Hoppa till huvudinnehåll

Är arbetshälsovård obligatoriskt?

Masugnen. Järnet är cirka 1500 grader hett.
Arkivbild Masugnen. Järnet är cirka 1500 grader hett. Bild: Yle / Pia Santonen råvaror,industri

En tipsare skriver:

Är det obligatoriskt för företag att ha arbetshälsovård? Vad bör den i så fall omfatta?

Första koll 8.3: Vid Arbetsskyddsförvaltningen är beskedet tydligt; ”Arbetsgivaren ska ordna lagstadgad förebyggande företagshälsovård, även om det bara finns en anställd.”

Det är ändå en rätt låg miniminivå som är lagstadgad. Förebyggande vård ingår i någon form. För arbetsrelaterade sjukdomar ingår rätt till sjukvård via arbetsgivaren. Regelbundna hälsoundersökningar kräver lagen bara om arbetetet ”medför särskild fara för ohälsa som fastställs i författningar (t.ex. buller, mjöldamm eller lösningsmedel) eller andra hälsorisker”.

Utöver det kan arbetsgivaren erbjuda ytterligare tjänster men de är inte lagstadgade.

Enligt statistik från Arbetshälsoinstitutet följs lagen om företagshälsovård rätt bra. De problem som existerar är främst i mindre företag. Det här påtalade också arbetarskyddsinspektör Tarmo Järvinen i samband med ett tillslag 2014.

- Fortfarande tror en del av arbetsgivarna att lagstadgad företagshälsovård behöver ordnas endast om arbetsplatsen har flera än 10 arbetstagare. En annan allmän missuppfattning är att företagshälsovård inte behövs, om arbetsplatsen endast finns till under sommaren, säger han.

På alla arbetsplatser ska det finnas ett avtal om företagshälsovård till påseende. Där går det att kolla vad som ingår.

Om arbetshälsovården saknas helt är det möjligt att ta saken till Arbetsskyddsförvaltningen. Anmälningarna kan göras anonymt.

Tips-id: 23803

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.

Vi redovisar öppet för hur vi jobbar. Här hittar du de tips vi håller på med som bäst:

Spotlights webbsida
Spotlights webbsida Bild: Yle tipsmaskinen,Spotlight,datajournalistik

Läs också

Nyligen publicerat - Samhälle