Hoppa till huvudinnehåll

Åbo visade upp centrumplaner - mindre trafik och mera trivsel

Plan för Åbo Salutorg
Plan för Åbo Salutorg Bild: Viasys VDC Oy salutorget i åbo

Åbos kärnscentrum ska bli trivsammare, mera lättillgängligt och gynna handeln. Privatbilismen får maka på sig för att ge utrymme åt gågata, terrasser, fotgängare och cyklister.

Stadsdirektör Aleksi Randell presenterade tillsammans med biträdande stadsdirektör Jarkko Virtanen stadens planer för Salutorget och närområden på tisdag. Alla byggnader på Salutorget ska bort för att ge utrymme åt nya moderna servicebyggnader, caféer och offentliga utrymmen. Torget ska bli en levande mittpunkt med bland annat en utescen och en ny bit gågata på Universitetsgatan mellan torget och ortodoxa kyrkan.

Universitetsgatan.
Universitetsgatans ska enligt planerna få en till bit gågata. Universitetsgatan. Bild: Viasys VDC Oy plan

Åbo Salutorg från Köpmansgatan.
De gamla servicebyggnaderna ska bort och ersättas med modernare skapelser. Åbo Salutorg från Köpmansgatan. Bild: Viasys VDC Oy åbo salutorg

Trafikarrangemangen runt Salutorget och i de närmaste kvarteren kommer att göras om. Kring tvåhundra parkeringsplatser försvinner från gatuplan. I stället ska bilar parkera i grottan under torget.

Hastighetsbegränsningen sänks till 30 kilometer i timmen i stora delar av kärncentrum. Endast bussar och taxibilar ska få köra vid torget. Infarten till torgparkeringen blir på Universitetsgatan, mellan Köpmansgatan och Brahegatan.

Infart till torgparkeingen i Åbo.
Infart till torgparkeringen. Infart till torgparkeingen i Åbo. Bild: Viasys VDC Oy universitetsgatan

Taxin och cyklar på Köpmansgatan.
Taxibilar och cyklar på Köpmansgatan. Taxin och cyklar på Köpmansgatan. Bild: Viasys VDC Oy plan

Köpmansgatan ska bli en gårdsgata anpassad enligt fotgängarnas behov. På Köpmansgatans körbana vid torget tillåts endast taxi- och servicetrafik samt cyklister. En smalare körbana lämnar mer utrymme för fotgängare, terrasser och affärers uteförsäljning.
Plan för Köpmansgatan i Åbo.
Köpmansgatan. Plan för Köpmansgatan i Åbo. Bild: Viasys VDC Oy köpmansgatan

På Eriksgatan minskar antalet körfält mellan Aningaisgatan och Köpmansgatan. Auragatan upptas i större grad av kollektivtrafiken. Tanken är att endast tillåta bussar och de som kör till fastigheter att svänga ner från Mariegatan.
Åbo Salutorg.
Salutorget i Åbo. Åbo Salutorg. Bild: Viasys VDC Oy plan för åbo salutorg

På sommaren ska torget ha en utescen där det är möjligt att ordna gratiskonserter och uppträdanden. Vintertid är det tänkt att torget ska få en skridskobana och julbyn ska liksom tidigare riggas upp i december. Under det mörka vinterhalvåret ska ljuskonst göra torget trivsammare.
Pland för Åbo Salutorg.
Korsningen Eriksgatan och Köpmansgatan. Pland för Åbo Salutorg. Bild: Viasys VDC Oy åbo salutorg

Enligt Jarkko Virtanen kommer torgförsäljarna att kunna stanna på torget då torgparkeringen byggs. Planen är att inte riva upp hela torget på en gång och på så vis kunde torgförsäljningen fortsätta under arbetets gång. Eftersom arbetet ändå stör torgförsäljningen kommer staden inte att uppbära någon hyra för försäljningsplatserna medan arbetet pågår.
Köpmansgatan mellan Eriksgatan och Slottsgatan.
Köpmansgatan mot ån. Köpmansgatan mellan Eriksgatan och Slottsgatan. Bild: Viasys VDC Oy köpmansgatan i åbo

Budgeten för centrumkvarterens ansiktslyft i detta skede av planeringen är cirka 19 miljoner euro. I den summan ingår inte torgets nya byggnader. Åbo stadsfullmäktige ska ta ställning till planen i början av april. Då behandlar stadsfullmäktige också hyresavtalet för parkeringen under torget.
Köpmansgatan vid biblioteket.
Köpmansgatan vid biblioteket. Köpmansgatan vid biblioteket. Bild: Viasys VDC Oy köpmansgatan

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland