Hoppa till huvudinnehåll

Ministeriet vill föra dialog om skärgårdstrafikens framtid

Förbindelsebåten Viken.
Förbindelsebåten Viken. Bild: Yle/Nora Engström m/s viken

Arbetet med att förnya trafikarrangemangen i skärgården går nu in i en ny fas. Minister Anne Berner har godkänt pilotprojektet, nu öppnar ministeriet för diskussion kring planerna.

Enligt trafikråd Eeva Linkama vill man nu föra en aktiv dialog med alla berörda parter. I diskussion med kunder och företagare vill man reda ut hurdana behov av resor och transporter det finns och hur de kunde tillgodoses.

Ministeriets mål är att de offentligt finansierade transporttjänsterna i skärgården i större grad skulle kompletteras med tjänster som fungerar på marknadens villkor. Samtidigt ska digitaliseringen och innovativa tjänster utnyttjas så effektivt som möjligt.

Några konkreta förändringar kommer inte att ske ännu i sommar. Som det ser ut nu kunde nya lösningar testas efter årsskiftet.

Enligt Linkama siktar man på att ta i bruk nya kundnära metoder för diskussion. En möjlighet kunde vara att delta i diskussioner om skärgårdstrafiken genom videoplattformen Youtube. Diskussioner skulle då föras på webben med möljigheter att kommentera och fråga också på distans.

I februari samlades kring hundra skärgårdsbor i stadshuset i Pargas för att höra om Kommunikationsministeriets planer, men några fler liknande träffar finns inte inprickade just nu. Linkama säger att hon är medveten om att alla som vill vara med och diskutera kanske inte använder sig av internetbaserade medietjänster, såsom videoplattformen Youtube. Linkama tror ändå att det går att lösa genom att flera som behöver hjälp samlas någonstans där det finns någon som kan hjälpa till med tekniken.

Artikeln har uppdaterats kl. 17:18. Olika sätt att diskutera på distans är ännu i planeringsskede, meddelar Linkama.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland