Hoppa till huvudinnehåll

Så här ser framtiden ut för studerande

emoji studiestöd
emoji studiestöd Emoji

Mera lån och mindre stöd - det är huvudpoängen i den nya utredningen om förändringar i studiestödet. Här kan du se hur förändringarna påverkar livet för tre studerande.

I dagsläget får du som studerande på en månad lyfta studiepenning, bostadstillägg och studielån värda sammanlagt 938 euro. Enligt den nya modellen ska studiepenningen minska från 360 euro till 250 euro, samtidigt som statsgarantin för studielån höjs till 650 euro per månad. Den totala summan av studiepenningen, bostadstillägget och studielånet blir alltså 1 100 euro per månad.

Så här kan förändringarna se ut i praktiken:

Ex.1 Amanda, lägre yrkeshögskoleexamen, studerar till idrottsinstruktör

idrottsinstruktör emoji
idrottsinstruktör emoji Emoji

Hittills har Amanda lyft 538 euro i studiepenning och bostadstillägg nio månader per år. Vid behov har hon dessutom lyft studielån på 400 euro i månaden. I och med den minskade studiepenningen får hon nu 452 euro i månaden. För att fylla ut kassan tar hon ut lån på 650 euro i månaden.

Ex.2 Petter, magisterexamen, språkstuderande

emoji språkstuderande
emoji språkstuderande Emoji

Petter har studerat fem år och använt upp sina 45 stödmånader. Men han har fortfarande några kurser kvar till sin magisterexamen. För att kunna slutföra sina studier får han ta ut studielån på 1 100 euro i högst 18 månader, alltså två studieår. Någon studiepenning får han inte.

Ex.3 Linda, medicine licentiat examen, läkarstuderande

Läkar emoji kollage
Läkar emoji kollage läkare,Emoji

Eftersom Lindas utbildning är sexårig beviljas hon det maximala antalet stödmånader – det vill säga 54. Förutom studiepenning har hon också lyft studielån i tio månader - en lånesumma på 6 500 euro. Linda blir klar inom utsatt tid och därför betalar staten 30 procent av studielånssumman som överstiger självrisken på 2 500 euro.

För att få sin studiepenning måste Amanda, Petter och Linda varje stödmånad avlägga minst sex studiepoäng, hittills har kravet varit fem.