Hoppa till huvudinnehåll

Sänkt semesterpenning hårdaste nöten för offentligt anställda

Britt-Louise Rosengård-Aspnäs
Britt-Louise Rosengård-Aspnäs Bild: YLE/Patrik Enlund Österbotten,Tehy,britt-louise rosengård-aspnäs

Samhällsfördraget är ingen lätt bit att smälta för anställda inom social- och hälsovården. Men kanske ändå en lösning man måste leva med, säger Britt-Louise Rosengård-Aspnäs, organisationsansvarig på Tehy.

- Den svåraste biten att smälta är nog att sänkningen av semesterpenningen bara rör offentligt anställda, säger organisationsansvariga Britt-Louise Rosengård-Aspnäs.

Bättre än tvångslagstiftning

Social- och hälsovårdens fackorganisation Tehy har 160 000 medlemmar, majoriteten kvinnor. Rosengård- Aspnäs säger att det är bra att man genom samhällsfördraget nu antagligen nått en lösning. Och även om den här lösningen inte är oproblematiskt så är den bättre än alternativet med tvångslagstiftningar

- Jag har en stark känsla att man går med på detta. Tehys medlemmar hoppas att samhällsfördraget går igenom istället för något värre alternativ som försämringar rörande semestrar och karensdagar.

Ytteligare inbesparingar

Regeringens planerade skattesänkningar på en miljard innebär ännu fler inbesparingar. Rosengård-Aspnäs att det är svårt att göra ännu fler inbesparingar och ändå behålla en säker och kvalitativ vård.

- Man måste noga beakta vad det har för konsekvenser i det verkliga vårdarbetet. Tehy är aktivt med och söker vettiga lösningar, det är viktigt att höra personalen för att inte vårdkvaliteten ska försämras eller personelen kör slut på sig, säger Rosengård-Aspnäs.

Många och långa sjukskrivningar i blir också dyrt.

- Vi vet att när takten skruvas upp på avdelningarna så lider personalen, men ökad arbetstid på 24 timmar är ändå en rimlig mängd ställt mot exempelvis 8 dagar kortare semester, säger Rosengård-Aspnäs.

Arbetstagarna betalar

Arbetslöshetsförsäkringen höjs för löntagaren och sänks för arbetsgivaren och likadant med pensionsavgifterna. Vad tycker du om den balansen?

- Det är inte i balans, det är bara att konstatera att det är arbetstagarna som betalar. Det är från dem det tas, säger Rosengård-Aspnäs.

Kan du försvara det här samhällsfördraget ute på arbetsplatserna?

- Ja, till den del att man kunde avvärja tvångslagar. Signaler vi fått under de senaste 10 månaderna är att man ska inte skära i semesterdagarna. Långa semestrar är viktiga för dem som jobbar inom vården.

Det svåraste att försvara är att semesterersättningen endast sänks för offentligt anställda.

- Men där måste man ställa det mot alternativen som kommer emot om fördraget inte godkänns. Det blir svårare att godkänna de resultaten från förhandlingar om vi för överför det på lagstiftningsnivå, säger Rosengård-Aspnäs.

Hur går då diskussionerna kring kaffeborden på vårdinrättningarna i dag.

- Jag har fått starka signaler om att våra medlemmar kan godkänna det mesta i fördraget, men man diskuterar säkert den sänkta semesterersättningen.