Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningsverket i Helsingfors anlitade konsult för att möta upprörda Cygnaeusföräldrar

Öppet möte på utbildningsverket i Helsingfors 3.3.2016.
Mötet modererades av Peter Barmer, som står längst bak i salen. Här talar Jannika Enegren, som är ordförande för skolans direktion. Öppet möte på utbildningsverket i Helsingfors 3.3.2016. Bild: Yle/ Christoffer Gröhn peter barmer

Det öppna mötet om skolnätet i södra Helsingfors som stadens utbildningsverk ordnade på torsdagskvällen leddes inte som brukligt av stadens tjänstemän. En Hem & Skola-enkät visar att intresset för den nya skolan på Busholmen är litet.

Linjedirektör Niclas Grönholm uppger att det här är första gången den svenska delen av utbildningsverket använder sig av en konsult för att leda ett möte för allmänheten.

- Det handlar om en strategi som vår nya utbildningsdirektör har. Hon vill ta in nya koncept för att få mer delaktighet, öppenhet och dialog mellan tjänstemän och invånare och mellan politiker och invånare. Det här var ett sätt att testa en sådan modell. På finska sidan har ett liknande koncept använts, säger Grönholm.

Diskussionen tenderar bli personifierad och det är bra med nya förhållningssätt.― Niclas Grönholm

Konsulten som anlitades som moderator var Peter Barmer. Han har tidigare fört diskussioner om samarbete med utbildningsverket men det här var hans första uppdrag. Han tog inte betalt för uppdraget.

Grönholm: Diskussionen tenderar bli personifierad

Niclas Grönholm anser att diskussionen under det öppna mötet skulle ha sett annorlunda ut om han hade lett den istället för Barmer.

- Diskussionen tenderar bli personifierad och det är bra med nya förhållningssätt.

Niclas Grönholm, linjedirektör vid utbildningsverket i Helsingfors, november 2015
Utbildningsverkets linjedirektör Niclas Grönholm. Niclas Grönholm, linjedirektör vid utbildningsverket i Helsingfors, november 2015 Bild: Yle/Helena von Alfthan niclas grönholm

Var det ett medvetet val för att komma bort från din person?

- Det är bra att man ser att det inte enbart är tjänstemännen som ska ta fram förslagen och diskutera dem samt hålla i diskussionen. Det handlar om att hålla processen mera delaktig och att man inser att andra också kan föra diskussionen. Jag tror att vi bör testa nya sätt att föra diskussionen.

Grönholm anser att konceptet fungerade och att konsultens medverkan tillförde dialog och att flera kom till tals.

Diskussionen gick inte som konsulten hade tänkt

Konsulten själv, Peter Barmer, säger att mötet inte gick helt som planerat.

- Jag tänkte att föräldrarna skulle diskutera igenom de linjedragningar som fanns. Tanken var att sätta upp mål och linjedragningar och att berätta vad som är bra och dåligt med de olika förslagen. Istället för att följa den planerade strukturen så beslöt vi att följa de olika frågeställningar som deltagarna ansåg vara viktiga.

Tanken var att sätta upp mål och linjedragningar och att berätta vad som är bra och dåligt med de olika förslagen.― Peter Barmer

Den ursprungliga tanken var att mötesdeltagarna skulle sitta i grupper och därmed få alla med i diskussionen.

Barmer säger att han inte har en personlig åsikt i frågan men att han följt med diskussionen via medierna.

Inget stöd för utbildningsverkets förslag

Diskussionen under kvällen kan sammanfattas med att utbildningsverkets förslag om en sammanhållen grundskola i Norsen, som innebär att Cygnaeus stängs, och grundandet av en skola på Busholmen inte fick något stöd.

I slutet av diskussionen kom föräldern Henrik Lindberg med ett föreslag om att enas om förslag två, vilket innebär att bevara Cygnaeus för klasserna 0-4. Lindberg föreslog att skolan på Busholmen bara skulle ha 140 elever istället för tidigare föreslagna 200 och att hela Helsingfors vore ett upptagningsområde.

Folk demonstrerar utanför Cygnaeus skola i Helsingfors 3.3 2016.
Veronica Hertzberg, som är ordförande för utbildningsnämndens svenska sektion besökte eftermiddagens demonstration på skolgården. Folk demonstrerar utanför Cygnaeus skola i Helsingfors 3.3 2016. Bild: Yle/Christoffer Gröhn cygnaeus skola,demonstrationer

Veronica Hertzberg (SFP) som leder utbildningsnämndens svenska sektion applåderade förslaget men ställde sig frågande till att platserna på 140 elever fylls.

Tidigare under kvällen frågade föräldern Mikaela Grotenfelt-Enegren vad som händer om ingen vill gå i den planerade skolan på Busholmen.

- Jag tror det finns väldigt många intresserade, också i de södra stadsdelarna, svarade Niclas Grönholm.

Enkät: Litet intresse för Busholmenskola bland Cygnaeusföräldrar

Ordförande för Cygnaeus Hem & Skola-förening Jörgen Westerling redovisade för en enkät som visar att intresset för att sätta sitt barn i skola på Busholmen är litet.

Enkäten besvarades av dem som nu har elever i Cygnaeus och de som har barn i daghemmen i södra Helsingfors. Sammanlagt besvarades enkäten av 296 familjer och av dem väljer 1,4 procent Busholmen om Cygnaeus stängs.

Största delen svarade att de i så fall väljer Norsen. 30 procent kan enligt enkäten tänka sig att sätta sitt barn i en finsk skola om Cygnaeus stängs.

Jag är öppen för alla förslag. Jag har en beredskap att fatta svåra beslut, men tar inte ställning till enskilda skolor.― Bernt Nordman (Gröna)

Under mötet pressades också vice ordförande i skolsektionen Bernt Nordman (Gröna) om sin ståndpunkt. SFP-politikern Björn Månsson frågade om Nordman vill stänga Cygnaeus.

- Jag är öppen för alla förslag. Jag har en beredskap att fatta svåra beslut, men tar inte ställning till enskilda skolor, svarade Nordman på frågan.

Utbildningsnämndens svenska sektion beslöt i början av februari att sända ut förslaget som bland annat innebär att Cygnaeus stängs på remiss och bland annat ska skolornas direktioner nu ta ställning till det. Samtidigt gick också ett annat förslag om att bevara Cygnaeus som en skola för årskurserna 0-4 på remiss.

Läs mera:

Cygnaeus skolgård fylldes av demonstranter - se bilderna!

Cygnaeus skolas gård fylldes under torsdag eftermiddag av demonstranter. Hundratals engagerade vill stoppa en nedläggning av skolan.