Hoppa till huvudinnehåll

Fortsatta problem med inomhusluften i Sjundeåskola

Den finskspråkiga skolan Päivärinteen koulu i Sjundeå
Det finns anställda som inte kan jobba i stenhuset. Den finskspråkiga skolan Päivärinteen koulu i Sjundeå Bild: Yle/Veronica Montén päivärinne

Luftproblemen i den finska skolan Päivärinteen koulu i Sjundeå fortsätter och växer. Det har nu visat sig att också stenhuset har luftproblem.

Problemen försvårar arbetet och påverkar också arbetsgemenskapen. Företagshälsovården och arbetsgruppen för inomhusluft är medveten om problemen.

Kommunen utreder nu tillsammans med utomstående experter hur problemen i stenhuset ska utredas, vilka prover som behövs och hur de ska analyseras.

Långvariga problem

Sjundeå kommun har i flera år försökt lösa Päivärinnes luftproblem.

Skolans träbyggnad är stängd sedan våren 2015 på grund av problem med inomhusluften. I stället används baracker.

Skolan har ytterligare en byggnad med bland annat matsal. Den fick i fjol ny dränering.

Samtidigt rengjordes och justerades ventilationen i stenhuset men det gav alltså inte önskat resultat.

Den dåliga inomhusluften gör att en del av de anställda inte alls klarar av att vistas i den så kallade stenskolan utan enbart kan jobba i barackerna på gården. Andra klarar bara av att jobba i vissa av klassrummen.

Ett av den finska Päivärinteen koulus skolhus.
Skolan använder inte träbyggnaden längre. Ett av den finska Päivärinteen koulus skolhus. Bild: Yle/Veronica Montén päivärinne

Flera anställda på tandvården mår dåligt

Det har också kommit fram att tandvårdens lokaler i Sjundeå har problem med inomhusluften. Några anställda har symptom trots att kommunen har förbättrar ventilationen.

Arbetsgruppen för inomhusluften har beslutat att problemen nu utreds vidare. Tandvården finns i en radhuslänga nära hälsostationen i det som tidigare var bostäder.

Jukola daghem kanske flyttar

Daghemmet Jukolas ventilation har varit trasig en längre tid så luften i dagiset är heller inte som den ska.

Ventilationen på Jukola ska nu repareras. Kommunen överväger att flytta dagvården i Jukola till tillfälliga lokaler ifall det inte går att reparera ventilationen eller om det tar lång tid att få ventilationsmaskinen i skick.