Hoppa till huvudinnehåll

Gruvbolag idkar skatteplanering – staten förlorar miljoner

Gruva i Talvivaara
Gruvan i Talvivaara har orsakat omgfattande miljöproblem. Gruva i Talvivaara Bild: Talvivaara Talvivaara mine,talvivaara

Gruvbolagen betalar för lite skatt i Finland, visar medborgarorganisationen Finnwatch färska rapport. Bolagens aktiva skatteplanering har lett till att Finland förlorat 49 miljoner euro i uteblivna skatteintäkter under åren 2011 - 2014.

Enligt rapporten betalade elva gruvbolag som är verksamma i Finland totalt 92 miljoner euro i samfundsskatt mellan åren 2011 och 2014. Under samma tid tjänade företagen över 3,8 miljarder euro på försäljning av malm. Största delen av gruvbolagen är i utländsk ägo.

Åtta gruvbolag betalade inte alls skatt. En del företag inom gruvbranschen går på minus och betalar därför väldigt lite skatt, men enligt Finnwatch har flera gruvbolag bedrivit aktiv skatteplanering.

- I förhållande till hur värdefull malmen är betalar gruvbolagen väldigt lite skatt, säger forskaren Lauri Finér.

Finér konstaterar att malmen är en del av våra naturresurser - vår nationalegendom – och då kunde vi vänta oss lite större ersättning av gruvbolagen, som till största del är utländska.

Verksamhetsledare för gruvindustrins intresseorganisation, Pekka Suomela, medger att gruvbolagen har idkat skatteplanering.

– Skatteplanering har idkats i hela västra Europa. Det är bra att diskutera om skatteplaneringen anses olämpligt. Jag håller med Finnwatsch om att det är en sak som ska diskuteras.

Andra länder drar större nytta av gruvindustrin

I andra länder har man till exempel valt att ta några procent skatt på den malm som utvinns och säljs, vilket har gett värdlandet inkomster. I Finland är det främst samfundsskatten som staten får, men på grund av skatteplanering går staten miste om betydande summor.

Lauri Finér menar att lagstiftningen borde ses över för att minska gruvbolagens rörelsefrihet och se till att samhället inte behöver stå för fiolerna om det blir problem med gruvdriften.

- I dagens läge är det samhället som står för de stora riskerna, till exempel då miljön tar skada, medan gruvbolagen utnyttjar våra naturresurser utan att vi i gengäld får så mycket för det.

Finnwatch konstaterar att Finland inte har fått de fördelar man hade hoppats på då landet gick in för en internationellt sett ganska företagsvänlig linje när det gäller att beskatta gruvbolag. Gruvbolag som utvinner metaller utgör endast 0,1 procent av både Finlands bruttonationalprodukt och utbetalda löner.

Pekka Suomela anser att en gruvskatt skulle vara skadlig för gruvindustrin, som skulle tyna bort om Finland skulle införa en gruvskatt.

Finnwatch rapport kan du läsa här (på finska)

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes