Hoppa till huvudinnehåll

30 chaufförer sover i Karis varje natt

Lojobon Kimmo Eloranta.
Lojobon Kimmo Eloranta tycker parkeringen vid servicestationerna i Karis är bra men för liten. Lojobon Kimmo Eloranta. Bild: Yle/Marica Hildén parkering för långtradare i karis,Raseborg

Det behövs flera parkeringsplatser för långtradare i Karis, säger chauffören Kimmo Eloranta från Lojo. Han kanske får som han önskar eftersom området kring servicestationerna vid riksväg 25 i Läpp i Karis kunde utvecklas till en långtradarparkering på internationell nivå.

Det framgår ur Närings-, trafik- och miljöcentralens färska utredning om rastplatser för tung trafik i Nyland.

Det behövs kring 400 nya parkeringsplatser för tung trafik i närheten av servicestationerna i Nyland.

Chaufförerna applåderar tanken på flera parkeringsplatser. Staden Raseborg är inte lika glad, det finns inga lämpliga områden i Läpp, säger stadsplaneringsarkitekt Simon Store.

"Det behövs 150 parkeringsplatser"

Kimmo Eloranta är nöjd med parkeringen vid servicestationerna i Karis, men den är för liten. NTM-centralen anser att den viktigaste platsen i västligaste Nyland finns i Karis. Där parkerar i medeltal över 30 fordon per natt.

- Det skulle behövas 150 parkeringsplatser, då skulle parkeringen räcka till för alla, säger Eloranta.

Lasse Heinonen från Kangasala.
Lasse Heinonen är nöjd med parkeringen i Karis. Lasse Heinonen från Kangasala. Bild: Yle/Marica Hildén parkering för långtradare i karis,Raseborg

Lasse Heinonen från Kangasala var i fredags på väg från Hangö till Kantvik. Då passade han på att ta en paus i Karis.

- Jag brukar vara här två till tre gånger i veckan och jag övernattar ibland. Jag har alltid fått en parkeringsplats, jag har aldrig sett att den här parkeringsplatsen skulle vara full.

Det finns inga tomter för parkering

Raseborgs stad ser inte alls lika positivt på NTM-centralens idéer.

Raseborgs stadsplaneringsarkitekt Simon Store har inte hört om NTM-centralens tankar om att Karis kunde utvecklas till en långtradarparkering på internationell nivå.

- Staden äger inga tomter i Läpp som är lämpliga för en storskalig parkering. Det skulle vara slöseri med resurser.

Store hänvisar också till landskapsplanen som nyss godkänts. I den möjliggörs att det på området finns regional handel som kräver stora utrymmen av varor.

- Det passar inte ihop med en parkering. Man måste också tänka på dem som bor i området.

Hangös parkeringsplats plogas inte

I fredags körde Kimmo Eloranta från Helsingfors till Hangö och tog en paus i Läpp. Eloranta skulle vilja ha en rastplats också närmare Hangö.

- I Hangö plogar man ju inte ens den parkeringsplats som finns för långtradarna.

Parkering för långtradare i Karis.
Parkeringsplatsen för långtradare i Karis. Parkering för långtradare i Karis. Bild: Yle/Marica Hildén långtradare med bilar,Raseborg

Eloranta säger att det är lika dåligt med parkeringsplatser i huvudstadsregionen.

- Rastplatserna finns omkring 40 kilometer utanför och det ställer ju till med problem när vi har så strikta tidtabeller. Huvudstadsregionen kunde man jämna med marken. Det är en hopplös situation.

Det är inte bra att vara ensam i hytten

Då Kimmo Eloranta får önska sig vad som helst på en rastplats, så vill han ha duschar och bastu.

- Det skulle vara bra med en plats att samlas på så man kan prata med folk och inte bara sitta för sig själv i sin hytt.

Kimmo Elorantas hytt i långtradaren.
Kimmo Eloranta efterlyser pausrum för chaufförerna, det är bättre än att sitta ensam i sin hytt. Kimmo Elorantas hytt i långtradaren. Bild: Yle/Marica Hildén kimmo eloranta långtradare hytt,Raseborg

I Hangö brukar chaufförerna bada bastu på hotell, berättar Eloranta.

- Här i Karis finns det en dusch i ABC, men den skulle gärna få vara litet större. En så här stor karl som jag blir med rumpan utanför.

Det är trångt i Europa

Eloranta kör enbart i Finland. Han säger att de bästa rastplatserna finns i Hirvaskangas och Åbo.

- Hirvaskangas är bra trots att parkeringen är liten och i Åbo finns bastu och tv.

Långtradare kör ut på riksväg 25 i Karis.
Efter pausen i Karis är det dags att ge sig ut i trafiken igen. Långtradare kör ut på riksväg 25 i Karis. Bild: Yle/Marica Hildén långtradare riksväg 25 läpp karis,Raseborg

Lasse Heinonen kör även i Europa, det har han gjort i 18 år. Där är det trångt på rastplatserna, säger han.

- Det är i synnerhet problem om man kommer fram sent på kvällen, då kan det hända att man inte får en plats.

Stor parkering ger mera kunder

Kanske Karis också får en internationell fläkt i framtiden om parkeringsplatsen vid servicestationerna förstoras.

På ABC är biträdande trafikbutikschef Susanna Lindqvist positiv till en utvidgning.

- Det skulle innebära flera kunder för vår del och det ser vi fram emot.

Konkurrenten mitt emot, Shell, ska renoveras och förstoras i höst. Då ska långtradarchaufförerna få skilda duschar och toaletter.

Staden eller staten ska göra något

I Karis är det främst långtradarchaufförerna som kör till och från Hangö hamn som använder sig av parkeringen. Parkeringen vid Shell, ABC och Neste i Karis har i praktiken ersatt långtradarparkeringen i Hangö.

Långtradare på väg från riksväg 25 in till Karis.
Det är många chaufförer som tar en paus i Karis då de har startat i Hangö. Långtradare på väg från riksväg 25 in till Karis. Bild: Yle/Marica Hildén långtradare riksväg 25 läpp karis,Raseborg

Enligt NTM-centralens rapport har området potential att bli en långtradarparkering som håller internationell standard.

Men för att det ska vara möjligt borde staden eller staten se till att där finns fler parkeringsplatser som kan användas nattetid.

NTM-centralen anser att det redan nu finns en god service för långtradarchaufförerna i Läpp i Karis dygnet runt.

Ingen service på natten i Virkby

Vid servicestationerna St 1 och Neste invid riksväg 25 i Virkby i Lojo finns det också en parkering som främst används av lokala företag för att parkera långtradarsläp. Där finns ingen service nattetid.

Långtradarchaufförerna använder också flitigt ABC vid huvudväg 1 i Lojo som paus- och övernattningsställe.

Här är det också, enligt rapporten, möjligt att utveckla parkeringsplatsen. Men den hör inte till de mest brådskande platserna, eftersom det för det mesta finns lediga platser i Suomusjärvi vid huvudväg 1.

Enligt bestämmelserna måste långtradarchaufförerna regelbundet vila för att kunna trygga trafiksäkerheten. Chaufförerna tvingas bryta mot bestämmelserna eller parkera på olovliga platser eftersom det inte finns tillräckligt med rastplatser.