Hoppa till huvudinnehåll

#minfråga: Kommer människans evolutionära utveckling att upphöra?

Spermier under ett mikroskop
Spermier under ett mikroskop Bild: Yle provrör

#minfråga var projektet där vi bad er fråga typ vad som helst. En av frågorna handlade om evolutionen:

Som kungar i näringskedjan och med konstanta framsteg i hälsovården är människan snart både ohotad och odödlig. Kommer detta betyda slutet för vår evolutionära utveckling som art? Om inte, vad kommer då utvecklas?

Jan Antfolk forskar i psykologi vid Åbo Akademi och svarar såhär:

Även om vi gjort stora medicinska framsteg under det senaste århundradet så är människan, varken på artnivå eller på individnivå, ohotad eller odödlig.

Eventuellt kan vi framöver hoppas att människor i allmänhet blir något äldre, men odödliga kommer vi sannolikt inte att bli- åtminstone inte under överskådlig framtid. Förutom bakterier och virus så är människan sin största fiende. Trots att dödligt våld minskar globalt (och har gjort detta under en lång tid), så skaffar vi oss hela tiden sådana nya levnadsvanor som drastiskt ökar vår ohälsa.

Rent evolutionärt så är det dock inte döden som är den faktor som främst påverkar hur vår art i framtiden ser ut. Istället styrs detta av vem som får barn och med vem de får dessa barn, dvs. vilka barn som föds och vilken genuppsättning dessa barn har.

Varje födsel innebär en ny kombination av två uppsättningar gener och varje födsel innebär också en möjlighet för genetiska mutationer att bli en del av vår framtida genpool. Vem som får barn och hur många barn man får påverkas av en rad faktorer. Det är mycket svårt att säga vilka av dessa faktorer som är så stabila över en längre tid att de har någon märkbar eller dramatisk effekt på vår art.

Men för att ge ett exempel på en sådan möjlighet så kunde gener som bidrar till ett ökat skydd mot UV-strålningens negativa effekter bli mer förekommande i framtiden, eftersom de som har sådana gener skulle ha mindre dödlighet i t.ex. hudcancer och därmed med större sannolikhet än andra leva länge nog att få barn (som då också tenderar bära på dessa gener).

Som en sista sak vill jag bara påminna om att ökad livslängd inte nödvändigtvis innebär ökad reproduktivitet eftersom tidsperioden som människor kan få barn trots detta är begränsad.