Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Medborgarinstitutet och Musikinstitutet Raseborg slås samman

Mbi i Karis
Medborgarinstitutets instituthus i Karis kan bli ett musikcampus. Mbi i Karis Bild: Yle/Minna Almark stadshuset i karis

Raseborgs stad kan spara betydande summor om musikinstitutet och medborgarinstitutet jobbar under samma tak.

Ett efter ett trillar nu förslagen in till hur Raseborgs stad ska spara pengar inom ramen för Raseborg 2020.

Inför kulturnämndens möte på onsdag (9.3) föreslår bildningsdirektör Robert Nyman att medborgarinstitutet och musikinstitutet slås samman till en gemensam enhet.

Kan spara upp till 100 000 euro

Rektorerna för medborgarinstitutet och musikinstitutet har gjort en utredning till hur verksamheten kunde samordnas.

Genom att använda gemensam administrativ personal och gemensamma lokaler kunde staden spara pengar.

På personalsidan kan inbesparingen ligga på mellan 40 000 och 100 000 euro per år.

Staden skulle minska på mängden hjälprektorer. Dessutom skulle tjänster inte nödvändigtvis besättas då någon går i pension. I stället skulle allt mer av musikundervisningen skötas av timlärare.

Gemensamma lokaler i Karis

Genom att musikinstitutet och medborgarinstitutet använder sig av gemensamma lokaler skulle staden spara drygt 8 500 euro per år.

I Karis kan det grundas ett musikcampus i Karis gamla stadshus där medborgarinstitutet nu håller till. Musikinstitutet skulle från höstterminen 2016 flytta från Lönnbergska fastigheten till medborgarinstitutet på Torggatan 8.

Lönnbergska fastigheten i Karis
Musikinstitutet finns i dag i Lönnbergska fastighetens bottenvåning i Karis. Lönnbergska fastigheten i Karis Bild: YLE/ Helena Rosenblad lönnbergska fastigheten

Det kräver bättre ljudisolering. Dessutom saknas en scen och det innebär att musikinstitutets konserter skulle hållas någon annanstans.

Musiklekskoleverksamheten kunde kvällstid hållas i daghem. Bland annat Labyrintens daghem kunde användas.

En del av MBI-kurserna som nu hålls på Torggatan kunde ordnas på annat håll i Karis. Staden måste också hitta nya lokaler för invandrarbyrån som nu finns i huset.

Gamla bibban i Ekenäs töms

I Ekenäs har musikinstitutet i dag en del verksamhet i den så kallade Gamla bibban, trähuset på Raseborgsvägen 8B. Enligt rektorernas utredning kunde musikinstitutets verksamhet flytta ut från huset.

I stället kunde musikinstitutets kansli, rektorernas arbetsrum och notsamlingen flytta till Ekenäs ungdomsgård.

Daghemmet Lilla My i Ekenäs.
Då daghemmet Lilla My flyttar ut från Ekenäs ungdomsgård kan musikinstitutet flytta in. Daghemmet Lilla My i Ekenäs. Bild: Yle/Helena Rosenblad Västnyland,Ekenäs,ungdomsgården i ekenäs,Raseborg,Snappertuna,daghem,ungdomsgårdar

Undervisningen som nu hålls i Gamla bibban kunde hållas i Ekenäsgården där musikinstitutet nu har största delen av sin verksamhet. En del av undervisningen kunde också hållas i ungdomsgården.

Skilda budgetar

Rektorernas utredning utgår ifrån att medborgarinstitutet och musikinstitutet också i framtiden har skilda budgetar. Då påverkas inte heller statsandelarna.

Musikinstitutet Raseborg har också verksamhet i Hangö och Ingå. Institutet har 593 elever, 360 av dem är raseborgare.

Sammanlagt 729 personer deltar i medborgarinstitutets musikundervisning i Raseborg. Av dem är 310 under 18 år.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland