Hoppa till huvudinnehåll

Ovanligt mycket radioaktivt cesium i Helsingforsluften

De höga halterna av radioaktivt cesium har uppmätts i Kasåkern i Helsingfors. Bild på STUK:s kontorsfasad. Bild: Yle/Fred Wilén mell,radioaktivitet,strålning,strålskyddscentralen,stuk

Mängden radioaktivt cesium-137 var tusenfalt det normala i luften i Helsingfors under torsdagen och fredagen den 3-4 mars. Halterna av cesium borde ändå vara miljonfaldig för att det skulle vara skadligt, uppger Strålsäkerhetscentralen STUK. Orsaken är okänd.

- Senast mängden varit lika stor var antagligen i samband med kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. Efter kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan 2011 var mängden tio gånger mindre, säger direktör Tarja K. Ikäheimonen på STUK.

Den uppmätta mängden radioaktivt cesium var ändå inte så stor att den påverkar människors hälsa. Mätningarna härstammar från Strålsäkerhetscentralens tak i Kasåkern i Helsingfors.

Mängden som uppmättes var 4 000 mikrobecquerel per kubikmeter luft. Det är tusenfalt det normala.

Kan inte komma från en kärnreaktor

Ikäheimonen säger att eftersom man enbart har noterat cesium i luften kan det inte härstamma från en kärnreaktor.

- I så fall skulle det också finnas andra nuklider, som till exempel radioaktivt jod i luften.

Ikäheimonen säger att det radioaktiva cesiumet har kommit med vinden, som har blåst från öst och sydost.

- Det är osannolikt att det har kommit någon annanstans ifrån. Vi vet ändå inte hur långt i från det härstammar.

Hittills har STUK inte mätuppgifter från övriga stationer i Finland. Sammanlagt finns åtta mätstationer i landet.

Kommentarer

Inlagt av

Hur kan något vara tioFALT mindre?

Och hur kan man mäta haletn av ett ämne per KVADRATmeter luft?

Snälla läs igenom det ni publicerar.

Inlagt av

Tjernobylolyckan-läget efter 25 år enligt en svensk utredning:
Halterna i älgkött har följts i Gävleområdet sedan 1986. Åren efter 1986 hade nästan hälften av älgarna halter över 1 500 Bq cesium -137/kg, men under senare år har normalt bara enstaka älgar så höga halter. De högsta uppmätta halterna är fortfarande över 3 000 Bq/kg. Under den senaste tioårsperioden har halterna i älgkött från Gävle egentligen inte minskat.
Livsmedelsverket fastställde ett gränsvärde om 300 Bq/kg för högsta tillåtna halt av cesium i all mat som säljs, utom för ren-och viltkött, insjöfisk, bär, svamp och nötter som får innehålla 1 500 Bq/kg.
Jag frågar mig-vem kan påstå att kärnkraften är miljövänlig?

Inlagt av

mindre? Menar ni att nuvarande är en tiondedel av vad det var då?

Inlagt av

så kan en vacker dag Helsingfors frysa som Magadan på samma breddgrad... staden blev obebodd... jag tycker nog det är skam och skandal att vi i januari måste äta ur grannarnas magra skåp... i synnerhet som de ryska kärnkraftverken nog är mindre säkra...

Men jag skulle nog gärna se flera mindre kraftverk av typen SKF:s "plasmakanon"... och ingen fjärrvärme... och inga vattenburna system... men hus som kan stå kalla utan att ta skada... och så komma ihåg att nedfallet efter Tjernobyl faktiskt bara motsvarade en extra lungröntgen på årsbasis...

Inlagt av

Om halterna överskred det normala med 1000 gånger så borde allmänheten ha informerats. Tänk om något allvarligare hade hållit på att hända. Konstigt att det kommer info först nu. Vad kan orsaken vara, och håller motiveringarna för att inte informera direkt halterna uppmäts? Eller är det slapphet i systemen för tidig varning?

Inlagt av

Vi utsätts alla för en viss mängd naturlig radioaktiv strålning som varierar en hel del, närmast beroende på var man bor. Det tillskott i strålningsdosen som kärnkraftsolyckor gett upphov till är alldeles obetydligt jämfört med naturliga variationer och bl.a. gruvdrift och förbränning av kol sprider mera radioaktivitet i omgivningen.

Men även om man gör tanke-experimentet att helt och hållet kunna undvika exponering för radioaktiv strålning så skulle det knappast ha någon kännbar effekt på förekomsten av cancer.

Det mest fascinerande med nyheter som denna är att man faktiskt kan mäta så oerhört små mängder radioaktivitet som några tusendels Bq/m3.

Inlagt av

Varför skulle man varna folk för att nivån är 0,004Bq per kubik meter luft? För att sätta det i perspektiv är det ca 4800 gånger mindre än vad som finns i en banan. Plus de står ju redan i ingressen att dessa värden är miljonfaldigt undervad som är äns nära på skadligt...

Inlagt av

Över 1 500 Bq cesium -137/kg i älgkött är inte naturligt. Den höga mängden radioaktivt cesium-137 i kött, bär, svampar m.m. är inte naturligt. Det har uppstått av att radioaktivt stoft regnat ner över norden i samband med
kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986.

Inlagt av

Även vid Tjernobyl incidenten var det en viss fördröjning av rapporteringen och informationen från STUK
Måhända med förhoppningen att det som hade hänt ändå inte hade hänt.

Inlagt av

Bara en isotop och kortvarig topp i värdena. Om man var verkligt konspiratorisk skulle man säga att en smutsig bomb har smugglats in i/genom Helsingfors.

Inlagt av

Den största orsaken till höga halten cesium-137 i älgköttet i Finland är kärnvapentesten på 50- och 60-talet. Tjernobyl är bara en liten del av orsaken. Sedan ska man också komma ihåg att en optimal eller normal mängd cesium-137 i vilt är inte 0 Bq/kg, det är ca 400-500. Så 1500 Bq cesium -137/kg är inget att oroa sig för.

Läs mera här: http://www.stuk.fi/web/en/topics/food-and-drinking-water/meat-game-and-fish

Inlagt av

Becquerel är antalet sönderfall per sekund.

Människan utsätts i genomsnitt för 15000 sönderfall per sekund, mycket från kalium som finns rikligt både i bananer och potatis.

En bättre skala är Sievert där man tar hänsyn till energinivån i sönderfallen och hur ämnet tas upp och ansamlas i kroppen och hur länge det blir kvar. Det finns bebodda naturliga områden där man inte har hälsoproblem trots att Sievertvärdet är 50ggr högre än för oss i Norden.

Efter Tjernobyl använde man gissade modeller på hur utsläppen skulle påverka, resultatet blev en så låg siffra att kärnkraften resulterar i minst antal orsakade dödsfall per producerad kWh.

Nu har man 30 år senare sett att de gissade modellerna gav 2-5 gånger för höga resultat gentemot verkligt utfall.

Som jämförelse kan nämnas att mångfalt fler dör varje år i EU pga förbränning av fossila bränslen och biobränslen, nästn en halv miljon per år.

Några av 2015 års Nobelpristagare fick priset för de visat hur celler reparerar olika typer av skador, en funktion evolutionen avlat fram från urtid när radioaktiviteten var mycket högre än idag. Det förklarar varför en del forskning, t.ex på radon, uppvisar hormesiseffekter.

Det är inte kärnkraft människor borde vara oroliga för.

Inlagt av

Alltsedan de första åren efter Tjernobylolyckan har renar gått tidigare till slakt eller utfodrats med rent foder, för att ha cesiumhalter under gränsvärdet.
Rennäringen drabbades särskilt hårt av nedfallet. Renarnas basföda består till stor del av lavar som mycket lätt ansamlar radioaktiva ämnen, i detta fall cesium-134 och 137. Ett halvt år efter olyckan var cesiumhalten i renkött mycket hög och i november 1986 blev 27 000 av 36 000 slaktade renar kasserade på grund av detta. Fortfarande (2009) har renar i vissa om råden och under vissa perioder halter över det gällande gränsvärdet 1 500 Bq cesium-137/kg.
Källa. ”Övervakning och åtgärder gällande radioaktivt cesium i renar efter Tjernobylolyckan –Lägesrapport till SLV 2009 -03-18” av Birgitta Åhman, SLU. Se även SSI Rapport 2005:17 på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats www.ssm.se/Publikationer.

Inlagt av

STUKK försöker bara visa att de visst är på alerten och informerar så att allmänheten inte skall tappa förtroendet för dem helt. Alla kärnkraftverk i drift har en skorsten ur vilken radioaktivt cesium kommer ut konstant. Jag tippar därför på att det uppmätta cesiumet i H:fors kommer från Lovisa.

Inlagt av

INGET kärnkratverk i drift har en skorsten där det läcker ut cesium. Du verkar inte ha en aning om hur ett kärnkraftverk fungerar.

Inlagt av

Intressant att Strålsäkerhetscentralen STUK påstår att det inte kan komma från en kärnreaktor, när det trots allt är den enda källan till radioaktivt cesium-137 på jorden! Att det sedan inte kommer från ett nyligt utsläpp från en kärnreaktor är ju en annan sak.

Inlagt av

Miksi asiasta ei informoitu torstaiaamuna?

Inlagt av

Har det kommit fram vad som var orsaken till att en reaktor kördes ner automatiskt den 10 februari 2016 vid ett kärnkraftverk på Kolahalvön? Svenska Yle skrev en artikel om fallet.

Inlagt av

Intressant vore att veta om radioaktiviteten är förhöjd i övriga Finland?
Eller råkar det vara lokalt endast i Helsingfors?Vilket vore underligt.
Har Yle uppgifter?

Inlagt av

4 000 mikroBq = 4 milliBq = 0,004 Bq.

Så kan man skrämmas man med enheterna.

Men lägger man det i proportion till den radon vi andas varje dag blir det inte lika skrämmande: 50 000 000 mikroBq/m3, eller våra egna kroppar som naturligt innehåller 7 000 000 000 mikroBq från kol14 och kalium-40.

Hej , vi har nu gjort en uppföljning på nyheten. Det var bara i Helsingfors som halterna var förhöjda.
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/03/08/lokal-kalla-bakom-hoga-cesiumhalter-i-helsingfors

Vänliga hälsningar
Johanna Törn-Mangs
journalist, Svenska Yle

Inlagt av

Jossain päin Helsinkiä siis on ollut todella paljon säteilyä, siellä mistä säteily on tullut.
Ihmiset ovat siis altistuneet korkeille pitoisuuksille.

Inlagt av

att skylla på Tjernobyl. Förklaringen kan vara så enkel att högre strålning beror på utsläpp av Barium (en ingrediens som ingår i Chemtrails) och som finns litet överallt nuförtiden.

Inlagt av

Folie (eller utbildning) skyddar mot chemtrails.

Och nej, det var inte barium man uppmätte, då skulle man ha fått utslag på 0,5 MeV istället för 1,1 MeV. Vilket är en helat annan "kanal på radion".

 • Lovisa satsar på byskolor - Raseborg väljer att centralisera

  Lovisa vill locka barnfamiljer till den trygga landsbygden.

  Raseborg vill stänga skolor för att kvaliteten i undervisningen inte ska försämras. Lovisa har valt motsatt väg och satsar på de små byskolorna för att locka fler invånare till kommunen.

 • VPS-lånet fortsätter imponera – sänkte KPV i derbyt

  Med sitt femte mål i Jaro avgjorde Alanko bortaderbyt.

  I augusti kom Samu Alanko till Jaro. Sedan dess har han blivit en ledande målskytt i Jakobstadslaget. Med sitt femte mål i Jaro avgjorde han bortaderbyt mot KPV. Vi stod upp, gick framåt och hade bra tryck, säger Jaros assisterande tränare Niklas Vidjeskog.

 • EIF närmare nytt kontrakt – slog GrIFK

  Viktig seger med tanke på förnyat seriekontrakt.

  Ekenäs IF tog en synnerligen viktig seger i fotbollens division 1 på söndag eftermiddag. EIF slog Grankulla IFK med 2–0 på Centrumplanens konstgräs i Ekenäs.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen