Hoppa till huvudinnehåll

Hur lönsamt är det att pensionsspara?

Grekisk drachme och euron.
Grekisk drachme och euron. Bild: Yle/Stefan Nordgren grd

Tipsarens fru har under många år pensionssparat i Nordea, en liten summa varje månad. Nordea har i sin reklam sagt att det lönar sig alltid att pensionsspara. Samma sak har hennes bankrådgivare sagt. Dessvärre verkar det inte bli en så god placering.

Vi tar kontakt med tipsaren för att få detaljer, 9.3

”Det var år 2004 som min fru började pensionsspara för att 2018 kunna lyfta en extra månadspension i tre års tid. En grundplåt på 2 500 euro lades in och efter det har hon betalat 50 euro i månaden. Hon ska betala 161 månadsrater och totalt 10 550 euro under 14 år. I prognosen som vi fick från Nordea hette det att hon skulle få ett månadsbelopp på 480 euro år 2018. Därefter skulle den stiga lite grand för varje år. Slutsumman förväntades bli ungefär 17 730 euro.

I dag är resultatet ett annat. Tydligen har inte placeringen burit sig för nu är pensionsprognosen 276 euro i månaden. Vi väntade inte oss att det skulle bli några massiva summor, men nu verkar det som om det hade varit bättre att pengarna på ett vanligt konto. Bankens sammanlagda kostnader förväntades bli 1 864 euro. Så frågan är nog för vem det är lönsamt att pensionsspara?”

Finansinspektionen har en kom ihåg-lista för pensionssparare.

Där står det bland annat: Överväg riskerna i de olika placeringsobjekten och tänk på din egen riskhanteringsförmåga. Värdet av placeringsobjekten, till exempel aktier och fonder kan minska och du kan till och med förlora ditt kapital.

Fler missnöjda pensionssparare hör av sig, 14.3

Vi får ett nytt tips om pensionssparande av en person som började pensionsspara 2003.Personen skrev ett kontrakt om en frivillig pensionsförsäkring. Kostnaderna var höga, sju procent för insatt kapital. Därutöver kom en månadsavgift och fondförvaltningsavgift. Till tipsarens stora lycka bytte företaget ägare och i samband med ägarbyte kunde kontraktet upphävas. Annars hade tipsaren suttit fast i det dyra avtalet.

Med facit i hand vill tipsaren ge följande råd

  • Pensionssparprodukterna som erbjuds av banker och försäkringsbolag är onödigt komplicerade och dyra för kunden
  • Konsumentens utdelning är inte högsta prioritet för bank eller försäkringsbolag.
  • Låga omkostnader ett av de viktigaste kriterier när man väljer investeringsobjektet.
  • Hur pengarna fördelas mellan olika placeringsobjekt och geografisk områden är viktigt. Ingen välbetald rådgivare vet vad som kommer att hända imorgon.
  • Regler för skattelättnader kan ändras över en natt. Lita inte på att de är i kraft under hela investeringsperioden.

Intresset för frivilliga pensionssparande har rasat

Frivilliga pensionsförsäkringar blev allmänna på 1990-talet. Generösa skatteavdrag gjorde dem populära. Men ju längre tiden led, desto mindre blev skattelättnaderna. Pensionsåldern har höjts, därmed har också åldern höjts för när de inbesparade medlen kan lyftas. Därför har intresset för den här formen av pensionssparandet minskat kraftigt.

År 2005 tecknade 58 000 finländare en frivillig pensionsförsäkring.

Ifjol var motsvarande siffra 616.

Hurdan avkastning har din pensionsplacering gett? Hör av dig.

Tips-id: 5202

Tipsa Spotlight

Detta är ett offentligt tips som har skickats in till Spotlight. Uppgifterna i tipset är inte bekräftade.