Hoppa till huvudinnehåll

Tekniska nämnden föreslås få sparken i Kaskö

Traktor i Övermark.
Traktor i Övermark. Bild: YLE/Rolf Granqvist släp

Vid det senaste mötet dök endast två ledamöter i tekniska nämnden upp, nämndens ordförande Juhani Holm och ledamot Heidi Fröjd. Fem ledamöter var frånvarande.

Stadsstyrelsens ordförande Carl-Gustav Mangs var på plats och kunde konstatera att nämnden inte var beslutsför. På tisdagen kom stadsstyrelsen fram till att det är dags att sparka nämnden.

Förslaget till fullmäktige är att ändra förvaltningsstadgan, inte ha någon teknisk nämnd och avsätta ledamöterna. Istället tar stadsstyrelsen över uppgifterna.

Traktorkärra fällde nämnden

Det var köpet av en traktorkärra som fällde tekniska nämnden i Kaskö. Medlemmar i nämnden säger att de inte fattat något köpbeslut, utan det hela gjordes upp mellan nämndens ordförande och Kaskö energi.

18 500 kostade kärran, men köpet behandlades varken av energibolagets styrelse eller nämnden. Det har lett till att nämndarbetet gnisslar.

- Man får väl tolka det som att medlemmar uteblivit från mötet i protest, säger Mangs. Det handlar om ledamöternas brist på förtroende för nämndens ordförande.

Att Kaskö energi har en så svag ekonomi att bolaget inte ens har råd med en traktorkärra förvånar. Det normala för kommunala bolag är ju att de ska klara sin ekonomi utan att behöva blanda in ägaren.

En ledamot i tekniska nämnden berättar att traktorkärran dessutom lär ha blivit några nummer för stor. Energibolagets traktor är för liten för kärran.

I februari valdes Martti Kerkelä till ny teknisk direktör i Kaskö. Kerkäla kommer att få bereda ärendena för stadsstyrelsen istället för tekniska nämnden, om också fullmäktige tycker att nämnden ska sparkas.