Hoppa till huvudinnehåll

Axxell permitterar hela personalen och säger upp sex personer

De som studerar i Axxell får sina examen trots att yrkesutbildaren har ekonomiska problem. Kockstuderande i Axxell i Karis. Bild: Yle/Minna Almark andra stadiets utbildning,axxell,kockstuderande. kök,raseborg,utbildning,västnyland,yrkesutbildning

Hela personalen inom yrkesutbildaren Axxell permitteras för sju dagar i höst. Sex personer sägs upp och nio anställda får kortare arbetstid. Det är främst administrationen och förvaltningen som drabbas.

Samarbetsförhandlingarna vid Axxell är avslutade. I höst permitteras hela personalen för sju dagar. Det blir under tiden 19-25 oktober.

Arbetsgivar- och arbetstagarparterna kommer också att ingå en tidsbestämd sparåtgärd om sänkning av kilometerersättningen till 35 cent per kilometer till och med utgången av 2017.

Bolaget beräknas göra en förlust på cirka 900 000 euro trots dessa sparåtgärder.

Uppsägningar behövs också

Axxell måste också ta till uppsägningar och ensidiga ombildningar av avtal eftersom den statliga finansieringen och utbildningsvolymerna minskar. Det leder till stora strukturella underskott i ekonomin.

Det här leder till att sex personer sägs upp. Nio personer får ett ombildat arbetsavtal som innebär kortare arbetstid. De har fått besked om sin framtid i dag.

Rektor Lena Johansson säger inte var dessa anställda jobbar.

- Våra utbildningar är så små med två till tre lärare, så de blir väldigt utpekade i så fall.

Utbildningen drabbas inte mest

Det är i alla fall inte utbildningarna som drabbas mest den här gången.

- Vi har försökt göra så att utbildningen inte drabbas, utan det är mest frågan om personal inom administrationen och förvaltningen den här gången.

Alla som studerar i Axxell får sina examen trots yrkesutbildarens ekonomiska problem.

Två personer går frivilligt i pension.

Cheferna synas

Axxell Utbildning Ab:s styrelse har också fattat en del andra beslut som ska minska kostnaderna under de närmaste åren. De åtgärderna måste man ännu arbeta vidare med.

Det handlar bland annat om att chefsstrukturen i Axxell ska ses över och man vill bli av med huvudmanskapet för folkhögskoleutbildningen.

Styrelsen vill att Axxell lämnar huvudmannaskapet för folkhögskoleutbildningen från och med den 1 augusti 2017. Då borde det finnas en ny huvudman som tar över verksamheten.

Turismutbildningen i Pargas flyttar samtidigt till Auriga-fastigheten i Åbo.

- Vi tror att utbildningen blir mera attraktiv i en mera internationell miljö som hamnen utgör, säger Lena Johansson.

Kostnaderna ska sänkas bestående

Med hjälp av de här åtgärderna så räknar Axxell med att nå en bestående sänkning av kostnaderna med åtminstone 500 000 euro år 2017 och 700 000 euro år 2018, då man jämför med budgeten för 2016.

Axxell ska också lämna fastigheten Fågelsången i Ekenäs så fort som möjligt, men det har inte ännu lyckats. Det skulle ge en besparing på flera 100 000 euro.

Konsten att undvika nya samarbetsförhandlingar

Lena Johansson säger att man vänt på alla stenar under samarbetsförhandlingarna.

- Det var inte enkelt, men det har funnits en stor förståelse bland personalen. Alla förstår att klockan är slagen när statsmakten meddelar att vi ska spara.

Yrkesutbildaren Axxell ska spara tio procent igen nästa år och Lena Johansson hoppas att man inte behöver ta till lika stora samarbetsförhandlingar igen.

- Jag vet inte hur vi ska undvika det, men vi måste bli bättre på inkomstsidan. Det kan till exempel handla om att justera prisnivåerna.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland

  • Karisbo i kyrkomötet: Vig samkönade par, men låt prästerna ha samvetsfrihet

    Det går att godkänna initiativet obereonde av äktenskapssyn.

    Ett initiativ lämnas snart in till kyrkorådet om att kyrkan ska tillåta vigslar av samkönade par. En av undertecknarna är Karisbon Åsa A. Westerlund och hon säger att det är formulerat så att alla ska kunna godkänna det, trots olika syn på äktenskapet, man måste kunna leva sida vid sida istället för att kyrkan glider isär.

  • Sömnlös i Ekenäs

    Pia ligger vaken upptill fyra timmar per natt.

    Kommer du ihåg Yles sömnutmaning? Att försöka sova så bra som möjligt i februari. Det är enklare sagt än gjort. Många finländare lider av olika sömnsvårigheter eller -problem. Pia är en av dem.