Hoppa till huvudinnehåll

Mycket kritiskt för HBL

Hufvudstadsbladets tidningshuvud.
Hufvudstadsbladets tidningshuvud. Bild: Yle hbl,Hufvudstadsbladet

KSF Media gör det sämsta resultatet någonsin. Förlusten för 2015 är dryga 7 miljoner euro. Bolaget överväger stora förändringar. Vilka de är vill ledningen ännu inte säga.

Bokslutet för KSF Media som ger ut Hufvudstadsbladet, Västra Nyland och Östnyland, har ännu inte offentliggjorts men vd Barbro Teir säger att det kommer att röra sig om ett minus på drygt 7 miljoner euro.

- Det är jättekritiskt. Vi har väldigt dålig ekonomi. Våra annons- och prenumerationsintäkter har gått ned med flera miljoner euro under de senaste åren utan att vi har lyckats anpassa kostnadsstukturen i relation till det.

Teir, VD för KSF Media
Barbro Teir, VD för KSF Media Teir, VD för KSF Media Bild: YLE Antti Tuunanen barbro teir

Papperstidningen hotad?

KSF Medias styrelse jobbar med olika scenarier för hur man ska få en bättre ekonomi. Vad det betyder vill vd Barbro Teir ännu inte säga. På frågan om papperstidningen nu är i fara svarar hon:

- Papperstidningen som sådan kommer, tror jag, att starkt finnas kvar över en tid. Men inte nödvändigtvis i den form vi ser idag.

Ägaren till KSF Media Konstsamfundet tror idag på papperstidningen. Vd Kaj-Gustaf Bergh som också är styrelseordförande i KSF Media, säger att han har insett att papperstidningen behövs.

- Jag vet att vi i Konstsamfundet tycker att det är vår uppgift att se till att det finns en sjudagarstidning på svenska i Finland. Men det är nog ganska dyrt.

Konstsamfundet har under årens lopp stött KSF Media. Kaj-Gustaf Bergh förklarar att han på skoj räknat ut att verksamhetsresultatet sammanlagt varit 80 miljoner euro negativt.under de senaste 25 åren.

På frågan om hur mycket Konstsamfundet måste skjuta till detta år svarar Bergh:

- Mycket!

Hur många miljoner talar vi om?

- Som jag sa 80 miljoner på 25 år och i fjol fem och en halv miljon och det blir säkert ännu mera i år.

Samhällsbevakningen minskar

Efter samarbetsförhandlingarna 2014 och flera avhopp senaste höst har innehållsproduktionen minskat med närmare 36 personer. Det har fått konsekvenser för innehållet i KSF Medias tidningar.

Det är främst samhällsbevakningen som fått ge vika för annat innehåll. Markus West lämnade HBL i höstas men enligt honom har utvecklingen pågått en längre tid.

Snart har vi en borgerlig kulturtidskrift i Husis.

- Om vi har en vänsterkulturtidskrift i Ny Tid så efter något år så har vi en borgerlig kulturtidskrift i Husis. Eller någon sorts veckoslutsmagasin. Men nyhetsjournalistiken flyttar nog bort från papperstidningen på sikt.

På KSF Media har man inga planer på att ersätta Markus West eller Staffan Bruun och de andra journalisterna som hoppade av i höstas.

Markus West, chefredaktör för God Tid
Markus West hoppade av HBL i höstas Markus West, chefredaktör för God Tid Bild: YLE Antti Tuunanen markus west

Frågan är vad tidningarna ska satsa på och den diskussionen pågår hela tiden, förklarar Barbro Teir:

- Vi har ju minskat på allt. Vi har skurit ned vår personal med 20 procent för drygt ett år sedan. Det märks över allt. Och då måste man prioritera vad vi ska göra själva och vad för material vi ska köpa in av andra aktörer.

Arbetet med prioriteringar av innehållet pågår och Barbro Teir hoppas att man inom någon månad ska ha slutfört det arbetet.

HSS Media går bra

För HSS Media går det däremot bra. HSS Media ger ut Vasabladet, Österbottens Tidning och Syd Österbotten.

HSS Media jobbar också med innehållet:

- Vi måste bli bättre på att förstå kunderna och bättre på att studera kunderna för att se hur de gör i dagens digitala värld, förklarar vd Svante Wahlbeck.

I någon mån försöker man också satsa på textreklam. Men då det är annonsavdelningen som jobbar med det innehållet.

Personalen mår dåligt

Personalen vid KSF Media och HSS Media mår dåligt efter svåra samarbetsförhandlingar. Dessutom finns det ett missnöje med ledningen. Kommunikationen har inte varit den bästa:

- Vi vet inte riktigt hur vi ska tolka de signaler som kommer till offentligheten via styrelsen eller ledningen när man säger saker som vi upplever som ganska negativa, säger Sylvia Bjon förtroendeman på HBL.

Dessutom finns det ett missnöje med att nedskärningarna får negativa följder för innehållet.

- Det är färre ögon och öron på fältet som ska hämta in, lyssna och reagera, konstaterar Jonas Brunström ordförande för redaktionsklubben vid Österbottens tidning.

Enligt Brunström hinner man inte längre ge bakgrund och analys av händelser som till exempel flyktingströmmen. Utan nu handlar det om att endast rapportera olika händelser.

I Spotlight om KSF Medias och HSS Medias problem och vad det får för konsekvenser för innehållet i tidningarna.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes