Hoppa till huvudinnehåll

Rekryteringen av vänner för flyktingarna startade i Lovisa

kompanjonskapsprojektet gemensamma segels kompanjonskapshus i lovisa - kulma
Informationsmötet hölls i kompanjonshuset "Kulma". kompanjonskapsprojektet gemensamma segels kompanjonskapshus i lovisa - kulma Bild: Yle/Stefan Härus kompanjonskapshuset kulma

Ett tjugotal personer slöt upp på informationsmötet i Lovisa på torsdag kväll om frivillig- och flyktingarbetet.

Niina Espo och Mirja Karhapää var två av dem. Det var Mirja som lockade med sin väninna Niina.

- Vi visionerade redan på vägen hit om vilken typ av hjälparbete vi kunde starta i framtiden, säger Niina.

En gammal dröm

Mirja var med också på det första informationsmötet i medlet av februari.

- Jag har i många år drömt om att få ge av min tid i någon form av frivlligarbete, men min livssituation har inte medgett ett sådant engagemang. Nu ser det bättre ut och därför har jag bland annat studerat Röda Korsets webbplats och där bekantat mig en del med deras väntjänst, säger Mirja.

niina espo & mirja karhapää på kompanjonskapshuset i lovisa 03.03.16
Niina Espo och Mirja Karhapää. niina espo & mirja karhapää på kompanjonskapshuset i lovisa 03.03.16 Bild: Yle/Stefan Härus gemensamma segel

Lovisa behöver aktiv väntjänstgrupp

Det som Mirja hoppas få veta under kvällen, är hur väntjänsten inom Röda Korset fungerar, hur arbetet är organiserat och hur man kunde delta i arbetet.

Mirja hoppas också att man i Lovisanejden kunde etablera en aktiv väntjänstgrupp under ledning av Röda Korset samt aktiviteter inom ramen för mottagningsförläggningen.

- Jag tänker egentligen inte i första hand på flyktingar och asylsökande. Det finns så många ensamma människor också bland de som bott hela sitt liv här. Till exempel i de trakter där vi bor i Strömfors, konstaterar Mirja.

vesa kukkamaa - frivlligarbetare vid röda korset
Vesa Kukkamaa vesa kukkamaa - frivlligarbetare vid röda korset Bild: Yle/Stefan Härus vesa kukkamaa

Förberedelsearbetet har börjat

Ändå kommer kvällen ganska långt att handla om vad man bör veta om man vill vara med och hjälpa till i arbetet med de flyktingar som kommer från Sudan till Lovisa senare i vår.

- Tanken med den här kvällen är nog att i främsta rummet rekrytera en grupp med vänner för de sudanesiska flyktingar som kommer till Lovisa under våren. Lovisaborna behöver förbereda vänverksamheten och veta hur de ska gå till väga för att etablera kontakt med flyktingarna, säger Vesa Kukkamaa, frivilligutbildare vid Röda Korset.

Tre teman

Kukkamaa hade tre olika teman under kvällen. Dels berättade han om Röda Korset som organisation, om ändamålet med vänverksamheten och dels om vad det innebär att arbeta på frivillig grund med vänverksamhet inom organisationen.

- Den största gruppen av människor som är i behov av vänner är nog åldringarna, men flyktingarna blir fler och fler och de är inte annorlunda än vi finländare. Inte heller de mår bra av att vara isolerade eller ensamma. Via Röda Korsets vänverksamhet har de en möjlighet att komma in i det finska samhället, säger Kukkamaa.

kompanjonskapshuset i lovisa
Informationsmötet på torsdag kväll samlade ett tjugotal intresserade. kompanjonskapshuset i lovisa Bild: Yle/Stefan Härus gemensamma segel

Språket inget hinder

Kräver det mera utbildning eller insatser att etablera ett vänskapsband med en flykting?

- Bristen på ett gemensamt språk blir ju den första tröskeln, så åtminstone i början kan det vara svårt att kommunicera. Å andra sidan finns det väldigt mycket man kan göra tillsammans trots att man kanske inte har ett gemensamt språk, säger Kukkamaa.

Den 16 mars ska det i Lovisa arrangeras en öppen kväll för intresserade. På plats då kommer det att finnas representanter från statligt håll, från Lovisa stad och från Migrationsverket.

- Jag hoppas att de som kommit hit i kväll också kan vara med då, säger Kukkamaa.