidi Rosengren.

Under min livstid har det inte tidigare funnits en lika stor risk att en allvarlig sjukdom skulle sprida sig bland våra produktionsdjur.

- Under min livstid har det inte tidigare funnits en lika stor risk att en allvarlig sjukdom skulle sprida sig bland våra produktionsdjur, säger hon.

Hon jobbar som veterinär i Sjundeå och Tenala säger att svinpesten i långa tider funnits i Afrika, men att den nu har sökt sig närmare våra breddgrader.

- Pesten har spridits via Kaukasus norrut.

Smittar enkelt

Svinpesten är väldigt smittosam. Den smittar genom direkt kontakt mellan svin.

- Den smittar också via indirekta kontakter som till exempel djurtransporter, kontaminerat kött, redskap, kläder och skor.

- Den sprider sig alltså väldigt lätt från gård till gård.

Den afrikanska svinpesten är inte farlig för människor, utan smittar från svin till svin, tillägger hon.

- Människor och andra djur får inte smittan och blir inte sjuka, understryker Rosengren.

Läget hotfullt i Estland

Veterinär Heidi Rosengren säger att läget i Estland är ganska hotfullt för Finland.

- Där har påträffats väldigt många fall.

- I fall en svingård får pesten måste alla svin avlivas. Det bildas också skyddszoner runt gårdarna för att övervaka att sjukdomen inte sprider sig.

I fall en svingård får pesten måste alla svin avlivas.

Det skulle förstås betyda katastrof för svinuppfödarna. Och för oss konsumenter skulle det betyda att mängden svinkött som finns på marknaden kommer att minska, säger Rosengren.

- Det betyder också att det under en längre tid kommer att vara svårt att få tag på svinkött.

Minigrisar kan också bli smittade

Pesten smittar också från tama svin till vildsvin. Det gör den också till en ännu besvärligare sjukdom.

- Vildsvinsstammen har under de senaste åren ökat här hos oss.

Vildsvin.
Också vildsvin kan bli smittade. (Arkivbild). Vildsvin. Bild: Yle/Roger Källman vildsvin

I Västnyland finns inte särkilt många svinfarmer. I Finland är svinuppfödningen koncentrerad till västra delar av landet, Egentliga-Finland och Satakunda.

- Ett fall av afrikansk svinpest i det området gör att nästan all svinproduktion i Finland stannar upp.

- Här i Västnyland finns däremot en hel del minisvin och minigrisar och de kan också få den här sjukdomen, säger Heidi Rosengren.

Hon säger att svinfarmarna i Finland är ganska väl informerade om den afrikanska svinpesten.

- De gör också vad de kan för att pesten inte ska spridas till deras egna gårdar.