Hoppa till huvudinnehåll

Immunterapi mot cancer - lovande men dyr vårdform

Immunförsvaret attackerar cancercell.
Immunförsvaret (på sidorna) attackerar cancercell (i mitten). Immunförsvaret attackerar cancercell. Bild: Alex Ritter, Jennifer Lippincott Schwartz, Gillian Griffiths. National Institutes of Health immunförsvar

Ungefär var tredje finländare insjuknar någon gång under sitt liv i cancer. Flera cancerformer har hittills varit svårbehandlade men nygamla metoder håller på att ändra på det. Den mest lovande handlar om att att bekämpa cancer genom att injicera ett skräddarsytt virus i kroppen.

Viruset sprutas in i kroppen direkt i cancertumörer. Då förstörs cancercellerna och molekyler som är främmande för kroppen frigörs. Det leder till att patientens eget immunförsvar lockas dit och börjar attackera cancern.

Den finlandssvenska kirurgen och forskaren Robert Andtbacka, som verkar vid cancerinstitutet Huntsman vid universitetet i Utah i USA, är expert på sådana här behandlingar. De kallas för onkolytisk immunterapi.

Han menar att de här terapierna har en mycket stor betydelse för cancervården.

- De är absolut revolutionerande, till exempel mot melanom.

Robert Andtbacka
Cancerkirurgen Robert Andtbacka flyttade från Finland som 17-åring och bor nu i USA. Robert Andtbacka Bild: Yle/Niklas Fagerström forskare

Svåra former av hudcancer, alltså melanom, behandlades för några år sedan oftast med cellgift. Men det var bara effektivt hos mindre än 10 procent av patienterna.

- Med moderna immunterapier är responserna mellan 40 och 80 procent, säger Andtbacka.

Det är alltså många fler patienter som överlever sjukdomen.

- Patienter som har metastaser i hjärnan levde tidigare i 3-6 månader, men med de här nya terapierna så det är många av mina patienter som är vid liv ännu 4-6 år efter att de har fått immunterapin. De har inga tumörer och mår bra.

Vanligtvis när vi injicerar virus i tumören kan patienten få lite smärtor på det ställe man injicerar. Han eller hon kan också få lite feber.― cancerkirurg Robert Andtbacka

På 1950-talet experimenterade forskare med många olika slags virus mot cancer. I vissa fall dog patienten, i andra fall lyckades man faktiskt minska på tumören. Den här behandlingsmetoden föll sedan ur modet och man gick in för cellgifter istället.

Två årtionden senare blev det möjligt att modifiera virus och då blev immunterapin igen vanligare, och utvecklingen har bara fortsatt.

Nu börjar immunterapi slå igenom på bred front, och de virus som används i dag har testats noggrant. Biverkningarna är också små.

- Vanligtvis när vi injicerar virus i tumören kan patienten få lite smärtor på det ställe man injicerar. Han eller hon kan också få lite feber, vanligtvis bara en timme eller så efter injektionen men överlag är det väldigt bra tolererat jämfört med en vanlig cellgiftsbehandling.

I samband med cellgiftsbehandling är det däremot vanligt att patienten till exempel tappar håret, kräks och mår dåligt.

Inte bara mot melanom

Terapin är effektiv också för andra typer av cancer än hudcancer - till exempel i lungorna, njuren och bröstet.

Immunterapi har blivit mycket vanligt inom sjukvården i USA - och är på vissa sjukhus och för vissa typer av cancer det det allra vanligaste behandlingssättet.

En annan modern metod som också används allt oftare kallas för riktad molekylär terapi. Där använder man molekyler istället för virus.

- Om vi vet att cancern har en viss mutation, alltså ändring i arvsmassan, som är viktig för att cancercellen ska överleva så kan vi utveckla en liten molekyl som blockerar den. När vi ger molekylen till patienten, och vanligtvis ger vi det som ett piller, så innebär det att cancercellen inte kan leva längre.

Hundratusentals euro per patient

Immunterapi finns nu också tillgänglig inom cancervården i Finland, påpekar Andtbacka, men tillägger att de här behandlingarna är mycket dyra för samhället.

- Det kan kosta flera hundra tusen euro per patient och år, beroende på vilka terapier det är.

Han tillägger att det kan vara svårare att få dem i Finland än till exempel i USA.

- Men det är en social fråga hur vi kan betala för de här immunterapierna som fungerar bra. Hur vi som samhälle kan betala för det.

Vad är det som gör att det blir så dyrt?

- Till stora delar är det forskningen. Läkemedelsföretagen har satsat flera miljarder euro på att ta fram säkra och välfungerande terapier.

Immunterapierna är dessutom skräddarsydda. Varje terapi är utvecklad för endast en typ av cancer, vilket driver upp priset. Om ett årtionde kan man ändå räkna med att det börjar dyka upp generiska kopior av originalterapierna, till mycket billigare priser.

Andtbacka ser en ljus framtid för den vård som utnyttjar kroppens egna immunförsvar i kampen mot cancer.

- Jag tror att det här verkligen har revolutionerat behandlingen av cancern, och under de följande tio åren kommer vi att få mycket mera individuell information om patienterna som vi kan använda för att välja den bästa behandlingen. Vi kan till exempel ta ett vävnadsprov och en blodbild för att se vad patienten har för immunceller.

Samtidigt måste vi också förstå att cancern har studerat oss mycket längre än vad vi har studerat cancern.― cancerkirurg Robert Andtbacka

Men han betonar samtidigt att det inte är lätt att bekämpa cancer.

- De senaste 20 åren av cancerforskning har faktiskt varit revolutionerande, men samtidigt måste vi också förstå att cancern har studerat oss mycket längre än vad vi har studerat cancern, säger han och tillägger:

- Cancercellerna är otroligt bra på att hitta nya sätt att överleva på. Fastän vi har immunterapierna och andra terapier så hittar cancern andra sätt att överleva på. Vi måste alltid vara ett steg före.

Det har skett många genombrott inom cancervården under senare år men det finns alltså fortfarande mycket kvar för forskarna och läkarna att lära sig innan man med säkerhet kan bota var och en som drabbas.

Läs också