Hoppa till huvudinnehåll

Förslag: Prästkulla daghem stänger trots föräldrarnas protester

Leksakstraktor.
Raseborg sparar årligen 100 000 euro på att stänga Prästkulla daghem. Leksakstraktor. Bild: Yle/Hanna Sjöström leksakstraktor

Föräldrar till barn i Prästkulla daghem protesterar mot Raseborgs stads planer att stänga daghemmet. De föreslår nu i en skrivelse att staden skjuter upp stängningen med åtminstone ett år för att de ska kunna utreda möjligheten att starta ett privat daghem.

Vårdnadshavarna lämnade den 1 mars in skrivelsen som har undertecknats av 28 personer.

Förslaget inför bildningsnämndens möte den 8 mars är att Prästkulla daghem stängs den 31 juli trots föräldrarnas protester. Som orsak nämns stadens dåliga ekonomi. Staden sparar 100 000 euro per år om daghemmet stängs.

Tanken är att barnen i Prästkulla daghem flyttar till Solglimtens daghem i Tenala kyrkby. I skrivelsen nämner vårdnadshavarna också det långa avståndet till Solglimtens daghem.

Läs också