Hoppa till huvudinnehåll

Intentionsavtal slöts om planerad litiumgruva i Kaustby

Länttä i Ullava
I Länttä i Ullava planeras utvinning av litium. Länttä i Ullava Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist länttä

Gruvbolaget Keliber har slutit ett intentionsavtal med en betydande aktör inom kemikalietillverkning om samarbetet kring utvinning av litium i Kaustby och Ullava.

Avtalet omfattar både tekniska- och affärsmässiga överenskommelser kring den planerade litiumgruvan.

Karta över litiumfyndigheter i Mellersta Österbotten
Karta över litiumfyndigheter i Mellersta Österbotten Karta över litiumfyndigheter i Mellersta Österbotten Bild: Keniber länttä

Internationell partner

Keliber avslöjar inte bolagets namn, men säger att det är ett medelstort internationellt företag som tillverkar litiumkemikalier.

- Vi anser att avtalet är mycket betydelsefullt. Men å andra sidan är det bara ett föravtal som inte innebär att parterna starkt förbinder sig till varandra. Alla våra gemensamma diskussioner tyder på att båda bolagen kommer att dra nytta av samarbetet, säger Markku Isohanni som är styrelseordförande på Keliber.

Isohanni hoppas att kemikalietillverkaren i framtiden kommer att bli en fast samarbetspartner, kanske också delägare i Keliber.

Priset är dolt

Isohanni säger att intentionsavtalet kan följas upp med ett egentligt avtal inom en rätt nära framtid.

- Det första som kommer i fråga är ett avtal om marknadsföring av litiumkarbonat i Europa och världen. Litium är en annorlunda råvara på så sätt att det inte säljs på börsen. Handeln sker mellan gruvbolagen som utvinner litium och de företag som vidareförädlar råvaran och de egentliga priserna är dolda, säger Isohanni.

Europas största litiumfyndighet

Finland har Europas största förekomst av litium. Fyndigheterna finns förutom i Kaustby även i Kronoby och Karlebytrakten. Keliber planerar att inleda gruvdrift så snart alla tillstånd är klara. Avsikten är att producera 6000 ton litiumkarbonat per år.

För närvarande färdigställer Keliber beräkningar över lönsamheten med att starta utvinning av litium. Syftet är att öppna tre dagbrott i Kaustby och ett i Länttä i Ullava samt ett anrikningsverk i Kaustby. Produktionen kan starta tidigast i slutet av 2018.

- Intentionsavtalet är betydelsefullt för det visar att det finns ett internationellt intresse för litiumförekomsten i Mellersta Österbotten och ett intresse för den produktion vi planerar. Genom de försök vi gjort har vi kunnat visa att vi kan utvinna mycket rent litiumkarbonat. Nästa steg är att utveckla en lämplig produkt- och marknadsföringsstrategi så att vi kan göra det bästa möjliga av den potential vi har, säger Isohanni.

Text: Ari Vihanta