Hoppa till huvudinnehåll

Calliope är både man och kvinna

Författaren Jeffrey Eugenides
Den amerikanske författaren Jeffrey Eugenides Författaren Jeffrey Eugenides Bild: Karen Yamauchi/Norstedts förlag författare,Jeffrey Eugenides (Författare)

Middlesex är namnet på den Bookerprisbelönta roman som Jeffrey Eugenides skrev för drygt tio år sedan. Boken handlar om Calliope Stephanides en pojke som tror sig vara flicka men som, precis som bokens titel anspelar, är en tvekönad varelse.

Det har skrivits många romaner om flickor som växer upp till att bli kvinnor och pojkar som växer upp till att bli män. Om flickor som växer upp till att bli män har det skrivits betydligt färre romaner. Middlesex av Jeffrey Eugenides är en bok som skildrar problematiken kring en könskorrigering. Samtidigt som Eugenides skildrar en personlig förvandling, tecknar han också bilden av en folkgrupp i förvandling. I Middlesex står de grekiska invandrare i fokus, identitetsproblematiken och den geografiska och mentala omställningen som en flytt till USA medförde.

En släktkrönika

Men främst handlar Middlesex om en man som vill bli på det klara med sin identitet. För att verkligen fårstå varför han har en uppsättning gener som gör honom till hermafrodit, måste han återvända till släkten Stephanides i Grekland på 20-talet. Tidsresan för honom till staden Smyrna, där turkarnas armé förintat de grekiska styrkorna år 1922. Smyrna förstördes men farfadern flydde till Detroit, en stad som enligt Jeffrey Eugenides också bär på många berättelser.

– Min bok utspelar sig i Detroit och här finns en mycket fascinerande historia som omfattar många dramatiska händelser allt från bilindustri till raskravaller på 60- och 70-talet. Detroit är en stad som precis som Smyrna stått i lågor.

Historiska hemligheter

Från Smyrna påbörjar Calliopes farfar sin färd mot Detroit. Med sig har han en gruvlig hemlighet som bokens huvudperson Calliope slutligen kommer på spåren. Farfar och farmor är nämligen syskon och därför har deras avkomma i andra led blivit en så kallad pseudohermafrodit med manliga kromosomer, men med kvinnliga yttre könsdelar.

– I min bok försöker huvudpersonen förstå sin genetiska avvikelse genom att minutiöst granska sin egen historia. Det här en berättelse om en pojke som uppfostras som den flicka han på ytan ser ut att vara.

Jag har fötts två gånger: först som liten flicka en anmärkningsvärt smogfri januaridag i Detroit 1960, och sedan på nytt som tonårspojke i en operationssal inte långt från Petoskey i Michigan i augusti 1974.― Jeffrey Eugenides: Middlesex (2004)
Romanen Middlesex av Jeffrey Eugenides
Middlesex är en roman om kön, familjehemligheter och det moderna Amerika. Romanen Middlesex av Jeffrey Eugenides Bild: Norstedts Förlag Jeffrey Eugenides (Författare),romaner,amerikansk litteratur

Jeffrey Eugenides sexhundra sidor långa roman rymmer frågeställningar om vem man är och varifrån man kommer. Dessutom ställer boken många frågor om såväl språklig som könslig identitet.

– Vilket är vårt genetiska arv och i vilken grad påverkar det vårt liv? Det är frågor som verkligen intresserar mig.

På mammas gata

I Middlesex återvänder Jeffrey Eugenides gång på gång till den här frågeställningen, samtidigt som han vidhåller att människan har en fri vilja och att vår genuppsättning tillmäts en alltför stor betydelse.

– Det här är ingen debattbok och ska inte läsas som en sådan, men om du frågar efter min personliga åsikt, så tror jag att arv och miljö har en ungefär lika stor inverkan på vår utveckling som individer.

Middlex är namnet på den gata som bokens berättare växer upp på, säger Jeffrey Eugenides. Här i ett futuristiskt hus bor Calliope med sina föräldrar och sin bror. Det är ett hus som uppvisar stora likheter med det hus Jeffrey Eugenides själv växte upp i som barn. I boken har han däremot förstorat och överdrivit dess proportioner för att betona det moderna och för att avbilda ett hus som byggts av fler radikala, än praktiska orsaker.

– Säkert kan man också se huset som en återspegling av Calliops eget liv, ett lite besynnerligt och opraktiskt hus, ett hus som är både det ena och det andra precis som huvudpersonen själv.

I sin roman visar Jeffrey Eugenides hur eldfängt ämnet kan vara. Alla delar inte Calliops syn på vad en hel identitet kan vara och i den här boken är det de konservativa föräldrarna som allra högljuddast pläderar för en korrigerande könsoperation. Calliope reagerar med bestörtning över sina föräldrars tilltag. Hon rymmer hemifrån, accepterar sin genetiska avvikelse och ser den slutligen som en rikedom i stället för en brist.

Normalitet och avvikelser

Jeffrey Eugenides roman handlar om kön och sexualitet, men därtill tillkommer hela det historiska staffaget som ibland tenderar att konkurrera ut berättare och huvudperson. Samma överlastade utsmyckningar har också fått den brittiska författaren Sarah Waters att framföra några kritiska synpunkter.

– Jag gillar verkligen Jeffrey Eugenides roman. Den är storslagen, en bok som skildrar emigrationen och flera generationers liv först i Grekland och sen i USA. Samtidigt fokuserar den också på ett väldigt konkret ämne i form av en huvudpersons oklara sexuella identitet.

Men lite besviken blev jag nog, säger Sara Waters, för det som kunde framstå som en given kommentar till begreppet queer och ifrågasättandet av den normativa heterosexualitetens dominans – ja, det sjabblas bort på slutet.

Naturligtvis får Calliopes kärlek till kvinnor sin förklaring, när hon uppdagar att hon egentligen är en man. Då blir boken en ganska traditionell skildring av heterosexuell kärlek och mycket av bokens laddning försvinner i samma veva. Men i övrigt uppvisar Middlesex en ambitiös strävan att förklara mänskligt handlande utgående från enskilda händelser tre generationer bakåt i tiden.

Läs också

Nyligen publicerat - Kultur och nöje