Hoppa till huvudinnehåll

Snart är energilaboratoriet i Vasa klart

Det nya energilaboratoriet i Vasa är snart inflyttningsklart. Forskningen börjar med diesel och biobränslen. Gasen får vänta och ska komma från en tank som sannolikt placeras på andra sidan Wolffskavägen.

Laboratoriet kallas VEBIC eller Vaasa Energy Business Innovation Centre.

Laboratoriet kommer att bestå av ett motorlaboratorium för medelhastighets och snabba motorer och ett bränslelaboratorium.

- Där kan vi undersöka olika motorer och analysera flera bränslen och smörjoljor, säger Seppo Niemi, professor i energiteknik på Vasa universitet.

Energilaboratoriet på Brändö ska vara inflyttningsklart till sommaren.
Energilaboratoriet på Brändö ska vara inflyttningsklart till sommaren. Bild: Yle/Joni Kyheröinen energilaboratorium

Gaserna får vänta lite längre

I början kommer det att handla om diesel och olika biobränslen. De olika gaserna får vänta.

- Till en början kommer vi inte att ha gas i laboratoriet. Vi försöker skaffa instrument och system för gaser så snabbt som möjligt, säger Niemi.

- Gasen är en prioritet för oss och vi vill börja med den så fort som möjligt, säger projektchef Janne Suomela på Vasa universitet.

Vd Ulla Mäki-Lohiluoma från Vaasa Parks, vicerektor Jari Kuusisto och projektchef Janne Suomela från Vasa universitet.
Ulla Mäki-Lohiluoma, Jari Kuusisto och Janne Suomela. Vd Ulla Mäki-Lohiluoma från Vaasa Parks, vicerektor Jari Kuusisto och projektchef Janne Suomela från Vasa universitet. Bild: Yle/Joni Kyheröinen vasa energilaboratorium,Jari Kuusisto

Gastank på andra sidan Wolffskavägen

Meningen är att en gastank ska placeras nära laboratoriet. I den ska det finnas till exempel propan och hexan.

Den planeras som bäst och just nu planeras placeringen av den till andra sidan Wolffskavägen från laboratoriet, intill Metviken och Vasa Vattens pumpstation.

- Det har varit lite svårt att hitta en plats för tanken eftersom vi har en så liten tomt, säger Seppo Niemi.

- Tomten är väldigt trång. Det här är den bästa möjliga lösningen, säger Janne Suomela.

Universitetet ville ha den på laboratoriets tomt

Tanken har en volym på mindre än 10 kubikmeter. Universitetet hade hoppats att tanken skulle ha fått rum på laboratoriets tomt för att den är så viktig och för att hålla kostnaderna nere. Det skulle också ha varit den bästa lösningen ur en teknisk synvinkel.

Förhoppningen är givetvis att de fyra miljonerna som budgeterats för laboratoriet ska räcka till.

Tanken är ganska liten, varför ryms den inte på laboratoriets tomt?

- Storleken på tanken och planerna för den har preciserats under hösten 2015. Med den här placeringen tas säkerhetsavstånden bäst i beaktande. På det här sättet är tanken inte heller i vägen för de kommande byggprojekten i kvarteret, säger Ulla Mäki-Lohiluoma, vd på Vaasa Parks, som fungerar som byggherre.

Ulla Mäki-Lohiluoma, vd på Vaasa Parks.
Ulla Mäki-Lohiluoma Ulla Mäki-Lohiluoma, vd på Vaasa Parks. Bild: Yle/Joni Kyheröinen vasa energilaboratorium

Det har också att göra med att det enligt detaljplanen måste finnas ett visst antal parkeringsplatser på tomten.

Så här säger Janne Suomela:

- Det är ofarligt att placera en jordtäckt tank på andra sidan Wolffskavägen. Gasmängden är relativt liten och då måste säkerhetsavståndet till tomtgränsen och andra byggnader vara minst tre meter.

En tank ovan jord kräver lite längre säkerhetsavstånd. Till exempel fem meter till andra byggnader, femton meter till bostadshus och knutpunkter för trafik och tjugofem meter till skolor.

Just nu verkar det som att tanken kommer att täckas till hälften.

Naturgas från Wärtsilä?

Man har också visioner om att dra en ledning med naturgas från Wärtsiläs gasterminal på andra sidan Metviken.

- En terminal är dyr och det lönar sig inte att bygga en likadan så nära inpå. Dessutom har vi inte tillräckligt med utrymme här på tomten, säger Seppo Niemi.

Om det blir av är det mest realistiskt att dra ledningen längs med bron över till Brändö, funderar Christer Wik, chef för laboratoriet på Wärtsilä.

- Det är tekniskt möjligt och vettigare att dra en ledning från Wärtsilä än att bygga en till terminal, säger Wik.

Men allt ligger i så fall flera år i framtiden. Inga tillstånd har ännu sökts eller beviljats.

Oerhört viktigt för Vasa universitet

Laboratoriet ska vara i bruk sensommaren 2017 och Seppo Niemi hoppas på att man ska ha tillgång till gaser under 2018.

Niemi anser att energilaboratoriet är oerhört viktigt för Vasa universitet.

- Universitetets strategi vilar på att vi får ett laboratorium. Vi försöker koncentrera en stor del av vår forskning just på energi. Det gäller inte bara den tekniska sidan av universitetet utan alla fakulteter, säger Niemi.

Målet är bland annat att förbättra industrins konkurrenskraft i regionen och nationellt och att utbilda folk för industrin.

- Vi kommer också att delta i nationella och internationella forskningsprojekt, säger Niemi.

Redan nu pågår EU-projektet Hercules 2, vars mål är att utveckla en fartygsmotor som är flexibel vad gäller vilket slags bränsle den använder.

Projektet har över 30 deltagare från olika håll i Europa. Förhoppningen är att man ska kunna köra tester i projektet i det nya laboratoriet om något år.

Samarbete med företagen

Man kommer att ha ett omfattande samarbete med företagen i regionen. Wärtsilä levererar två medelhastighetsmotorer till laboratoriet och kommer också att köpa forskningsprojekt av laboratoriet.

ABB har också varit med i planeringen av laboratoriet och kommit med goda råd, berättar Niemi.

Utöver Vasa universitet kommer också företagen Botnialab och Wapice att husera i byggnaden på Brändö.

- Vi har redan forskningsprojekt med Wapice och Botnialab kommer att komplettera vår bränsleundersökning eftersom de har lite annorlunda instrument.

Inte bara motorer och bränslen

Universitetets vicerektor Jari Kuusisto säger att laboratoriet är ett sätt att ytterligare stärka kontakten till företagen.

- Det är inte bara fråga om forskning inom motorer och bränslen, det rör sig också om handel och innovationer, säger Kuusisto.

Tanken är att också andra forskningsinstitut och utbildare ska kunna dra nytta av laboratoriet.

- Inom en viss ram kan också andra komma hit och bedriva forskning, säger Kuusisto.

Krävande byggprojekt

Vaasa Parks är byggherre och har haft en aktiv roll med att föra samman aktörerna i projektet.

Det har gått undan. Byggandet inleddes i maj i fjol och byggnaden ska vara inflyttningsklar i juni i år.

- Det är inte fråga om ett vanligt kontorshus. Det har varit väldigt krävande också för oss, säger Ulla Mäki-Lohiluoma, vd på Vaasa Parks.

Själva byggandet beräknas kosta 6,5 miljoner. Där står Vasa Andelsbank och Vaasa Parks för kostnaderna.

Utrustningen till laboratoriet beräknas kosta fyra miljoner. Där står Tekes för tre miljoner och resten fördelas mellan Vasa universitet, EAKR, ABB, Wapice, Österbottens handelskammare, Vaasa Parks, Wärtsilä, Vacon. VEO, Vasa Elektriska, Leinolat och Citec.

Nästa skede planeras

Och det tar inte slut här. Energilaboratoriet är bara det första skedet av flera. Det andra skedet innebär byggandet av något som kallas "Smart Grid Vasa" och där har planeringen redan inletts tillsammans med Vasa stad.

Där fokuserar man mer på undersökningen av smarta ellösningar.

Om allt går enligt planerna kommer det också att resas ett våningshus med tolv våningar på samma hörntomt vid Brändö bro. Det skulle bli huvudbyggnaden för det som kallas Vaasa science park.

- Då lever vi år 2020 eller ännu längre i framtiden, säger Mäki-Lohiluoma.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten