Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg vill utvecka och inte avveckla tingsrätten

Västra Nylands tingsrätt, kansliet i Ekenäs.
Justitieministern vill dra in tingsrättskansliet i Ekenäs. Västra Nylands tingsrätt, kansliet i Ekenäs. Bild: Yle/Robin Lindberg ekenä

Västra Nylands tingsrätt i Raseborg borde utvecklas och betjäna den svensk- och tvåspråkiga befolkningen i Nyland. Det säger Raseborgs stadsstyrelse i sitt utlåtande till justitieministeriet om tingsrättsreformen.

Justitieminister Jari Lindström (Sannf) vill minska antalet tingsrätter i Finland från 27 till 20. Västra Nylands tingsrätt skulle då upphöra och slås samman med Esbo tingsrätt. Raseborg skulle finnas kvar som sammanträdesplats.

Stadsstyrelsen vill att tingsrätten finns kvar i Raseborg och att invånarna också i fortsättningen får service på svenska. I stället för att stänga kunde tingsrätten i Raseborg erbjuda nylänningarna svensk- och tvåspråkig service, föreslår stadsstyrelsen.

I Raseborg kan både tingsrättsdomarna och kanslipersonalen betjäna både på svenska och på finska. Dessutom har de lokalkännedom om glesbygden och skärgården, betonar Raseborgs stad i sitt utlåtande.

Riksdagen ska i höst ta ställning till tingsrätternas framtid. Reformen ska träda i kraft år 2018.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland