Hoppa till huvudinnehåll

Täktbukten får ny våtmark snabbare än planerat

Operation Rädda Täktbukten går framåt i snabbare takt än väntat. Redan i höst kommer den andra våtmarken invid flygfältet att börja byggas. Men det finns mycket arbete kvar att göra.

Det var år 2010 som Ari Heinilä startade projektet för att rädda Täktbukten i Hangö. Han hade under årens lopp sett hur buktens sandbotten växte igen och ville göra något för att förbättra vattnets kvalitet.

- Viken är en miniatyrmodell av Östersjön. Den är grund och vattenutbytet är dåligt och den har tyvärr också blivit dåligt behandlad av mänskan.

Täktbukten i Hangö.
Tätbuklten hade förr sandbotten. Täktbukten i Hangö. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,täktbukten,badstränder,hav

Stor belastning på bukten

Problemet är att viken är övergödd och där växer ett överflöd av bland annat abborrgräs. Övergödningen beror enligt Heinilä främst på att Täktom träsk i tiderna har utdikats. Därifrån rinner både humus och andra substanser som inte är bra för havet.

- Dessutom har man byggt en golfbana nära bukten och bebyggelsen har ökat genom åren. Här finns också jordbruk, så belastningen på det här lilla området är stor.

Bäcken som rinner från våtmarken till Täktbukten i Hangö.
Vattnet i bäcken som rinner till Täktbukten. Bäcken som rinner från våtmarken till Täktbukten i Hangö. Bild: Yle/Minna Almark bäck,Hangö,vattendrag,Vatten,skum

För sex år sedan byggdes den första konstgjorda våtmarken intill flygfältet i Täktom. Meningen var att förbättra kvaliteten på vattnet som rinner ut i Täktbukten.

- Kväveföreningar, fosfater och fosfor som göder vattendragen hittades i analyser som gjordes av vattnet i bäcken.

Bäcken som rinner till Täktbukten.
Vattnet som rinner till Täktbukten ska renas av en ny våtmark. Bäcken som rinner till Täktbukten. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,bäck,vattendrag

Träsket är grundproblemet

Tyvärr verkar inte den nuvarande våtmarken räcka till. Därför planeras nu en ny våtmark intill den gamla, så att reningseffekten förbättras.

- Men på lång sikt måste grundproblemet åtgärdas, det vill säga träsket borde återställas i sitt ursprungliga skick, säger Ari Heinilä.

Ari Heinilä
Ari Heinilä. Ari Heinilä Bild: Yle/Minna Almark projekt täktbukten

Projektet Rädda Täktbukten fick nyligen ett välkommet bidrag från Ålandsbanken i form att ett pris på 20 000 euro. Den totala budgeten för den nya våtmarken ligger på 35 000 euro och nu gäller det att hitta de återstående 15 000 euro.

- Tack vare stödet kan vi börja bygga våtmarken redan i medlet av augusti och september, säger Heinilä.

Hangö vill få med företagarna

Hangö stad har sedan 2007 haft skyddet av Östersjön med som en viktig del i sin turismstrategi. Förra året valde staden därför att stöda det lokala projektet i Täktbukten.

Det är viktigt att vattenkvaliteten är bra eftersom turisterna kommer till Hangö för att uppleva havet, säger turistchef Marika Pulliainen.

- Vi vill profilera oss som en miljövänlig stad. Havet och stränderna är absolut den viktigaste turistattraktionen i Hangö.

Turistchf Marika Pulliainen i Hangö.
Turistchef Marika Pulliainen. Turistchf Marika Pulliainen i Hangö. Bild: Yle/Minna Almark Hangö,pulliainen

Hangö stad jobbar främst med att samla ihop pengar till projektet. Turistbyrån kommer bland annat att sälja t-skjortor för att stödja projektet, säger Pulliainen.

- Följande steg är att få Hangöföretagare med.

Till exempel kunde krögare ha en Östersjömeny och hotellägare kunde ha ett Östersjörum varifrån en del av intäkterna doneras till projektet, föreslår hon.