Hoppa till huvudinnehåll

Spara på personal i Korsholm, inte på skolor

Smedsby Bild: YLE/Sofi Nordmyr folkhälsan,korsholm,korsholms kommun,smedsby,österbotten

Lägg skolindragningarna på is och utred kommunens överbemannade personalstyrka. Det kräver 1 557 personer i ett kommuninvånarinitiativ.

Till initiativet har bifogats en tidningsinsändare där det hävdas av kommunen har 300 anställda för mycket.

I sitt svar på initiativet skriver kommunstyrelsen att kommunen jobbar på att få ekonomin i balans. Samarbetsförhandlingar som berör hela personalen har inletts. Sparbehovet är 3,6 miljoner euro, vilket motsvarar 77 årsverken.

Samarbetsförhandlingarna väntas vara avslutade före utgången av april.

Beträffande isläggningen av skolstrukturen hänvisar kommunstyrelsen till bildningsnämnden. Det är nämnden som besluter om förändringarna i skolstrukturen med hänvisning till fullmäktiges anvisningar från ifjol.

Några nya åtgärder utöver redan vidtagna, behövs alltså inte, enligt kommunstyrelsen.

Kommentarer

Inlagt av

Den tidningsartikel som man hänvisar till innehåller många felaktigheter.

Korsholm ger jämförelsevis mycket förmånlig service. Det är många i kommunen som har tidsbundna anställningar trots att anställningarna borde vara tillsvidare. Situationen skulle vara en helt annan om man skulle jämföra årsverken.

En annan sak är ju att om man vill spara 77 årsverken så vad leder det till? Innebär inte det att man måste göra större grupper inom dagvård och större klasser inom skolväsendet? Detta i sin tur säjer ju sig självt att innebär större enheter, alltså bör skolor stängas?

Hur du än vrider och vänder på detta så innebär 77 årsverken utesluten eller försämrad service för de egna barnen. Så vet de som lämnat detta kommuninvånarinitiativ vad de kräver?

Inlagt av

Klart servicen blir sämre om 77 får gå. Paro vet inget om kommunens verksamhet än mindre hur till ex. vården, pedagogiken fungerar i praktiken. Statistik kan förvrängas och utläsas precis hur man vill som passar egna syften, de har ju många använt sig av. Däremot kommer inte heller Luther att lyckas eftersom han tappat allt förtroende hos personalen.

Inlagt av

Färre lärare, större skolor, längre skolskjutsar = flera bussförare och bussar. Så således samma kostnad men lär sig våra barn något när dom sitter i bussen?

Inlagt av

Fantastist invånarinitiativ.

Spar på personalin men rör int skolona! Vann i skolona finns hede extrafoltche ni vill ha bort? Hu ha ni tänkt rikti?

Inlagt av

"Vi skall tänka om och tänka nytt" men Ingen vet hur många anställda det finns i kommunen. Initiativet vad jag förstår vill se en utredning gällande anställda förrän sparivern går utövet lågstadieskolorna. Helt korrekt ordningsföljd ifall det finns för många anställda på lönelistan. Lösningen av kommunen för att ens ta reda på antalet anställda var att byta löneprogram... God morgon, hur många yrvakna kostnader finns det egentligen i Korsholm?

Inlagt av

I Vasa är servicen ännu dyrare så flytt du till Vasa bara. Där har man även satt ner flera skolor.

Inlagt av

Det var vel inte mening att personalminskningen skulle ske inom skol, dagis, och vårdpersonalen endast. Utom sammarbetsförhandlingar genom hela personalen.
Och till dej som menar att skjutsar är småpengar så, i små byar med knappt skolskjutsar alls i dagsläget så blir naturligtvis skjutsarna en betydande utgift. Försök beställ en taxi å far ut å kör får du se själv.
Och lärare skall det vara var än barnen är.

Dessutom finns det inte plats att flytta några barn någon väg i dagsläget.

Låt billiga välfungerande småskolor vara kvar, åminstone tills ni har nå vettigt att komma med.

Inlagt av

300 extra anställda som inte gör nånting?

Om de som skrivit på detta invånarinitiativ på riktigt har en tidningsartikel som grund för sitt påstående säger det nåt om hur byapolitiken fungerar i Korsholm. Detta handlar mer om känslor än om fakta.

När jag läste artikeln så fanns det ju ingen rim och reson i det.

Att bevara småskolor är en sak men att argumentet är att spara på personalen är ju märkligt. Fler skolor innebär mer personal.

Den som har lite läst föredragninslistor och protokoll eller pratat med politiker har ju sett att den största minskningen av personal är aviserad just till skolor och daghem. Dvs. att spara på personal gör ju det omöjligt att upprätthålla dessa småskolor som man vill värna om.

Till sist! Kan nån säga mig var de 300 överloppsanställda finns i Korsholm???

Inlagt av

Till 22:22: Kolla upp vad kostnaden är för skjutsen jämfört med lärarlönen så inser du att kostnaden är försumbar. En större klass möjliggör färre lärare och ändå får eleverna samma mängd timmar undervisning.

Inlagt av

En fråga till er som värkar veta bäst har nu! Om nu alla små skolor ska bort i Korsholm, vart ska alla barn inträngas isåfall?
För några pengar till nya skolcenter värkar ju inte finnas.

Inlagt av

Det finns inga öronmärkta pengar men ändå ska även nuvarande skolor löpande underhållas och det krävs investeringar fastän man fortsätter enligt nuvarande struktur. Det betyder att med de kostnader och investeringar som inbesparas på små skolor kan koncentreras till större lärcentra som effektivare och bättre understöder barnens lärande. Barnens lärartimmar minskar inte. Så om man har två alternativ, varav båda likvärdigt uppfyller läroplanens mål så borde väl kommunen välj den billigare?

Inlagt av

Det billigare enligt vad fakta? Vem som helst vet det blir billigast att stänga småskolor och trycka in elever i befintliga överfulla skolor. Det är inte hållbart. Dagens ordförande vill detta endast för att spara och stiga av sitt skepp med ett plusresultat. Hållbart i kvevlax är endast ett nytt bygge. Då skall siffror fram förrän du ens kan jämföra det du gör! Patetiskt skådespel hittils av Korsholms kommun!

Inlagt av

Kommunen har gjort en utredning. Men i byapolitikdebatten anses den värdelös. Den hade fel slutsatser. I den framgår dock de investeringar som behövs för att skapa lärocentra. Idag kan flera skolor sammanslås utan att de blir överfulla.

Vad ska kommunen göra om man ska spara. Man kan i alla fall inte ta beslut baserat på en vinklad artikel och initiativ där de flesta som skrivit under antagligen inte har tillräcklig information om alternativen som står till buds, för att kunna fatta välgrundade beslut.

Att aggressivt beskylla enskilda politiker för allehanda saker för att de försöker se till hela kommunen och minska kostnaderna är åtminstone inte ett sätt som för framåt.

Inlagt av

Var i utredningen syns Kvevlax Lärcentrums slutsumma? Berätta fakta så det går att räkna, den finns inte där. Ni pratar endast om kostnader men vad är eran hållbara lösning? Du pratar om att en artikel är vinklad. Hela utredningen du hänvisar till är vinklad till fördel för centralisering med grovt uppskattade beräkningar. Vi kräver precision före stängningar förrän vi tror på inbesparning. Det skall inte existera tillfälliga lösningar med elever i bussar på väg till baracker pga att det skall sparas. Vad skall kommunen göra för att spara frågar du... Är ditt svar påriktigt att bygga ett nytt lärocentrum för otaliga miljoner? I så fall... Slutsumman tack och När sparar vi? Vilka skolor kan sammanslås utan konsekvenser? Precisera hur!

Inlagt av

Har du läst rapporten? I rapporten framgår att ett lärcentrum i Kvevlax beräknas till 5,5m€. Om alla åtgärder genomförs enligt rapportens alternativ 2 istället för alt 1 (nuvarande struktur) så är driftskostnaderna uppskattade till 570 000 € lägre per år. Investeringarna enligt alternativ 2 är ca 6 miljoner lägre än nuvarande struktur. Enligt alternativ 3 så är driftskostnaderna uppskattade till 1 120 000 € lägre per år. Så baserat på detta lönar det sig att koncentrera investeringarna. Investeringar som behövs oberoende av skolstruktur. När man sammanslår små skolor så betyder det ofta att man får fler elever på årskurs och då kan gå från sammansatta ( =2 eller fler årskurser i samma klass) till enkla klasser. Det betyder alltså inte att samma antal klassrum behövs till i den nya sammanslagna skolan. Det innebär att det redan nu går att sammanslå skolor eller flytta elever till andra skolor och få ett jämnare elevantal i klasserna. Visst, rapporten bygger på uppskattningar men vad är alternativet? Offertbegäran redan nu för varje eventuellt kommande investering? Uppskattningarna gäller ju inte bara ekonomin utan även ex. elevprognoser. Ska kommunen upprätthålla och göra behövliga investeringar skolor för att det just nu finns elevunderlag? Hur ser det ut om fem-tio år? Skolinvesteringar måste ses på lång sikt. Det enda säkra tillvägagångssättet är att investera i lärcentra.

Inlagt av

Sluta snacka inbesparningar när du inte vet utgifterna! "Om alla åtgärder görs"... Den inbesparningen på en halv miljon medför att alla byskolor stängs och alla lärcentrum byggs vilket vi båda vet är omöjligt så skippa inbesparningssnacket med 570 000 euro per år.

5,5 miljoner, Meddela mig namnet på den byggfirman för jag är imponerad, grovt uppskattad kostnad står det i rapporten och fortsättningsvis hänvisar du till den. Ifall nån lägger till omröstning idag att det behövs 5.5 miljoner, eller snarare10 miljoner är mer sannolikt, för att bygga i kvevlax vad tror du resultatet blir? Exakt... Önskad skolpolitik just nu är endast ekonomisk inbesparning och långt ifrån en hållbar lösning. Exakt hur dyrt, exakta inbesparningar, exakta konsekvenser går inte att få tag i. Dagens drag är att med hjälp av små medel försöka klämma in ett för stort antal elever i en för liten skola och försköna texten för att göra det. Det accepteras inte, det om något är kortsiktigt tänkande och tvärt emot vad du anser vår kommun håller på med, ändå är det det som sker exakt just nu!

Nedläggningsbeslut är tagna redan och skisserna på eventuell lösning först finns på ert bord först idag. Ni har alltså endast sett på nuvarande kostnaderna hittills eller hur? Visar den skissen ett nytt lärcentrum eller en utbyggnad av nyvarande 70 tals astbes skola det skall börja kapas väggar och tak i?

Du hävdar vidare att skolinvesteringar görs på lång sikt. Förklara situationen i ett nybyggt solf som är det områdets lärcentrum. Den långsiktiga lösningen är att få in tölby vikby, möjligen helsingby enligt alternativ 3 dit oxå. Känns konstigt omöjligt för den skolan är redan för liten. Märkligt, varför, ni tänker ju långsiktigt? Likaså karperö byggs ut igen, långsiktigt tänkande eller onödiga dyra kostnader pga kortsiktigt tänkande? Vad är en långsiktig hållbar lösning i kvevlax? En ny skola för 400 elever för 5,5 miljoner? Dröm vidare!

Inlagt av

Din kommentar kl 21.49 bekräftar klart att rapporten i byapolitikdiskussionen anses ha fel slutsatser och därmed är värdelös. Du hittar på siffror och kallar en ny skola för 400 elever som drömmar. Ja så till vida att du hittat över 100 barn till ur ingenstans så är det drömmar. I Kvevlax området inkluderande Petsmo, Hankmo och Kuni-Vassor fanns 264 barn i skolorna år 2014. Låt inte engagemanget göra att du lyfter fram helt ogrundade påståenden. Rapporten är gjord i enlighet med kommunens strategiska generalplan men tidtabellerna i rapporten är knappa. Kommunens ekonomiska situation och fullmäktiges budget gör att bildningsnämnden måste agera 2016 och kan inte vänta på driftskostnadsminskande investeringar. Bildningsnämnden har beslutat att då hellre söka inbesparingar på byggnader än på undervisning. Sådana kunde ex. vara att Petsmo och Hankmo sammanslås, att elever placeras i Norra Korsholm och att elever placeras i Kvevlax. I Kvevlax finns ju i skolbyggnaden av skolan oanvända utrymmen som kan omvandlas till klassrum. Men för att fungera som ett lärcenter behöver Kvevlax en tillbyggd och renoverad skola och daghem. Det görs inte i år. Därtill är utrymmesbristen i skolcentrumet i Smedsby en mycket mer akut fråga att lösa än Kvevlax.
Man kan kanske sammanfatta situationen som så att kommunen måste spara, fullmäktige har fastställt budgeten helt medveten om att det är dödsstöten för byaskolorna, åtminstone på sikt. Samma politiker som tagit beslutet i fullmäktige arbetar aktivt för byaskolorna och skyfflar över ansvaret på andra. Samtidigt som debatten hänger ut kommunens tjänstemän som inkompetenta och personalen så överflödig att en stor del skulle vara helt obehövliga. En byapolitiksoppa.

