Hoppa till huvudinnehåll

Nordanå-Lövböle vindkraftspark stöter på patrull

Egentliga Finlands Energi vill bygga en stor vindkraftspark på Kimitoön. Företagets bild visar hur det skulle se ut i Nordanå-Lövböle om parken förverkligades. vindkraft Bild: Egentliga Finlands Energi nordanå-lövböle,nordanå-lövböle vindkraftspark,vindkraft på kimitoön

Byggplanerna på en av Finlands största vindkraftsparker behandlades på tisdagen av Kimitoöns bygg- och miljötillsynsnämnd. Ärendet bordlades med rösterna 6 mot 3.

Egentliga Finlands energi vill bygga 29 kraftverk på Kimitoön och förslaget inför tisdagens nämndmöte var att bygglov beviljas. De planerade kraftverken blir max 205 meter höga och kommer att ha en effekt på max 4MW var. Själva kraftverksmodellen framgår dock inte i bygglovsansökan.

- Vi beslöt om bordläggning av frågan för att få ett förtydligande av den centrala frågan. Det vill säga vilken typ av vindkraftverksturbin det i slutändan kommer att handla om. Sedan ska det också göras bullermodelleringar och skuggberäkningar till den modellen som kommer att väljas. Därför bordlägger vi frågan, säger bygg- och miljötillsynsnämndens ordförande Henry Engblom (SFP).

Om vindkraftsparken i Nordanå-Lövböle förverkligas blir den en av Finlands största vindkraftsparker.

- Det var jag som kom med motförslaget mot beredningens förslag. Det här är en så central fråga för hela ön och vi bör veta vilken turbinmodell som avses. Det har sin betydelse för bullersidan och helheten. Det har sökande ännu inte angett trots att vi ett flertal gånger har påpekat den här bristen i ansökan, säger Henry Engblom.

Tolv anmärkningar mot ett bygglov

Inte mindre än tolv anmärkningar mot att bygglov beviljas har lämnats in.

De som motsätter sig att lov beviljas anser bland annat att avståndet mellan kraftverk och hus inte är tillräckligt långt, att kraftverksmodellen måste framgå ur bygglovsansökningarna, att värdet på närbelägna fastigheter kommer att sjunka om parken förverkligas och att TV-signalerna kommer att försämras.

Kommentarer

Inlagt av

Är det vettigt att låsa turbintypen i detta skede. Byggstart tidigast om några år (besvär i domstol) - turbiner utvecklas hela tiden. Är de inte fiffiga att använda vid Byggstar mest ändamålsenliga turbin modell ?

Inlagt av

Bordlägga och bordlägga oj stackars lilla nämnd !!! Håller med ovanstående skribent

Inlagt av

Hela planeringen verkar nog vara " lite" på lösa boliner...
Tänk er hur lätt redan vanliga träd faller i stormarna...och hur enorma fundament det skulle behövas att få en jättemölla att stå stadigt...För att inte tala om 29 st !!!!!!! Ska hela parken cementeras ???
Vårt klimat går mot ostadigare / varmare tider....
Och nån turistattraktion blir en möllpark INTE...och OM den verkställs och klagomålen /besvären över ljud/ljus/ fågeldöd etc strömmar in, så GRATTIS bara då möllorna ska stoppas / demonteras....

Tack H.E för att du bordlagt ärendet...
Hoppas det stoppas helt o hållet....

Inlagt av

Nästa gång jag behöver byggnadslova ska jag isåfall lämna in ansökan om att det skall stå på marken och ha ett tak så borde saken va klappad och klart. Såklart det måste bestämmas i det här skedet hurdan propeler dom planerar riktigt.

Inlagt av

Men det är ju självklart att det i en bygglovsansökan ska framgå vad det är man söker lov till! Planen finns till för att styra byggandet i rätt riktning, bygglovet omfattar enskilda projektet mera detaljerat. Inte ska man idag kunna söka bygglov till något om och då man inte ens själv vet vad man ska bygga! Är det sen så att det efter två år ska börja byggas och bygglovet är beviljat för ett föråldrat kraftverk så får man väl söka nytt bygglov då så som man gör med allt annat! Bygglov beviljade för otydliga projekt leder bara till missuppfattningar och dåligt byggande. Tack för ett förnuftigt beslut i detta skede.

Inlagt av

Ett stort tack till majoriteten i nämnden! Beslutet följer fullmäktiges viljetillstånd, som tydligt skrivits in i delgeneralplanen. Det borde EFE även ha beaktat då de lämnade in sin ansökan om bygglov. En skugga faller tyvärr på beredningen, majoriteten i nämnden blev nu tvungna att styra upp beslutet så det blev rätt.

Inlagt av

Och så skall det gnällas på småsaker bara för att man söker negativa punkter. Istället för att nöjja sig med att alla begränsningar uppfylls och bry sig mindre i vilken betäckning turbinen har.

Inlagt av

Tack alla som röstade emot. Undrar hur dom som röstat för, försvarar sin ståndpunkt.

Inlagt av

Det finns helt klart hopp, förhoppningsvis ställer ni upp o nästa kommunalval? De är personer med integritet och mod vår kommun behöver! Fint! Hatten av för er!

Inlagt av

Just,tyvärr finns det i nämden bara sådana personer, som inte annat kan än uppskjuta alla ärenden. Ingen skillnad om det är vindkraft eller andra viktiga planer. Vilken nämd.

Inlagt av

Därför händer det inte nånting på ön, när det finns nämder,som ingenting får klart .Nu om någonsin borde vi få fart på saker och ting på ön. Man väntar väl,som det blir att vi inte ensam kan bestämma saker och ting, utan större instanser gör det för oss. Snälla vänner skärp Er

Inlagt av

Stopp på dessa tokprojekt. Regeringen tycks också ha insett dårskapen i dessa. Åländska projektet blir utan skattebetalarnas pengar i form av inmatningstariffer.....hurraa

Inlagt av

Intressant är att en vindpark på 34 möllor börjar byggas i Sydösterbotten. Både plan och bygglov har gått genom högsta rättsinstanser och inga fel har uppdagats. I bygglovet har inte möllans typ preciserats eftersom de vore galenskap. I Syd Österbotten fastställs turbin typen nu - före byggande börjar så att man kan välja den modernaste och tystaste turbinen. Byggnämnden i Kimitoön vill slå fast turbintypen redan nu - fastän vi alla vet att byggande börjar tidigast om några år. Varför vill byggnadsnämnden inte använda nyaste modernaste teknik ???

Inlagt av

Hade man i Österbotten hur nära till hus och hade man information om ljud och skuggor?
Man kan nog välja en turbintyp nu, och sedan köpa en tystare, det borde inte vara svårt att få med i ansökan. Verkar mer som om ansökningen avsiktligt lämnat ljud borta för att kunna välja en billigare istället.

Inlagt av

Undrar om det riktigt är en sommargäst bakom signaturen... :) men har du också kollat upp att delgeneralplanen innehåller samma krav = vindkraftsmodellen skall vara vald före bygglov beviljas? Våra kronopolitiker har en tendens att ta kurvorna lite väl raka.

Inlagt av

Trevligt att se att det även finns SFP:are som vågar tänka och handla enligt eget förnuft. Rejäla SFP:are som tänker både på hemorten och sina medmänniskor finns det massor av på ön men det har dessvärre inte riktigt synts i lokalpolitiken de senaste åren.

Inlagt av

Jag och flere med mig förundrar oss över de grönas agerande. I KFG röstade de gröna för ett godkännande av N-L planen, som då alltså innehåller ett krav på att vindkraftsmodellen skall vara vald (pga buller och skuggor). I går i bygg- och miljötillsynsnämndens möte röstade de båda gröna för att byggloven skulle godkännas, trots att vindkraftsmodellen inte var alls vald. Kunde någon från de gröna öppna logiken beträffande sitt handlande för oss som inte är så insatta?

Inlagt av

Ett stort TACK till alla som röstade emot!!! Hoppas nu innerligt för mig och min familjs skull att det inte blir nån vindkraftverkspark här!!!

Inlagt av

I vindkraftgeneralplanen för Nordanå-Lövböle finns bestämmelsen att det ska finnas bullerutredningar för den valda kraftverkstypen. Till bygglovsansökan har bifogats riktgivande bullerutredningar för den valda kraftverkstypen. Men inte för den valda kraftverksmodellen (turbinmodellen) (=merkki) och detta pga att den inte är vald I villkoren i tjänstemannens förslag finns villkor för att det ska göras skugg- och bullerutredningar för turbinmodellen när den är vald och före påbörjande av byggnadsarbetena.
Det finns en godkänd generalplan för området och området ingår i landskapsplanen för vindkraft. Området har bra vindförhållanden för att producera energi. Förnybar energi, vilket är framtiden och som Finland förbundit sig till. Bygglovet är mycket noggrant berett av tjänstemännen. Utlåtanden har givits av olika instanser och i tjänstemannens förslag ingår villkor om miljötillstånd och övrigt för att undvika men/störningar från kraftverken. Åbo förvaltningsdomstols tolkning av ett motsvarande fall visar att lagstiftningen är rätt tolkad och byggnadsnämndens uppgift som myndighet när bygglov beviljas är att se till att lagstiftningen följs. Att välja turbinmodellen senare då alla besvär behandlats, vilket kan ta flera år tycker jag är logiskt. Då fås modern och bästa tillgängliga teknik, också ifråga om buller och andra störningar. På dessa grunder röstade jag på tjänstemannens förslag. Gunilla Avellan

Inlagt av

Om kommunfullmäktige skulle ha haft som avsikt att operatören skall kunna lämna in en riktgivande bullerutredning. och välja turbinmodell senare under processen, hade detta sannolikt definierats i planbeteckningen. Även Miljöministeriets direktiv 2/2014 är entydiga. Det är beklämmande att de gröna tummar på de krav som KFG fastställt och ministeriets direktiv som kommunen förbundit sig att följa.

Inlagt av

Hellre vindkraft än kärnkraft, förnyade energkällor måste vi ju få, olja finns men andra alternativ borde förberedas, vindkraft med möllor på rätta ställen där de inte förstör tex fåglarnas framfart mm e ett alternativ, som förverkligas i nästa generation i alla fall trots motståndet nu, man motsätter sig för motsättningens skull här på våran kära ö.

 • "Kommunerna riskerar våg av unga missbrukare"

  Få kommuner prioriterar drogförebyggande arbete.

  I dagsläget satsar de österbottniska kommunerna försvinnande lite på drogförebyggande verksamhet. Samtidigt förändras ungdomarnas attityder gentemot framförallt cannabis och partydroger som ecstasy alltmer mot det positiva. Ungdomsinformatör Liselott Nyström-Forsén, som jobbar med rusmedelsförebyggande verksamhet i Korsholm är rädd att ekvationen blir dyr i slutändan.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland

 • Snart klarnar Lilla hankens öde

  Alla alternativ innebär minskning av nuvarande personal.

  Lilla hankens framtid diskuteras flitigt i Åbo. Inför svenska sektionens möte lutar ordförande Barbro Schauman mot att yrkesinstitutet Axxell, trots en del nackdelar, kunde vara det bättre alternativet för Lilla hankens utbildningar.

 • Knivdåd i Reso - polisen utreder dråpförsök

  Allvarligt försök till våldsbrott på Vierulavägen.

  Ett allvarligt försök till våldsbrott inträffade på tisdag kväll på Vierulavägen i Reso. De två inblandede personerna är enligt polisen en medelålders kvinna och en ung flicka.