Hoppa till huvudinnehåll

Troligen ingen renovering för finska skolan i Malax

Pulpeter
Pulpeter Bild: Yle/Madeleine Boström tomt klassrum

De finska eleverna från Kolnebackens skola ser ut att fortsätta sin skolgång i exil. Malax kommunstyrelse tar också ställning till om en närvårdare ska behöva kunna finska.

Kolnebackens finska skola tas upp under kommunstyrelsens möte i Malax på måndag kväll. Eleverna är i exil i Övermalax skola och det verkar som att det fortsätter så.

"Med det nuvarande elevunderlaget är det inte ekonomiskt försvarbart att renovera skolfastigheten i Kolnebacken" står det i beredningen.

Just nu är tio elever inskrivna i grundläggande utbildningen på finska och förskolan har tre elever. För nästa läsår är prognosen tolv elever i grundskolan och en i förskolan.

Emma Lill-Their, rektor vid Kolinan koulu.
Kolinan koulu och rektor Emma Lill-Their. Emma Lill-Their, rektor vid Kolinan koulu. Bild: Yle/Anna Ruda kolnebackens skola

Flyttar eleverna till Korsholm?

Den finska skolnämnden har angett en renovering av Kolnebackens skola som första alternativ. Som andra alternativ att skolgången förverkligas som köptjänst.

Det torde i så fall betyda att eleverna gör sin skolgång i andra kommuner, främst i Tuovilan koulu i Korsholm.

Styrelsen får också dryfta ritningarna för handikappboendet Lyran och Yttermalax skola, som tidigare godkänts i tekniska nämnden.

Ska närvårdare behärska finska?

Så tas också ett språkärende upp där kommundirektören föreslår att en närvårdare inom hemservicen får dispens och inte behöver kunna tala finska.

Närvårdaren har försökt avlägga språkprovet utan att lyckas.

Hon jobbar som närvårdare på nattpatrullen i Petalax. Patrullen bör kunna ge service på båda språken, konstateras i beredningen. För närvarande har patrullen inga finskspråkiga klienter.

Styrelsen förordar att hon beviljas dispens, under förutsättning att hon godkänner ett förtydligande i arbetsavtalet om att hon enligt behov kan placeras i lämpliga arbetsskiften inom hemservicen, inte enbart i arbete inom nattpatrullen.