Hoppa till huvudinnehåll

Kyrkan aktiverar gärna sina lekmän

Församlingspastor Malena Björkgren i Åbo svenska församling
Malena Björkgren Församlingspastor Malena Björkgren i Åbo svenska församling Bild: Yle/Maud Stolpe församlingspastor malena björkgren

Åbo svenska församling håller en inspirationsdag för gudstjänsten femte mars och i april ordnas det igen drop in-dop i domkyrkan.

I Åbo svenska församling finns idag totalt sju olika gudstjänstgrupper som är med om att planera innehållet i kommande söndags gudstjänst.

Det är från de här grupperna som initiativet till en inspirationsdag har kommit.

Den riktar sig i alla fall till alla som är intresserade av vad gudstjänsten står för och eventuellt är hågade att delta mera aktivt som lekmän.

Utbildning för nattvardsassistenter

Man behöver inte vara präst för att vara med och assistera vid nattvarden. Det enda som krävs är att man är konfirmerad medlem av församlingen och har kyrkoherdens godkännande.

Det är inga stora saker man behöver lära sig för att bli nattvardsassistent, det handlar mera om att känna sig bekväm på andra sidan av altarringen.

Många har kanske aldrig tidigare satt sin fot på den sidan.

Under inspirationsdagen talar församlingspastor Malena Björkgren om nattvardsassistentutbildningen.

Den här utbildningen går helt enkelt ut på vad som händer under nattavarden och hur man ska bete sig.

I Åbo svenska församling är det ofta en assistent som tillsammans med predikanten delar ut vinet medan liturgen delar ut brödet och ibland är de ännu fler som delar ut nattvarden.

Utbildningen på inspirationsdagen sker i Aurelia, men då en assistent sedan ska delta i en riktig nattvard kan man i lugn och ro bekanta sig med den aktuella kyrkan före gudstjänsten.

Malena Björkgren säger att också präster gärna bekantar sig med rummet på förhand då de har förrättningar i flera olika kyrkor.

Hon säger att just i Åbo svenska församling är intresset för att medverka som nattvardsassistent ganska stort.

Under inspirationsdagen blir det sedan gudstjänstskola med Patrik Hagman på eftermiddagen.

Skärtorsdagens nattvard vinjett
Skärtorsdagens nattvard vinjett Bild: Kyrkans bildbank skärtorsdag

Drop in-dop i april

Den tredje april ordnar Åbo svenska församling tillsammans med domkyrkoförsamlingen en dopdag i domkyrkan.

Tanken är att både mindre och större barn då kan döpta ifall familjen av olika orsaker inte har kommit sig för att döpa sina barn.

Malena Björkgren säger att den första småbarnstiden kan vara ganska turbulent så det kan bra hända att alla inte orkar ställa till med ett dop just då.

Det är lätt att komma till dopdagen i och med att allt är färdigt ordnat från kyrkans sida med dopkaffe efteråt och allt som behövs.

Trots att det är ett slags drop in-dop ska man anmäla sig så att man kan diskutera hur det hela går till.

Personer som är över femton år måste i alla fall vara skriftskolgågna för att bli döpta, så de som inte har gjort det ännu hinner inte med till den här tillställningen.

Om det finns sådana som inte har gått skriftskola men som är intresserade uppmanar Malena Björkgren dem att ta kontakt för dop går sedan alltid att ordna.

babyn på ett dop
babyn på ett dop Bild: YLE/Mika Kanerva dop

Anmälan till inspirationsdagen ska göras senast 29 februari och till dopdagen senast 21 mars. Mer information hittas på Åbo svenska församlings hemsidor eller genom att ringa församlingen.