Hoppa till huvudinnehåll

Generationsklyftorna nytt fenomen i Kina

Svenska Yles medarbetare Björn Ådahl.
Svenska Yles medarbetare i Hongkong Björn Ådahl. Svenska Yles medarbetare Björn Ådahl. Bild: Yle/Jyrki Valkama korrespondenter,hälsningar från korren

Absolut inga kyssar och annat dylikt. Däremot är det nödvändigt att hålla henne i handen för att det hela ska vara trovärdigt. Det är exempel på direktiv som en arbetsförmedlare här i Hongkong ger på sina webbsidor under rubriken skenpojkvänner.
Efterfrågan på både män och kvinnor som går med på att låtsas vara en ensamstående persons partner har ökat snabbt och flera förmedlare erbjuder nu dem jobb.

Äktenskap skjuts upp till allt senare

Behovet av tillfälliga skådespelare har uppstått som en följd av att antalet ensamstående mer än 30 år gamla Hongkongbor har skjutit i höjden.

Förr var människor i den åldern i regel redan gifta, och det är vanligt att föräldrar därför utsätter sina ensamstående barn för en hård press att hitta en make eller maka. Många barn står helt enkelt inte ut med de ändlösa frågorna om deras kärleksliv.

Deras lösning är att anställa en skenpojk- eller flickvän när de vet att de ska umgås med sina föräldrar.

Under de viktigaste helgerna såsom det kinesiska nyåret råder det faktiskt en brist på de tillfälliga skådespelarna.

När getabockens år i februari övergick i apans var efterfrågan så stor att skådespelarna kunde kräva astronomiska arvoden.

Brudpar på trappa i Hong Kong
Allt fler Hongkongbor gifter sig först efter att de har fyllt 30 år Brudpar på trappa i Hong Kong Bild: Yle / Björn Ådahl brudpar,Hongkong,äktenskap

Ökande klyftor mellan generationerna

Fenomenet är ett utslag av de oerhört snabba samhälleliga förändringarna som har ägt rum i Hongkong under de senaste decennierna.

De äldre generationerna högaktar gamla seder och bruk i betydligt högre grad än deras barn gör, och det har lett till att det för första gången har uppstått en generationsklyfta.

I det övriga Kina har förändringarna varit ännu mer drastiska än i den förra brittiska kolonin. I de kinesiska storstäderna anses det följaktligen ha uppstått inte bara en utan flera klyftor.

Det är beskrivande att ett populärt talesätt fastslår att de som är födda på 1970-talet är arbetsnarkomaner som är redo att slita hur länge som helst. De som är födda på 1980-talet vill däremot inte arbeta övertid, medan de som är födda på 1990-talet inte alls vill arbeta.

Men vissa gamla seder lever kvar

Å andra sidan är det kinesiska samhället fortfarande på många sätt traditionsbundet. Ett exempel är kutymen att betala så kallade brudpenningar.

Själv har jag en gång kunnat följa med hur brudgummens representanter förhandlade med hans blivande svärföräldrar om hur mycket han måste betala för att få gifta sig med dottern. Förhandlingarna pågick flera timmar, och först vid midnatt enades parterna om en summa.

Det styrande kommunistpartiet har försökt få föräldrar att sluta att kräva brudpenning men kampanjerna har inte lyckats. Nyligen uppstod det uppståndelse på de sociala medierna när det framkom att en man hade betalat sina blivande svärföräldrar mer än 700 000 euro för att få dotterns hand.

Brudpar i park
Det är vanligt att männen betalar stora summor för att få gifta sig. Också bröllopen har blivit allt dyrare. Brudpar i park Bild: Yle / Björn Ådahl brudpar,äktenskap,Hong Kong

Resultatet är eviga ungkarlar

Summorna har överlag ökat markant under det gångna decenniet. I synnerhet på landsbygden blir det allt vanligare att männen helt enkelt inte kan punga ut med tillräckligt mycket pengar för att kunna gifta sig.

Traditionellt har brudpenningen ansetts vara en ersättning för att föräldrarna har uppfostrat sin dotter.

Förr var summorna mestadels skäliga, men i och med att den så kallade ettbarnsregeln har lett till att det i dag finns betydligt fler unga män än kvinnor, har brudarnas värde ökat markant. I Kina, där föräldrar traditionellt har föredragit pojk- framom flickebarn, kan det i sig sägas vara lämpligt.

Björn Ådahl, Hongkong

Läs också

Nyligen publicerat - Utrikes