Hoppa till huvudinnehåll

Förvaltningsrådets ordförande Kimmo Kivelä: Yle sörjer för den finska kulturens mångfald

Yles förvaltningsråd godkände bolagets bokslut på sitt sammanträde den 8 mars.

“Yle har en unik ställning inom fältet för nyhetsförmedling och kultur i Finland. Yles verksamhet är riksomfattande och gör ett brett kulturutbud tillgängligt för alla finländare”, säger Kimmo Kivelä, ordförande för Yles förvaltningsråd.

Förra året nådde Yle dagligen i snitt tre miljoner finländare via tv, ungefär två miljoner på sina radiokanaler och en dryg miljon på webben. Räckvidden för tv och radio har i stort hållits på samma nivå, medan räckvidden för webbinnehållen totalt stigit med 16 procent.

Yle TV1 var fortsättningsvis den mest sedda tv-kanalen och Yle Radio Suomi den mest lyssnade radiokanalen. I Taloustutkimus undersökning var Yle Arenan än en gång det högst uppskattade inhemska webbvarumärket.

Förra året betalade Yle 74,2 miljoner euro i upphovsrättsersättningar. För inhemska program bokförde Yle upphovsrättsersättningar för 24,5 miljoner euro och betalade därtill uphovsersättningar för musik och övriga program för ett belopp på 31,7 miljoner euro.

Yles förvaltningsråd godkände Yles styrelses verksamhetsberättelse och bestyrkte bolagets bokslut på sitt möte. Bolaget informerade om bokslutet för år 2015 den 17 februari.

I april lämnar förvaltningsrådet riksdagen sin berättelse om bolagets verksamhet år 2015.

Yles årsberättelser för 2015 finns tillgängliga på webben:
Bokslutet (pdf)
Rapport om förvaltnings-och styrsystemet (pdf)
Yles kundrelationer 2015 (pdf)