Hoppa till huvudinnehåll

Ozonvatten som rengöringsmedel – humbug eller dundermedel?

Camilla Törnqvist, städare på daghemmet Silva i Kimitoön.
Kimitoön har ersatt de traditionella rengöringsmedlen med ozonvatten vid en del daghem och skolor i kommunen. Camilla Törnqvist städar på daghemmet Silva och är nöjd med det nya preparatet som marknadsförs som ett mycket miljövänligt rengöringsmedel. Camilla Törnqvist, städare på daghemmet Silva i Kimitoön. Bild: Yle/Monica Forssell städning,camilla törnqvist

Städning i offentliga utrymmen väcker debatt. I en intervju för Yle Östnyland varnade professor emerita Mirja Salkonoja-Salonen nyligen för att alltför grundlig städning bereder väg för mögel. I Kimitoön har man gått in för att städa en del daghem och skolor enbart med ozonvatten. Men vad är ozonvatten och hur effektivt är det?

Camilla Törnqvist har parkerat städkärran i dörröppningen till en av toaletterna i daghemmet Silva. Kärran är full med skräppåsar, städdukar och moppar men de traditionella tvättmedlen lyser med sin frånvaro.

På Silva är det nämligen bara ozonvatten som gäller och dagens tvättvatten finns i en enda sprejflaska.

Camilla Törnqvist sprejar ozonvatten i handfatet, skurar rent med en borste och sköljer.

Apparat som tillverkar ozonvatten.
Ozonvattnet tillverkas med hjälp av en liten apparat på daghemmet. Apparat som tillverkar ozonvatten. Bild: Yle/Monica Forssell apparat,teknik (apparater)

Kimitoöns kommun gick in för att prova ozonvatten i Kimito skolcenter för några år sedan. I samband med att det nya daghemmet Silva öppnades infördes preparatet också där och nu introduceras dundermedlet också i Dalsbruks skola.

- Ozonvatten är effektivt mot mögel, virus och bakterier. Vattnet liksom bränner bort smutsen, förklarar kost- och städchef Birgitta Parikka.

Birgitta Parikka städ- och kostchef Kimitoöns kommun.
Birgitta Parikka, kost- och städchef vid Kimitoöns kommun är nöjd med ozonvattnet som rengöringsmedel. Medlet är nytt och tillsvidare är det inte många andra kommuner i Finland som övergått till ozonvatten. Birgitta Parikka städ- och kostchef Kimitoöns kommun. Bild: Yle/Monica Forssell birgitta parikka

Orsaken till att man gått in för att använda ozonvatten är att det inte uppstår kemikalierester på ytorna som städas.

- När man använder kemikalier blir det alltid något kvar och man tror ju nu att kemikalierna dödar de hälsosamma bakterierna och bidrar till att det kan börja växa mögel, säger Parikka.

Ozonvatten dödar också bakterier – men bara tillfälligt

Enligt företaget Aktiivivesi som sålt ozonvattenaggregatet till Kimitoöns kommun tar vattnet kål på 99 procent av mikroberna.

Men effekten är bara temporär och bakterierna kommer snabbt tillbaka, säger Timo Kantola från Aktiivivesi.

Det här är enligt Kantola bra eftersom bakterierna behövs i omgivningen.

Forskare skeptisk – bakterietillväxten försnabbas

Peter Backlund är docent i miljökemi och har forskat i desinficeringsmetoder, bland annat ozonering, UV-bestrålning och klorering vid Åbo akademi. Han är också pensionerad specialforskare vid Arbetshälsoinstitutet.

Backlund påpekar att han inte bekantat sig med ozonvattnet som används i Kimitoöns kommun men förklarar att ozongas kan vara skadligt om det kommer upp i luften.

Ozongas är också ett starkare desinficeringsmedel än till exempel klor.

Städredskap på daghemmet Silva i Kimitoön.
Städredskap på daghemmet Silva i Kimitoön. Bild: Yle/Monica Forssell städredskap

Backlund håller med om att ozon tar kål på bakterier och att effekten bara är temporär.

Men enligt Backlund bryter ozonvattnet ner smutsen och ändrar dess kemiska struktur utan att smutsen försvinner någonstans.

- De molekyler som smutsen är uppbyggd av bryts ned i mindre beståndsdelar som egentligen passar bakterierna bättre och på det viset försnabbar ozonvattnet bakterietillväxten.

Backlund tror inte att ozonvatten är ett bra rengöringsmedel.

- Ozonvatten rengör inte smuts. Vattnet kan ha en temporär desinficerande effekt men samtidigt försnabba bakterietillväxten.

