Hoppa till huvudinnehåll

Färggranna tankar hjälper Raseborg att planera Karis centrum

-
Emilia Rissanen och Arne Sirén har tyckt till om olika platser i Karis. Nu finns deras tanka med i installationen på biblioteket. - Bild: Yle/Veronica Montén framtidskarta,gymnasiet,Raseborg,Karis,stadsplanering

Invånares tankar och visioner om olika platser i Karis centrum ska hjälpa Raseborgs stad på traven nu när en ny detaljplan tar form.

Biblioteket är en plats många trivs på medan busstationen hör till de platser som har fått många minuspoäng. Det framkommer då skolelever har fått beskriva sitt förhållande till olika platser i Karis centrum i samband med projektet Framtidskartan.

En installation på Karis bibliotek visar med hjälp av en karta och nedskriva tankar på färglada papperslappar vilka ställen Karisborna upplever som positiva och vilka de är mindre förtjusta i.

Förutom studerande från gymnasiet och elever från de sista årskurserna i grundskolan har intresserade Karisbor haft möjlighet att uttrycka sina känslor om Karis centrum på ett invånarmöte i vintras.

Karta över Karis på presenning

Heidi Lunabba som är konstnären bakom projektet ritade i samband med kreativa verkstäder upp en karta över Karis centrum på en presenning.

-
Det är första gången Heidi Lunabba kombinerar konst med stadsplanering. - Bild: Yle/Veronica Montén västnyland,Karis,Raseborg

Sedan lät hon deltagarna svara på en rad frågor och pricka ut platser på kartan där de trivs eller alternativt vantrivs. De har också fått pricka ut ställen de skäms över eller är speciellt stolta över.

- Det här tar fram andra typer av åsikter än när man fyller i en enkät. Här handlar det om hur olika platser känns. Det blir kanske lite mer djup i det här, säger Lunabba

Parkourparken får pluspoäng

Gymnasiestuderandena Emilia Rissanen och Arne Sirén är nöjda över att staden ger möjlighet för stadsborna att dela med sig av sina åsikter.

Sirén och Rissanen lyfter fram parkourparken som ett ställe som väcker positiva tankar.

Rissanen nämner att busstationen och hälsocentralen är platser hon inte gillar. Och det är hon inte ensam om visar installationen som finns på biblioteket fram till den 31 maj.

Staden når ut till ungdomar

Stadsplaneringsarkitekt Simon Store berättar att det finns en klar tanke bakom vilka samhällsgrupper man i första hand riktar sig till.

- Det som har varit ett problem med invånarmöten är att det ofta är den äldre befolkningen som söker sig till dem. Deras åsikter har vi på det klara. De mera utmanande grupperna är unga. Via den här processen har vi nått fram till gruppen vi annars inte har lyckas nå.

-
Färgerna avslöjar hur poulära olika platser är. - Bild: Yle/Veronica Montén västnyland,Karis,Raseborg,stadsplanering

Småbarnsföräldrar nästa grupp i tur

Planeringsarbetet utmynnar i en ny plankarta som ska vara färdig inom två år. Målet är att ett utkast ska läggas fram till allmänt påseende före sommaren.

Projektet Framtidskartan fortsätter sida vid sida med planeringsarbetet under våren och försöker då nå ut till andra grupper staden annars har svårt att nå. En sådan här grupp kan till exempel vara småbarnsföräldrar, nämner Store.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland