Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Sju skolor stängs i Raseborg

En ljus rappad 50-talsskolbyggnad i rätt dåligt skick. Svart plåttak. I förgrunden ett grönt fotbollsmålnät.
Svartå skolan är en av de nedläggningshotade skolorna. En ljus rappad 50-talsskolbyggnad i rätt dåligt skick. Svart plåttak. I förgrunden ett grönt fotbollsmålnät. Bild: Yle/ Pia Santonen svartå skola

Raseborg borde stänga sju skolor. Det visar en färsk konsultrapport om skolnätet i Raseborg.

De nedläggningshotade skolorna är Bromarv skola, Svartå skola, Mustion koulu, Snappertuna skola, Västerby skola, Pojo kyrkoby skola och Klinkbackan koulu.

Dessutom föreslår konsulten Marcus Henricson att Höjdens skola i Tenala blir en skola med bara sex årskurser så att årskurserna 7 till 9 flyttar till Ekenäs högstadieskola. På samma sätt flyttar årskurserna 7 till 9 i den finska skolan Hakarinteen koulu i Ekenäs till Kiilan koulu i Karis.

Skolor växer

Tanken är att flytta eleverna i Bromarv skola till Höjdens skola i Tenala. Både de svenskspråkiga och finskspråkiga eleverna i Svartå föreslås flytta till skolorna i Karis.

Höjdens skola
Bromarvelever föreslås gå i skola i Höjdens skola i Tenala. Höjdens skola Bild: Yle/ Robin Holmberg höjdens skola

Billnäs skola växer och får elever från både Pojo kyrkoby skola och Snappertuna skola. En del av eleverna i Snappertuna skola flyttar till Seminarieskolan i Ekenäs centrum.

Eleverna som nu går i Västerby skola kan enligt rapporten i framtiden gå i Österby skola och Seminarieskolan, beroende på var de bor.

Skolhusen säljs?

Skolhusen i Bromarv, Västerby, Snappertuna, Åminnefors och Svartå kan enligt rapporten säljas eller användas till någon annan verksamhet.

En brun skola i trä som är Bromarv skola.
Bromarvs skolhus kan säljas om eleverna flyttar till skolan i Tenala. En brun skola i trä som är Bromarv skola. Bild: Yle/Robin Lindberg bromarv skola

Skolreformen är en del av det stora reformprogrammet Raseborg 2020 som går ut på att all organisation i staden ses över och effektiveras.

- Vi har ju fått en mycket tydlig beställning av vår politiska ledning att vi ska ta fram alla förslag till effektivering av servicestrukturen så jag utgår ifrån att det här är det politikerna vill ha. Hurdana beslut politikerna sedan tar är en annan sak, säger bildningsdirektör Robert Nyman.

Detaljer saknas

Bildningsväsendet skulle spara 425 000 euro i hyresutgifter per år om skolorna stängs. Hur mycket pengar Raseborgs stad allt som allt sparar in i och med skolnätsreformen är fortfarande oklart.

- Det här är en konsultrapport som inte har gått ner på detaljnivå, poängterar Nyman.

Västerby skola
Västerby skola är stängningshotad igen. Västerby skola Bild: Yle/Malin Valtonen västerby skola,Ekenäs

Nu bereder tjänstemännen i Raseborg ärendet för att de sedan ska kunna ge politikerna i bildningsnämnden ett förslag. Inför bildningsnämndens möte i april ska tjänstemännen också kunna presentera ungefär hur mycket staden sparar genom skolnätsreformen, berättar Nyman.

- Uppskattningen baserar sig då på om det är en eller flera skolor som berörs och hur skolorna skulle sammanslås. Uppskattningen beaktar fastighetskostnader och kanske nya transportkostnader. Allt måste ju räknas in.

Skolstrukturen i Raseborg behandlas av bildningsnämnden 8.3 och 5.4. Stadsfullmäktige fattar det slutliga beslutet om skolnedläggningar 6.6.

Politikerna måste fatta hårda beslut

Jari Salminen är huvudförtroendeman för FOSU i Raseborg, dit bland annat lärare hör. Han säger att det nu är politikerna som måste ta ansvar för om skolorna ska stänga eller inte.

De måste ta ställning till om argumenten i rapporten är tillräckliga för att stänga skolor.

Han tror att rapporten kommer som ett hårt slag för de berörda skolorna.

- Jag tror att det kan vara ganska chockerande. Många som har flyttat till Raseborg har frågat vad det finns för närservice. Det är skolor och dagvård som man frågar efter.

Pojo kyrkoby skola.
Pojo kyrkoby skola finns med på listan över skolor som föreslås läggas ner. Pojo kyrkoby skola. Bild: Yle/Robert Ehrnsten pojo lågstadieskola

Jari Salminen konstaterar att rapporten har skrivits mycket snabbt.

Om det blir aktuellt att stänga skolor kommer det att ske tidigast hösten 2017, uppsattar bildningsdirektör Robert Nyman.

Artikeln uppdaterades med bildningsdirektör Robert Nymans kommentarer strax efter kl. 11 på förmiddagen tisdag 1.3.

Här kan du läsa konsultrapporten

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland