Hoppa till huvudinnehåll

Ujula om Tolkis skola: ”Finns det vilja finns det tid”

Tolkis skola i baracker.
Tolkis skola håller till i baracker sedan en tid tillbaka. Tolkis skola i baracker. Bild: Yle/Fredrika Sundén tolkis skola

Ett nytt alternativ för skolbygget i Tolkis i Borgå utreds med stram tidtabell. Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula tycker ändå att det är viktigt att utreda olika alternativ för att hitta det rätta.

I december togs bildningsnämnden i Borgå på sängen då stadens ledning meddelade att ett andra alternativ för Tolkis skola ska utredas.

Enligt ursprungsplanen skulle ett nytt svenskspråkigt lågstadium och dagis byggas i Tolkis.

Alternativ två å sin sida förespråkar ett tvåspråkigt lågstadium med förskola för båda språkgrupperna.

Bildningsnämnden ville att man skulle bygga ett nytt svenskt dagis trots allt, och stadsstyrelsen gick emot nämndens vilja.

En av dem som är med och utreder alternativ två är Johan Öhberg som är rektor vid Gammelbacka skola. Skolan ska flytta in i nybygget i Tolkis.

– På tisdag besökte jag svenska utbildningssektionen för andra gången det här året och visade upp de ritningar som redan finns, säger Öhberg.

Snabba ryck

Beslutet om att utreda ett andra alternativ fattades i slutet av december. Tidtabellen för att utreda och planera alternativet är stram.

– Det har inte sagts rakt ut, men jag har förstått att arbetet ska vara gjort inom mars månad.

Arkivbild av Johan Öhberg. Bild: YLE/Eivor Lindholm johan öhberg

Öhberg säger att det blev lite bråttom med planeringen av alternativ två.

Plötsligt hade utredarna en ny samarbetspartner som inte hade deltagit i det arbete som redan pågått i ett år.

– Det vi nu har gjort är att vi har träffat arkitekterna ungefär en gång i veckan för att kommentera deras planer. Småningom börjar alla bitar falla på plats.

Tack till personalen

Är det ens möjligt att utreda det nya alternativet till fullo med den tidtabell som finns?

Öhberg säger att han inte är rätt person att uttala sig om vad som är möjligt eller omöjligt.

– Det som jag som rektor upplever som absolut svårast är att engagera alla dem jag anser att borde engageras.

Tanken var att föräldrarna och eleverna skulle engageras i utarbetningen av alternativ ett under vintern. Med den nuvarande tidtabellen är det omöjligt.

– Jag får tacka skolornas personal för att de har tagit sig tid att kommentera de här planerna under kvällarna, säger Öhberg.

"Ingen raketvetenskap"

Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula säger att inget av det arbete som har gjorts vad gäller Tolkis skola har gått till spillo.

Enligt Ujula finns det tid att planera. En annan fråga är sedan om det finns vilja till det.

– Det är inte någon raketvetenskap. Vi har redan länge funderat på bland annat öppna inlärningsmiljöer.

Arkivbild av Jukka-Pekka Ujula. Bild: Yle/ Katarina Andersson jukka-pekka ujula

Ursprungligen skulle planerna för Tolkis skola behandlas i stadsstyrelsen i februari, men som det ser ut nu blir det av först i april. Har Borgå råd med förseningar?

– Jag skulle kanske vända frågan åt andra hållet: har Borgå råd att inte utreda flera alternativ?

Måste hitta den bästa lösningen

Han menar att den nya skolan inte bara byggs för dagens behov. Lösningarna ska vara hållbara i minst 40 till 50 år.

– Då måste vi ha åtminstone alternativ ett och två för att kunna jämföra dem och hitta det bästa.

Ujula konstaterar också att världen hela tiden förändras.

Det går inte längre att hänvisa till beslut som har fattats för två, tre år sedan och säga att planerna ska göras enligt det.

– Det är helt omöjligt i dagens läge. Om vi har en möjlighet att ta fram olika alternativ så ska vi absolut göra det, säger Ujula.

Bara utredningen av alternativ två är klar ska beslutsfattarna få ta ställning till huruvida man går in för det eller det ursprungliga alternativet. Sedan inleds detaljplaneringen.

Läs också