Timo Kantolas syn på saken är att ozonvattnet eller aktivvattnet som han hellre kallar medlet, reagerar med smutsen och att smutsen sedan torkas bort med mikrofiberduk eller mopp och därmed blir det inte kvar någon ”mat” till bakterierna.

Lite forskning på området

I Finland har det tillsvidare forskats mycket lite i användningen av ozon i olika preparat.

I fjol gjordes ändå ett examensarbete om ozonvatten vid Jyväskylä yrkeshögskola och enligt den avhandlingen försvann ozongasen mycket snabbt från vattnet och uppnådde inte de nivåer som framställaren uppgett.

Enligt examenarbetet visade det sig att ozonvattnet fungerar som allmänt rengöringsmedel av släta ytor så som speglar, stål- och plastytor men att ozonvattnets rengörande och desinficerande egenskaper inte räcker för att rengöra till exempel WC:n eller sträva golvplattor.

Undersökningen utfördes på ett servicehem för äldre.

Kimitoön vill vara en miljöriktig kommun

Kimitoön har valt att använda ozonvatten istället för vanliga tvättmedel eftersom ozonvatten anses vara ett miljöriktigt alternativ.

Ozonvattnet är också enkelt att använda.

- Personalen slipper olika medel som ska doseras på olika sätt. Och med tanke på allergier mot städmedel är det här ett bra alternativ, säger Birgitta Parikka.

Inte billigare än vanliga tvättmedel

I Kimitoön blir användningen av ozonvatten inte billigare än vanliga tvättmedel.

- En apparat kostar cirka 3000 euro (exklusive moms) och patronerna som kostar 2-300 euro måste bytas ut ungefär två gånger per år, redogör Parikka.

Hur städning med ozonvatten inverkar på förekomsten av sjukdomar bland personal och barn har man inte undersökt.

Städredskap på daghemmet Silva i Kimitoön.
Städredskap på daghemmet Silva i Kimitoön. Bild: Yle/Monica Forssell städredskap,Städa

Från Kanada, där ozonvatten började användas som rengöringsmedel i början av 2000-talet, rapporteras om hela 25% mindre sjukfrånvaro i en skola där man enbart städade med ozonvatten, berättar Kantola.

Tillsvidare är det rätt få kommuner i Finland som använder ozonvatten inom städningen men Salo, Lojo och Kimitoöns kommun hör till undantagen.

Framställningen av ozonvatten

Ozonvattnet framställs genom att kranvatten först renas från metaller, kalk och andra ämnen som reagerar med syre.

Efter det tillförs ozongas i vattnet varpå gasen frigörs i vattnet.

Camilla Törnqvist, städare på daghemmet Silva sprejar ozonvatten.
Camilla Törnqvist, städare på daghemmet Silva sprejar ozonvatten. Bild: Yle/Monica Forssell ozonvatten

Desinficeringsförmågan bygger på ozonvattnets oxideringsförmåga, förklarar Timo Kantola, men han påpekar att vattnet har en låg desinficeringsförmåga och att det efter en timme inte alls finns kvar ozon i vattnet. Ändå renar vattnet flera dagar efter att ozonet försvunnit.

”Inte humbug”

Enligt Kantola är ozonvatten eller aktivvatten ett rengöringsmedel som ersätter andra allmänna rengöringsmedel och definitivt inte humbug.

Peter Backlund, som forskat i bland annat ozon, är inte övertygad.

Han skulle inte kalla ozonvatten för rengöringsmedel utan uttryckligen ett desinficeringsmedel.

- Ozonet dödar mikrober genom oxidering. I tillräckligt höga koncentrationer kan ozonet också förändra den kemiska karaktären hos smuts. Men eftersom det är fråga om en mycket instabil och reaktiv gas, som försvinner relativt snabbt från ytan som behandlas, kan man fråga sig om man inte kunde uppnå samma effekt genom att använda vanligt vatten och mikrofiberduk.

Vid Kimitoöns kommun säger kost- och städchef Birgitta Parikka att det inte är helt lätt att förstå hur ozonvattnet som nu används i en del av daghem och skolor i kommunen, riktigt fungerar.

- Men någon måste våga prova på nya saker och den här gången är det Kimitoön som gör det.

Fotnot: Tillsvidare är ozon inte godkänt som ett så kallat aktivt ämne i EU. Det finns en ansökan inne på EU-nivå men den har ännu inte behandlats. Först efter att ansökan godkänts kan man på nationell nivå ansöka om lov för olika preparat. Vid Tukes (Säkerhets- och kemikalieverket) har man ännu inte tagit ställning till eventuella fördelar eller nackdelar med ozonvatten.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland