Hoppa till huvudinnehåll

Så undviker du onödiga bankavgifter på utlandsbetalningar

Svenska kronor
Svenska kronor Bild: EPA/PONTUS LUNDAHL valuta

Bankerna tar ut höga avgifter för utlandsbetalningar. När man betalar fakturor från de flesta europeiska länder går det ändå oftast att helt undvika bankavgifter.

En person som har hört av sig till Spotlight tips undrar varför det är så dyrt att betala fakturor i svenska kronor.

Tipset handlar om en månatligen återkommande faktura på 160 svenska kronor (cirka 17 euro) för en tidningsprenumeration. Nordea uppbär en avgift på 6,75 euro då fakturan betalas i webbanken.

Bankavgiften utgör i det här fallet en tilläggskostnad på 40 procent konstaterar tipsaren som undrar varför det är så dyrt att betala utländska räkningar.

Små variationer i bankernas avgifter

De större bankernas avgifter för vanliga utlandsbetalningar (i andra valutor än euro) återges i tabellen nedan. Uppgifterna härstammar från bankernas prislistor och gäller så kallade SHA-betalningar där avsändaren står för den egna bankens avgifter.

Avgift I nät­bank På kon­tor
Nordea 6,75 € 14 €
Aktia 7 € 15 €
Handels­banken 13,50 € 13,50 €
S-banken 7 € -
OP-gruppen *) 6 € 15 €
Ålands­banken 6,50 € -

*) Vissa andelsbanker kan ha avvikande prissättning.

Överlag är variationerna små och Nordeas avgifter är på motsvarande nivå som hos konkurrenterna. Endast i Handelsbankens webbank är avgiften betydligt högre, men Handelsbankens avgift är å andra sidan den samma även på kontoret.

Hos de övriga bankerna är det ungefär dubbelt dyrare att betala utländska fakturor på bankkontor. Om man även tar på sig mottagarens bankavgifter kan det bli ännu dyrare, 22-40 euro (visas ej i tabellen).

Karta över länderna i Gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA)
Det gemensamma eurobetalningsområdet SEPA Karta över länderna i Gemensamma eurobetalningsområdet (SEPA) Bild: YLE/Linus Lång Single Euro Payments Area,sepa,bankväsen,banktjänster,utlandsbetalning

Billigt att betala fakturor i Europa

Som många kommentatorer har påtalat i det ursprungliga tipset kan de höga avgifterna vanligen undvikas om betalningsmottagaren finns inom det gemensamma eurobetalningsområdet SEPA.

SEPA eller Single Euro Payments Area består av alla EU-länder samt Norge, Island, Schweiz, Liechtenstein, Andorra, Monaco och San Marino.

Betalningar i euro mellan SEPA-länderna kostar lika mycket som vanliga inrikesbetalningar. I praktiken är de alltså gratis för privatkunder i de flesta finländska bankers nätbanker.

Det finns ändå fallgropar som man ska akta sig för med både när det gäller SEPA-betalningar och traditionella utlandsbetalningar. Avdelningsdirektör Niklas Lemberg på Aktia Bank har svarat på våra frågor .

Niklas Lemberg, Aktia
Niklas Lemberg, Aktia Bild: YLE aktia bank

Kan man göra valutaomvandligen själv och göra en SEPA-betalning i euro om man till exempel har en faktura i svenska kronor?

Detta är något man borde kontrollera och komma överens om med betalningsmottagaren innan man gör det. Vid omräkning till euro är risken stor att beloppet inte motsvarar det belopp mottagaren förväntar sig att få.

Problem kan uppstå på grund av ändringar i valutakurserna eller om mottagarens konto är i en annan valuta än euro och mottagarbanken tar betalt för valutaväxlingen. Vissa multinationella företag använder också fixerade valutakurser för sina produkter och då kan det bli helt fel, konstaterar Niklas Lemberg.

Det är därför enligt Lemberg bäst att be om en ny faktura i euro. Mottagaren bestämmer då vilken summa han vill fakturera så att det blir rätt.

Varför är det så dyrt att betala fakturor i andra valutor än euro?

Prissättningen på utlandsbetalningar är inte reglerad utan reflekterar de verkliga kostnaderna svarar Niklas Lemberg. Han räknar upp en rad faktorer som bidrar till att hålla kostnadsnivån hög:

  • betalningarna måste kontrolleras mot ett otal lands- och bankspecifika standarder
  • banken måste ha kontakt med förmedlande banker (korrespondentbanker) i olika länder som kan skicka pengarna vidare till mottagaren eller mottagarens bank
  • små volymer gör att utlandsbetalningarna inte kan klumpas ihop till större överföringar för att sänka enhetskostnaderna
  • betalningarna måste kontrolleras så att de inte bryter mot internationella sanktioner

Varför är det så dyrt om man betalar mottagarens bankavgifter?
I en utlandsbetalning kan kostnaderna fördelas på tre olika sätt:

  • SHA (Shared) eller delade kostnader betyder att avsändaren betalar och mottagaren betalar sina egna bankers kostnader. Om det finns korrespondentbanker på vägen drar de av sina kostnader från den förmedlade summan.
  • BEN (Beneficiary) betyder att mottagaren står för samtliga kostnader. Avsändarens bank, förmedlande banker och mottagarens banker drar av sina kostnader från det förmedlade beloppet.
  • OUR betyder att avsändaren står för mottagarens kostnader. Detta leder vanligen till högre totalkostnader eftersom mottagarbanken måste vidta extra åtgärder för att fakturera sina avgifter av avsändaren. Den mottagande banken kan dessutom i efterskott komma med ett tilläggskrav på expeditionsavgifter, även om avsändaren redan betalat den fasta OUR-kostnaden.

För betalningar utanför SEPA-området ger Niklas Lemberg rådet att höra sig för med mottagaren om hur stor expeditionsavgiften är. Det kan ofta bli billigare att sända en SHA-betalning men lägga på en extra slant än att göra en OUR-betalning och betala en större expeditionsavgift.

Till sist

Utgående från Niklas Lembergs råd lönar det sig alltså i tipsarens fall att kolla om fakturorna kan betalas som SEPA-betalningar och vilket eurobelopp som i så fall är rätt.

Det är också värt att notera att den här artikeln enbart handlar om räkningar som faktureras via de internationella banksystemen.

Andra betalningssätt som står till buds kan givetvis också vara kostnadseffektiva. Inom näthandeln är till exempel kreditkort och internationella betalningstjänster vanliga sätt att sköta penningtrafiken.

Tipsa Spotlight

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight. Känner du till något som vi borde granska? Skicka i så fall in ett tips!

Vi redovisar öppet för hur vi jobbar. Här hittar du de tips vi håller på med som bäst:

Spotlights webbsida
Spotlights webbsida Bild: Yle tipsmaskinen,Spotlight,datajournalistik