Hoppa till huvudinnehåll

Butiksgranskning visar: Många utlänningar har för liten lön

Butikskassa
Myndigheterna har upptäckt felaktiga löner i en stor andel av granskade matbutiker. Butikskassa Bild: Yle butikskassa,Kassaapparat

Butiksanställda med utländsk bakgrund vet ofta för lite om sina rättigheter som arbetstagare. Det har en myndighetsgranskning i huvudstadsregionen och Södra Karelen visat.

Det finns brister i både lönerna och arbetshälsovården för många anställda med utländsk bakgrund, visar granskningen som Regionförvaltningsverket i södra Finland har genomfört under år 2015.

Arbetarskyddsinspektörerna har granskat främst små matbutiker och klädbutiker med många utlänningar i personalen. De har besökt sammanlagt cirka 50 butiker i huvudstadsregionen och i Södra Karelen.

En tredjedel betalar för lite

Det visar sig att anställda får för lite lön i drygt en tredjedel av butikerna. Vanligtvis handlar det om att grundlönen är lägre än den minimilön som slås fast i kollektivavtalet för branschen, i huvudstadsregionen är den 11,03 euro i timmen.

- Det är vanligt att de anställda inte vet vilken lön de har rätt till, säger regionförvaltningsverkets inspektör Kati Nikulainen.

Hon tillägger att också arbetsgivarna i många av de granskade butikerna har utländsk bakgrund och att de ofta inte känner till arbetslagstiftningen särskilt väl.

Utöver bristerna i lönesättningen visar granskningen på problem med tillgången till företagshälsovård i fyra av tio butiker.

I samband med granskningen har regionförvaltningsverket gett arbetsgivarna direktiv om hur de ska åtgärda bristerna.

Läs också