Inlagt av

Ni har själva dömt ut rapporten som uppskattad, ni har själva kritiserat rapporten för avsaknad av konsekvensutredningar, inte jag. Ni har själv hittat på slutsumman för några år sedan eftersom första skisserna finns på bordet först nu. Jag har inte kallat en skola med 400 elever som en dröm, det ni drömmer om är att få en skola byggd för 400 elever för 5.5 miljoner euro vilket är tagit ur luften. Du har glömt barnökningen i petsmo, kuni vassor och kvevlax, du har troligen glömt veikars. Du har glömt vad alla nya planerade områden gör för tillökningen. Därav alla akuta problem på de flesta ställen i kommunen. Skolan bör byggas för att inhysa 400 elever så inga mera "akuta åtgärder" behövs. Tänk långsiktigt för en gångs skull eller låt bli ifall inga pengar finns att förverkliga drömmen och låt småskolorna var ens tills dess! Akuta åtgärderna borde vara allmänt känt redan som väldigt dyra eller hur? Det är en centrumpolitiksoppa. Har någon märkt att varje befintliga påtänkta lärcentrum idag är i behov av akuta åtgärder och det är till priset av byskolorna som hotas bli intryckta pga av ett mycket mer akut läge i Smedsby som enligt dig skall prioriteras. Du börjar hitta själva grundproblemet genom det påståendet! Du har rätt: fullmäktige har fastställt budgeten väl medveten att det är dödsstöten för småskolorna. Majoriteten vill det och det skall hända med våld inte med tid. Det fattas 12 000 euro för att hålla budgeten inom bildningen vilket inte finns pengar till och därför måste troligen första skolan stänga eftersom ingen vet varifrån dessa skall hittas. Det är godkänt 250 000 euro att hitta nödlösning men ingen vet till vad dessa pengar skall användas. Ser nån annan idiotin i dethela? Du snackar om att problemet ligger på bypolitiknivå, det är någon på högsta nivå som håller i soppsleven och soppingredienserna bestämmer ni politiker och vi ser på allt från åskådarbänken och kommer i högsta grad påverkas av det också.

Inlagt av

Hänger inte alls med i ditt förvirrande resonemang. Varifrån får du ex. 12 000€?
Orsaken till att Smedsby måste prioriteras är att elevantalet kommer att öka kraftigt. Det är elever som redan nu finns i våra grundskolor. Kommunen eller någon annan vet inte hur många barn som föds endast baserat på var det finns tomter att tillgå. Inte heller vet kommunen om de barn som föds läggs i svensk eller finsk skola. Elevstatistiken finns att tillgå i kommunens budgetbok. Där kan även du läsa dig till elevökningen i högstadiet och finska skolorna i Smedsby skolområde. Se sid 73. https://www.korsholm.fi/assets/Kommun/Ekonomi/kf-beslut.pdf

Inlagt av

Bästa fakta:

Från kommunstyrelsens föredragningslista för 23.2.

Bildningsnämnden, anslag 36 600 000 euro (- 12 320 euro)
BIN § 76/15.12.2015
Bildningsnämnden har fördelat sitt anslag mellan sina 6 olika uppgiftsområden.
Ingen tillväxt är budgeterad för 2016. Nämnden har beslutat att strukturåtgärder,
även tillfälliga, ska påskyndas och prioriteras framom att ta resurs från
undervisningen.
I sitt beslut har bildningsnämnden fördelat sitt anslag på sina sex olika uppgiftsområden.

Ren översatt: det fattas 12 320 euro i bildningsnämnden just nu för att få budgeten att gå ihop för 2016. För att spara vill nämnden påskynda skolstängningar även med tillfälliga lösningar vilket vi troligen snart får reda på vad det är. Hur tolkar du tillfälliga strukturlösningar fakta? Det är nu då fullt möjligt att stänga en skola pga denna summa. Det är dessutom fullt möjligt eftersom det finns 250 000 euro till exakt detta ändamål. Då förstår jag inte ditt resonemang att allt detta enligt dig inte något akut utan det finns i Smedsby? Ändå är detta högst på agendan pga av sparivern. Min lösning är i så fall att ni tar 12 320 euro från 250 000 euro, då räcker stålarna i bildningsnämnden (tillfällig lösning utan en enda skolstängning eller hur?) och använder resten till något mer akut, avgör vilket själv men jag har ett tips.

På samma föredragningslista finns önskan om en utesimbassäng i Smedsby framhållen, samma politiker som fört önskemål gällande skolnedläggningarna driver detta projekt oxå väldigt bra. Lägg de överkropps sista 237 680 eurona i den, bygg en pool istället.

Inlagt av

Ditt inlägg visar tydligt att du har fått allt om bakfoten. Det fattas 657 610€ med tillägg för bildningsnämndens del av den ytterligare aviserade besparing på 900 000 som styrelsen fått fullmakt till.
Fullmäktige beslutade 8.6.2015 om budgetramarna för 2016. Bildningsnämndens budgetram skulle vara samma som för 2015 dvs 35 954 000. Här var man tvungen att höja löpande budget för 2015 med 650 000 i slutet av året p.g.a att kostnaderna sköt över. Det var inte oväntat utan resultat av en underbudgetering. Bildningssidan bedömde att det behövs 37 257 610€ för att bedriva verksamheten 2016 på nuvarande sätt. Nämnden krävde alternativ för att komma ner till av fullmäktige givna ramen. I dessa alternativ finns bl.a. skolsammanslagningar och försämring av undervisningen. Utan att ta ställning till vilka alternativ som ska verkställas så beslutade nämnden att komma nära fullmäktiges givna budgetram. Förslaget till fullmäktige var 36 612 320€. Detta minskades ytterligare till 36 600 000, dvs 657 610€ mindre än vad som behövs för att driva verksamheten oförändrad. Denna summa ska alltså sparas in 2016. Till detta kommer ytterligare bildningsnämndens andel av de 900 000€ som styrelsen fått fullmakt att minska budgeten med. Så bildningsnämnden ska genomföra sparåtgärder på kanske närmare än en miljon? Det som är förvånande att det är samma politiker som sitter och sätter ramarna och därmed framtvingar besparingar som sedan står på barrikaderna och ska försvara byaskolorna. Var är konsekvensen? Vill man bevara byaskolorna ser man till att ge resurser som räcker till att bevara dem. I budgetbehandlingen för 2016 budgeten framlades ett förslag (Lithen) om att höja bildningsnämndens budget med 200 000 för att försöka undvika minskning i timresursen. Rösterna föll 13 för höjningen och 30 för styrelsens förslag. Vill man se vilka 13 politiker som stöder att timresursen (=undervisningen) inte ska minskas så kan man söka efter omröstningsprotokollet från budgetmötet 7.12.2015. De 250 000 kommer från att styrelsen upptäckte att för att kunna uppgradera Kvevlax till lärcenter så måste man börja med planering i god tid. Ett färdigt renoverat och utbyggt lärcenter i Kvevlax tar flera år att genomföra. Problemet för Korsholm är att enligt liggande budget måste åtgärder vidtas redan detta år. Ska bildningsnämnden i detta skede i första hand skära i undervisningen eller i kostnader för byggnader? För mig är svaret givet.

Inlagt av

Tack för förtydligandet. Eller blev det bara värre... Du menar alltså budgeten var satt så det fattas 657 610 euro för att köra nu nuvarande linje med alla skolor kvar? Enligt den rapport du själv hänvisar till ifall vi lägger ner Petsmo, Hankmo, Kuni Vassor, Veikars, Tölby Vikby och Vallgrund skulle vi spara endast 570 000 euro per år och ändå inte klara budgeten och det utan att ha lagt en enda cent på utbyggnation av ett enda lärcentrum. Ursäkta ordvalet men hur i he...te har ni satt en sådan budget? Det är ju ingen hemlighet att den är satt för att framtvinga stängningar! Ökar ni upp i budgeten nu då endast för att få specifik önskad skolstängning först i tur eller hur går spelet till? 34 hotade årsverken inom bildningen ser man ganska fort vilka skolor det berör, alla uppräknade. Som sagt, bygg poolen istället.

Inlagt av

Precis så är det. Styrelsen har föreslagit budgetramarna med tanken att budgeten ska vara samma som året före, dvs ingen ökning. Fullmäktige har på förslaget slagit fast budgetramen. Bildningsnämndens uppgift är att försöka hålla budgeten oberoende av hur verklighetstrogen den är. Det innebär att det ska sparas på alla sätt och snabbt. Pågående läsår är svårt att göra något åt. Så då kvarstår ett halvår. Det ska sparas både i undervisning och strukturer. Ex. lärarnas kollektivavtal innebär att det automatiskt tillkommer ålderstillägg. Det är då kostnadsökningar som bildningen inte kan göra något åt. För att hålla lönenivån på samma nivå som tidigare år så måste personalen minska. Eller permitteras.
Detta är inget nytt för de ledande politikerna. Sök upp omröstningslängden jag hänvisade till.
En pool förstår jag inte relevansen av här. Står valet mellan pool och undervisning så är valet givet.
Sedan får man inte glömma att kommunen går back och måste agera för att ställa ekonomin i balans. Det innebär åtgärder. Åtgärder som påverkar den kommunservice som man är van med. Tyvärr är kommunens svaga ekonomi något som delvis gått att förutse och gått att (försöka) påverka före den här situationen. Det kanske inte hade hjälpt men vi hade i alla fall försökt.

 • Fransk polis drabbade samman med migranter

  Polisen använde vattenkanoner och tårgas mot demonstranter.

  Fransk polis har i dag drabbat samman med migranter och demonstranter utanför det ökända lägret i Calais. Polisen använde vattenkanoner och tårgas för att hindra de protesterande från att tåga in i staden.

 • Fråga gynekologen om mens

  Mensen är ett återkommande tillstånd som väcker frågor.

  Har du något du går omkring och funderar på då det gäller mens? Här kan du ställa din fråga anonymt.

Läs också

 • Finlands asylpolitik strängare än övriga Nordens

  Finland avvisar 43 procent av asylansökningarna.

  43 procent av de asylbeslut som Finland fattar är negativa, visar statistik över fjolåret som den europeiska statistikcentralen Eurostat har tagit fram. Det här betyder att Finlands flyktingpolitik ligger på medelnivå inom EU om man ser till hur sträng den är.

 • Oscar Zia: Ingen borde behöva berätta om sin sexuella läggning

  Uppträder i femte programmet av På resande not.

  Han är tjugo år gammal och redan en veteran i branschen. Oscar Zia fick stora rubriker då han kom ut som homosexuell tidigare i år, men själv skulle han vilja ha allt fokus på musiken. Den här veckan är han gäst i På resande not och sjunger bland annat på sitt andra modersmål italienska.

 • KAJ hyllar hålan

  Humorgruppen KAJ:s nya låt hyllar det lilla bysamhället.

  Humorgruppen KAJ:s nya låt hyllar det lilla bysamhället - en plats där man lär sig att vara stolt över de små sakerna.

Nyligen publicerat - Österbotten

 • HIFK:s problem fortsätter – Tappara vann finalreprisen

  Regerande mästaren slog HIFK – ett HIFK som är i trubbel.

  I våras slogs de om FM-guldet. Då var Tappara bättre. Nu är det en ny säsong, men samma resultat. Regerande mästaren slog HIFK – ett HIFK som har stora problem. Man är alltid orolig, säger HIFK-tränaren Antti Törmänen.

 • Vasa universitet avslutar språkbadssamarbete med ÅA

  ÅA-rektor siktar på nytt samarbete med Jyväskylä universitet

  Vasa universitet har sagt upp sitt avtal med Åbo Akademi om att samarbeta kring utbildningen av språkbadslärare. Avtalet tog slut på fredagen. Åbo Akademi siktar på ett nytt samarbete med Jyväskylä universitet, men hur det ska se ut är fortfarande oklart.

 • En död i bilolycka i Kristinestad

  En personbil körde i diket i Uttermossa, föraren avled.

  En person har omkommit i en bilolycka i Kristinestad inatt. Olyckan inträffade på riksväg 8, Björneborgsvägen i Uttermossa.