Hoppa till huvudinnehåll

Berhan Ahmadi är årets nyåbobo 2016

Åbo stadsvapen på en flagga.
Åbo stadsvapen på en flagga. Bild: Yle/Andy Ödman Åbo,åbo vapen

Årets nyåbobo och mångkulturella handling 2016 är har utsetts i Åbo.

Utmärkelserna gick till Berhan Ahmadi, Saluhallens kulturella mångfald, kyrkans modiga och synliga verksamhet i samband med den enorma tillströmningen av asylsökande i höstas vilket överrumplade finländarna, meddelar Åbo stad.

Berhan Ahmadi har utsetts till årets nyåbobo 2016. Ahmadi arbetar som restaurangkock och är en aktiv medlem i Servicebranschernas fackförbund PAM, i förbundet Socialdemokratisk Ungdom och i Delegationen för etniska relationer ETNO.

- Berhan Ahmadi är alltid beredd att hjälpa dem som har det sämre ställt. Han är en synlig förespråkare för invandrarintegrationen och har genom sina handlingar visat att en invandrare kan anpassa sig till ett nytt land. En mer tvättäkta åbobo som Berhan får man leta efter, beskriver en av dem som föreslog Ahmadi till årets nyåbobo.

Åbo stad motiverar valet av årets mångkulturella handling enligt följande:

"För årets mångkulturella handling belönades kyrkans modiga och synliga verksamhet i samband med den enorma tillströmningen av asylsökande i fjol vilket överrumplade finländarna. Ärkebiskop Kari Mäkinen har fått nationell uppmärksamhet genom att modigt försvara de mänskliga rättigheterna för dem som drabbats av konflikter, biskop Kaarlo Kalliala har främjat dialogen mellan kulturer och religioner och Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet anvisade i snabb takt Heinänokka lägercentrum för nödinkvartering av asylboende. På Heinänokka arbetar scouterna, FRK, församlingarna, församlingarnas frivilliga medarbetare, organisationerna, universitetet och flera andra aktörer för samma mål och de asylsökande har fått ett varmt mottagande."

Kari Mäkinens bild på Facebook och Twitter
Ärkebiskop Kari Mäkinen. Kari Mäkinens bild på Facebook och Twitter Bild: Kari Mäkinen/ Evangelisk-lutherska kyrkan evangelisk-lutherska kyrkan

Åbo Saluhall uppmärksammas för sin mångkulturella vardag. Saluhallen är enligt staden samhällets spegel och har med tiden utvecklats till en mångkulturell handelsplats av sig själv. Att handla i Saluhallen innebär en otvungen och vardaglig mångkulturalism för alla, skriver Åbo stad i sitt pressmeddelande..

- Under de senaste månaderna har vi sett att mottagning och integrering av invandrare splittrar samhället och väcker oro även i Åbo. Därför är det bra att lyfta fram sådana banbrytare som Ahmadi, modiga handlingar och fungerande mångkulturalism i vardagen. Detta visar att vi alla vinner med mänsklighet och samarbete, säger stadsdirektör Aleksi Randell.

Saluhallen i Åbo. Bild: Yle/Philip Stenkula saluhallen i åbo

Utmärkelserna delas ut vid en fest för nya medborgare den 16 mars. För sitt långa livsverk uppmärksammas också Ismo Söderling som i fjol pensionerade sig från tjänsten som direktör för migrationsinstitutet.

I festen som är gemensam för Åboregionens kommuner deltar 400 invånare som fått finskt medborgarskap i fjol i S:t Karins, Lundo, Masko, Virmo, Nådendal, Nousis, Reso och Åbo.