Hoppa till huvudinnehåll

När papa-provet gör ont

Undersökningsstol hos gynekologen
Många spänner sig ofrivilligt i gynekologstolen. Undersökningsstol hos gynekologen Bild: Yle/Anna Savonius undersökningsstol

Årligen kallas närmare 250 000 kvinnor i åldern 30-60 till den nationella papa-screeningen. Av dem är det många som går hem med en obehaglig upplevelse i bagaget.

Finland införde som första land i världen redan på 1960-talet sållning för livmoderhalscancer, vilket ledde till att antalet cancerfall sjönk med 80 procent. Idag kallas alla kvinnor mellan 30 och 60 år till ett gynekologiskt cellprov, s.k. papa-prov (efter den grekiska läkaren Georgios Papanikolaou), med fem års mellanrum.

Ingen kan förneka att papa-screeningen är en bra sak, men måste det göra ont?

Vi har blivit kontaktade av flera kvinnor som varit med om smärtsamma papa-prov En del av dem har också erfarenheter av papa-prov som knappt kännts alls.

- Provtagningen var mycket smärtsam och obehaglig. Först flera timmar senare insåg jag att den person som tog provet på mig denna gång inte hade använt någon som helst form av glidmedel, berättar en kvinna.

- Jag har liknande erfarenheter. Papa provtagningen på offentliga sidan lyckades inte, det var så smärtsamt att jag skrek. Provtagaren, försökte pånytt, tills jag sa att nu får det räcka, klädde på mej och gick iväg, berättar en annan kvinna.

Det är F*N så obehagligt att nån trycker in ett kallt metallföremål i en utan glidmedel.

- Även jag har upplevt att papa-provet var mycket smärtsamt. Då "provtagaren" hårdhänt körde in metallgrejen, svartnade det för mina ögon. Efter en stund gjordes ett nytt försök, med samma resultat. "Nu räcker det" sade jag, berättar en tredje kvinna.

Många av dem som har kontaktat oss har båda sorternas erfarenheter i bagaget. Någon gång har det gjort fruktansvärt ont medan det en annan gång knappt kännts.

Smärtan kommer från tunna slemhinnor och spända muskler

Pekka Nieminen är docent, avdelningsöverläkare på Kvinnokliniken och ansvarig för precancerdiagnostiken inom HNS. Enligt honom är det sällsynt att papa-provtagningen är så smärtsam som i exemplen här.

- Tunna slemhinnor, inflammationer eller spända bäckenbottensmuskler är för det mesta orsaken till att provtagningen är smärtsam, säger han. Slemhinnans tjocklek varierar beroende på ålder och var i menscykeln kvinnan befinner sig.

- Är man spänd är det lätt hänt att man spänner musklerna i bäckenbottnet fast man försöker slappna av, och då kan det göra ont. Därför är det viktigt att den som tar provet kan tala med patienten för att få henne att slappna av. säger Nieminen.

Papa-proven tas i regel av laboratoriesköterskor som fått fortbildning i hur de ska utföras.

- Vi utbildar kontinuerligt vår personal och alla som gör papa-prov har instruerats noggrant, men det är klart, ibland kan någon ha en dålig dag, säger Nieminen.

Glidmedel inte lösningen

I de nationella riktlinjerna för hur proven ska tas står att man ska fukta spekulan med vatten eller saltlösning, inte glidmedel.

- Glidmedel kan förstöra provet och använder man en för liten spekula finns det en risk att man inte ser livmodertappen, säger Nieminen som har varit med och tagit fram direktiven för hur papa-prov ska tas.

- Det finns gynekologer som inte vet det här och det är ett problem, säger Nieminen.

Att glidmedel inte rekommenderas upprör en av de kvinnor som kontaktat oss.

- Jag hade tänkt ta med mig eget glidmedel nästa gång, nu vet jag inte om jag alls tänker gå. Den smärtan vill jag inte utsättas för igen, säger hon.

Stora fördelar med screeningen

Nieminen hoppas ändå att människor ser fördelarna med screeningen.

- Även om provtagningen kan kännas obehaglig så är fördelen med screeningen så mycket större. Livmodercancer hör till de mest dödliga cancerformerna och i Finland har vi mycket färre fall än till exempel i Estland som inte har ett nationellt screening-program, säger Nieminen.

Av de som insjuknar i cancer i livmoderhalsen har två av tre inte deltagit i papa-screeningar. 2014 dog 53 kvinnor i cancer i livmoderhalsen.

Här kan du se hur papa-provet ska tas.

Klaga om det gjort ont

Har du varit med om en smärtsam papa-screening ska du ta kontakt med laboratoriet som utförde den och berätta om din erfarenhet. Lagen om patientens ställning och rättigheter (785/1992) gäller också papa-screeningen. Du rätt till en god vård och ett gott bemötande. Om så inte har skett ska du göra en anmälan, tex via den här blanketten, eller motsvarande i ditt sjukvårdsdistrikt. Man kan också kontakta patientombudsmannen för att få råd.

- Årligen får vi in en handfull klagomål på att papa-provtagningen inte har gått till som den ska, säger Tiina Mäki som är ansvarsområdeschef på HUSLAB. Med tanke på att vi tar nästan 70 000 prov per år så är det inte så många.

Många deltar inte i papa-screeningen

Varje år kallas nästan 250 000 kvinnor i åldern 30-60 på papa-screening. Av dem dyker ungefär en tredjedel aldrig upp. Särskilt i Nyland är det här ett problem, av trettioåringarna deltar mindre än hälften i den nationella papa-screeningen.


Källa:Finlands Cancerregister

Källa:Finlands Cancerregister

2015 publicerades en doktorsavhandling. där man bland annat undersökte vad orsakerna till att en tredjedel inte kom på papa-prov var. Av de som inte kom trots två påminnelser hade en stor del gått privat eller uppgav logistiska skäl som orsaken. Fyra procent av de nästan femtusen kvinnor som deltog i studien uppgav att de inte kom på grund av tidigare otrevliga erfarenheter av papa-prov.

Bristfälligt register

Att en tredjedel inte dyker upp på papa-screeningen betyder ändå inte att de inte görs papa-test. Alla de test som görs hos privata gynekologer, på hälsocentraler och av studenthälsan bokförs ingenstans. Man vet inte heller av vilken kvalitet proven är.

- Det är ett stort problem att vi saknar ett nationellt register över papa-proven säger Pekka Nieminen. Det här gör att en del kvinnor går på papa-prov oftare än vad som skulle behövas medan andra inte går alls. Vi vet inte vem som har testats privat eller på hälsocentralerna.

Läs mer om papa-prov:

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlights nya tipssida. Här kan du läsa tipset.

Tipsa Spotlight

Denna artikel bygger på ett tips till Spotlight. Känner du till något som vi borde granska? Skicka i så fall in ett tips!

Vi redovisar öppet för hur vi jobbar. Här hittar du de tips vi håller på med som bäst:

Spotlights webbsida
Spotlights webbsida Bild: Yle tipsmaskinen,Spotlight,datajournalistik

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle