Hoppa till huvudinnehåll

Tafsande och fräcka förslag vanliga i byggbranschen

Byggnadsarbete
Byggnadsarbete Bild: Mikael Crawford/Yle bygge,Konstruktion av byggnader,byggnadsteknik

Sexuella trakasserier är vanliga inom byggnadsbranschen. Kvinnor vittnar om en fräck jargong och tafsande på byggarbetsplatserna, och de upplever att förmännen inte tar trakasserierna på allvar.

Yle Nyheter har intervjuat två kvinnor som vill vara anonyma. De har båda jobbat i byggbranschen ungefär 10 år.

- Arbetsledaren har uppmanat mig att ha bikini på sommaren på bygget, så att alla skulle få lite glädje under arbetsdagen, berättar Minna.

- Sexuella anspelningar och direkta förslag är vanliga och jag har blivit så van att jag kvitterar det som struntprat, säger Saara.

Byggarbetare.
Byggarbetare. Bild: YLE/Rolf Granqvist bostadsproduktion

Både Minna och Saara påpekar att de flesta av deras kolleger och chefer behandlar dem korrekt, men att det finns några som inte gör det. Det handlar inte enbart om verbala trakasserier, utan också fysiska övergrepp på jobbet.

- En kollega har tryckt upp mig mot väggen, satt handen under blusen och försökt pussa mig, berättar Saara.

- Någon har klämt på mig plötsligt då jag har jobbat. Det är hemskt då man på jobbet får vara rädd för att någon kanske ska ge sig på en, säger Minna.

Sexuella trakasserier är inte längre tabu

Även om det har blivit vanligare med kvinnor i byggbranschen är de fortfarande i klar minoritet, och utgör endast omkring fem procent av byggarbetarna i Finland. Kvinnorna jobbar bland annat som målare, timmermän och rörmokare.

Folk beskyller inte sig själva för att de skulle ha provocerat fram trakasseriet.― Kaisa Kauppinen, docent vid HU

Forskning vid Arbetshälsoinstitutet visar att ungefär sex procent av alla arbetsföra har upplevt sexuella trakasserier på jobbet. I mansdominerade branscher är andelen högre.

Kaisa Kauppinen, docent vid Helsingfors Universitet, började forska i sexuella trakasserier redan på 1980-talet. Hon säger att den tydligaste förändringen sedan dess är att medvetenheten om problemet har ökat.

- Det är inte tabu på samma sätt som tidigare. Folk beskyller inte sig själva för att de skulle ha provocerat fram trakasseriet, utan de vet att sådant här inte ska vara en del av arbetslivet. Det är inget man ska behöva stå ut med eller godkänna, säger Kauppinen.

"Företagsledningen följer inte sina egna direktiv"

Johanna Elonen är målare och förtroendeman, och kvinnor hör ofta av sig till henne då de har varit med om sexuella trakasserier. Hon berättar om ett fall där en kvinna som haft visstidskontrakt skulle få tillsvidareanställning.

- Då kvinnan skulle skriva under kontraktet bad chefen om sexuella tjänster. Polisen undersöker nu fallet, säger Elonen.


Förtroendemännen har en skyldighet att föra trakasserierna vidare till företagsledningen. Vid grövre fall kopplas Byggnadsförbundets jurister in.

Enligt Elonen är det ändå ett problem att företagen inte följer sina egna direktiv för hur de ska agera i sådana här situationer.

- Om företagsledningen skulle handla enligt sina egna direktiv skulle man snabbt få bort de sexuella trakasserierna från branschen, säger Elonen.

Skanska har nolltolerans mot sexuella trakasserier

Byggföretaget Skanska har redan i många år haft nolltolerans mot sexuella trakasserier och all slags diskriminering. Bryter de anställda mot de här direktiven kan de bli uppsagda.

Både personalchefen Kirsi Mettälä och huvudförtroendemannen Jari Renlund säger att företaget inte har haft några fall av sexuella trakasserier under de senaste åren.

Kirsi Mettälä
Kirsi Mettälä har inte hört om sexuella trakasserier i företaget under sin tid som personalchef vid Skanska. Kirsi Mettälä Bild: Yle kirsi mettälä

I företagets årliga personalenkät frågar man om de anställda har upplevt sexuella trakasserier eller diskriminering och i den senaste undersökningen svarade 90 procent nej på frågan.

De som svarade ja har alltså upplevt antingen diskriminering eller sexuella trakasserier.

- Även om 90 procent är bra, så är förstås målet 100 procent. Tydligen finns det sådant som inte har kommit till min vetskap, säger Mettälä.

Kvinnornas berättelser tas inte på allvar

Elonen menar att det här är ett av problemen - att kvinnornas berättelser inte tas på allvar och att informationen inte nödvändigtvis når företagets högsta ledning. Förra veckan hörde en kvinna från Uleåborg av sig till Elonen.

- Då en kollega hade tafsat på henne berättade hon för byggmästaren, men han svarade bara att "den karln är den enda här som förstår sig på kvinnlig fägring", berättar Elonen.

Där man ger grogrund för sexuella trakasserier, där gror de.― Johanna Elonen, målare och förtroendeman

Också Saara och Minna har liknande upplevelser.

- Jag har blivit klappad på rumpan kanske fem gånger. Första gången berättade jag för byggmästaren, men han bara skrattade och tog det som en lek. På min nuvarande arbetsplats har trakasseraren fått en varning för att han antastade en kollega, säger Saara.

Både Minna och Saara säger att de får stöd av kolleger. Kvinnorna i byggbranschen har också en Facebook-grupp där trakasserier ibland diskuteras. Elonen önskar ändå att cheferna skulle vara tydligare med att sexuella trakasserier inte är acceptabla.

- Det hänger inte på branschen, utan där man ger grogrund för sexuella trakasserier, där gror de, säger Elonen.

Namnen Minna och Saara är inte personernas riktiga namn.

Sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier strider mot både jämställdhetslagen och diskrimineringslagen.

I lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män står det så här:
“Med sexuella trakasserier avses i denna lag någon form av icke önskvärt verbalt, ickeverbalt eller fysiskt beteende av sexuell natur vars syfte är eller som leder till en kränkning av en persons psykiska eller fysiska integritet, särskilt när detta sker genom att skapa en hotfull, fientlig, förnedrande, förödmjukande eller tryckande stämning.”

Läs också:
Svensk kampanj vill stoppa machokulturen

Läs mera:

Sexuella trakasserier på jobbet - är du utsatt? Tipsa oss

För kvinnorna i byggnadsbranschen är sexuella trakasserier vardag. I vilka andra branscher är kvinnor utsatta? Svara i vårt formulär.

Läs också