Hoppa till huvudinnehåll

Stadsstyrelsen godkände borgmästarmodell i Helsingfors

stadshuset och svenska ambassadenpå salutorget i helsingfors Bild: YLE/Emelie Schauman salutorget,stadhuset,svenska ambassaden,trafik

Helsingfors stadsstyrelse vill att Helsingfors i framtiden ska ledas av en borgmästare. Nästa instans som tar ställning i frågan är fullmäktige. Arbis föreslås behålla sin direktion.

Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att Helsingfors ska ta i bruk en så kallad borgmästarmodell. Det innebär att stadsdirektören skulle ersättas av en politiskt vald borgmästare, och Helsingfors biträdande stadsdirektörer av biträdande borgmästare.

Stadsstyrelsen lade till i förslaget till borgmästarmodell att nämnderna ska ha 13 medlemmar. Förutom borgmästarna förändras också stadens alla ämbetsverk. Enligt förslaget ska det finnas högst fyra sektorer som varje biträdande borgmästare ansvarar för.

- Vi ville garantera att nämnderna blir tillräckligt stora redan i det här skedet. Det är inte bra för demokratin om vi har nämnder som ansvarar för väldigt breda områden och antalet personer i nämnden är litet. Vi ville garantera att vi får en bra representation i nämnden, säger Veronika Honkasalo (Vf.).

Veronika Honkasalo, Vänsterförbundet. veronika honkasalo, Vänsterförbundets kandidat i riksdagsvalet 2015 Bild: Yle/Helena von Alfthan veronika honkasalo

Också Marcus Rantala (SFP) ser det som viktigt att nämnderna är tillräckligt stora och att flera olika partier får plats i dem.

- Det blir speciellt viktigt nu när nämnderna kommer att ha ett bredare ansvarsområde. Vi måste få med specialkunnande i nämnderna. Det är lämpligt med 13 medlemmar i och med att stadsstyrelsen ska ha 15 ledamöter. Nämnderna ska inte vara större än styrelsen, säger Marcus Rantala.

Marcus Rantala, SFP. Sfp:aren Marcus Rantala i Helsingfors. Bild: Lehtikuva election,finnish,lehtikuva,marcus rantala,night,parliament,parliamentary,politics,riksdagsvalet 2015,sfp

Enligt förslaget som stadsstyrelsen godkände ska fullmäktige välja borgmästare och biträdande borgmästare för en valperiod i taget. I dag är stadsdirektörerna politiskt valda tjänstemän som sitter sju år på sin post medan stadsfullmäktige byts ut vart fjärde år.

- Det är bra för Helsingfors att förnya modellen som vi har haft i 90 år. Det är på tiden att vi gör en förändring som är mera demokratisk och också presenterar den politiska maktbalansen, säger Veronika Honkasalo (Vf.)

Arbis föreslås behålla sin direktion i den nya ledningsmodellen

Stadsstyrelsen gjorde flera tillägg till beslutsförslaget, och ett av dem gällde Helsingfors Arbis. Marcus Rantala är förutom SFP:s representant i stadsstyrelsen också ordförande för Arbis direktion.

- Vi skrev in i beslutet att Arbis blir en egen servicehelhet vilket betyder att Arbis inte sammanslås med någon annan utan kommer att ha en självständig roll, säger Marcus Rantala.

I det förslag som stadsstyrelsen klubbade igenom finns det också en möjlighet att utreda om Arbis kunde göras ansvarigt för en större servicehelhet inom kultur, idrott och ungdomsverksamhet.

- Man skulle alltså snarare tala om en svensk servicehelhet inom kultursektorn med en egen sektion eller direktion. Det här var en viktig framgång med tanke på det svenska i Helsingfors, säger Rantala (SFP).

Socialdemokraternas förslag röstades ner i stadsstyrelsen

I stadsstyrelsen ville socialdemokraterna att ärendet skulle tas till ny beredning. Förslaget röstades ner med rösterna 12-3.

- Det är inte helt klart om kommunalvalet ordnas på våren eller hösten 2017. Det har varit diskussion om att kommunalvalet skulle hållas på hösten. Under de senaste veckorna har Centern föreslagit att valet skulle hållas redan på våren - så socialdemokraternas förslag skulle ha förlängt processen alltför mycket, säger Honkasalo.

Helsingfors ska gå över till borgmästarmodellen efter följande kommunalval som ordnas 2017. Förslaget till ny ledningsmodell som stadsstyrelsen godkände ska ännu tas upp i stadsfullmäktige, som fattar beslut om saken den 16 mars.

Läs mera:

Helsingforspolitikerna oeniga om borgmästarmodell

Stadsstyrelsen i Helsingfors bordlade på måndagen för andra gången reformen av stadens ledarskapssystem som innebär att Helsingfors får en borgmästare. SDP anser att förslaget innebär en koncentration av makten.

 • WHO uppmanar till vaksamhet om fågelinfluensan

  Försök att förhindra smitta från människa till människa.

  Världshälsoorganisationen WHO uppmanar medlemsländerna att vara vaksamma då det gäller fågelinfluensan. WHO vill att man genast rapporterar om eventuella fall där fågelinfluensan skulle smitta från människa till människa.

 • Gravstenar förstörda i Ekenäs

  Sammanlagt har cirka femton gravstenar förstörts.

  Sammanlagt har cirka femton gravstenar förstörts på den nya begravningsplatsen i Ekenäs.

 • FN håller Syrienkonferens i Finland

  FN-toppar är i Finland för att diskutera biståndsplaner.

  I dag inleds en två dagar lång konferens där FN presenterar sina biståndsplaner för Syrien. Det handlar både om humanitär hjälp för omedelbart behov och om hur man kan bistå grannländerna som tagit emot syriska flyktingar.

Läs också

 • Trump dras inför rätta för brott mot grundlagen

  Trump gör vinst på utländska makter enlgt medborgargrupp.

  En medborgargrupp kommer att dra USA:s president Donald Trump inför rätta för brott mot grundlagen. De juridiska aktivisterna anklagar Trump för att bryta mot lagen då hans företag tar emot betalningar av utländska makter och beslutsfattare.

 • Kalkyler om billigare väghållning väcker diskussion

  Nya vägnätsbolaget utlovar billigare väghållning.

  Enligt Kommunikationsministeriet skulle det nya vägnätsbolaget sköta väghållningen en femtedel billigare jämfört med nuläget. Också de administrativa kostnaderna skulle minska i motsvarande grad. Professor Tapio Luttinen vid Aalto-universitetet förbryllas över kalkylerna.

 • Välkommen till framtidens kommun!

  Lappträsk tror på ny form av närdemokrati.

  Det råder apati på en del håll på kommunfältet. Kommunerna blir av med en stor del av sina uppgifter i samband med vård- och förvaltningsreformen. I Lappträsk tror man ändå på framtiden.

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen