Hoppa till huvudinnehåll

Nytt bostadshus får byggas på Ystadsgatan i Ekenäs

På den här tomten vid Stationsvägen kan ett fyravåningshus komma att byggas.
Tomten utnyttjas inte till max i dagens läge. På den här tomten vid Stationsvägen kan ett fyravåningshus komma att byggas. Bild: Yle/Tove Virta prisses hamburgerkiosk,Ekenäs

Ett flervåningshus i 3-4 våningar kan nu bli verklighet på tomten mittemot ungdomsgården i Ekenäs.

Tomten ligger i hörnet av Ystadsgatan och Stationsvägen och är 925 kvadratmeter stor.

Områdets ägs av Andelsbanken Raseborg och det var på bankens initiativ som detaljplanen för området har uppdaterats.

Ritning av ett ljust vitt flervåningshus som är omgärdat med träd.
Såhär kan bostadshuset se ut. Ritning av ett ljust vitt flervåningshus som är omgärdat med träd. Bild: Raseborgs stad stationsvägen,Ekenäs,Raseborg

I dag finns det en grillkiosk och ett parkeringsområde på tomten och den uttnyttjas inte fullt ut.

Målet är att den nya fastigheten ska komplettera kvarterets helhet och förenhetliga stadsbilden.

Underjordisk parkering har skrämt bort byggare

Den gamla planen har gett lov för ett hus med 2-3 våningar och byggrätten har varit 1800 kvadratmeter.

I den tidigare planen var tomten en del av ett ormåde för underjordisk parkering. Tomten har stått obebyggd på grund av att en underjordisk parkering är svår att genomföra rent tekniskt.

Nu har stadsfullmäktige i Raseborg godkänt en detaljplaneändring som godkänner ett flervåningshus på 3-4 våningar och med parkering ovan jord.

Nya huset måste passa in

Byggrätten är nu 1550 kvadratmeter. Byggnaden ska vara liten och kompakt och passa in i stadsbilden. Speciellt byggnadens fjärde våning ska förverkligas med eftertanke.

Planen möjliggör affärslokaler i husets första våning.

Ritning över ett hus.
Såhär ser en ritning ut över hur parkeringen är inritad i nya planen. Ritning över ett hus. Bild: Raseborgs stad västnyland,Ekenäs,Raseborg

På gatsidan ska byggnaden ha tre våningar och på gårdssidan fyra våningar. Fasaderna i våning ett till tre ska vara rappade och i ljusa färger. Fjärde våningens fasadmaterial ska ha grön oxiderad kopparplåt ut mot gatan.

Bilplatserna är placerade under ett fristående biltak eller i ett fristående garage samt i ett garage i bostadshusets första våning.