Hoppa till huvudinnehåll

Nämnd: Industritomter vid stamvägen ökar inte Ingås attraktionskraft

Busskylt i Ingå
Bilister på stamväg 51 ska lägga märke till "det högklassiga kultur- och nöjescentrum som finns på en kilometers avstånd", heter det i planen för Ingåport. Busskylt i Ingå Bild: Yle/Veronica Montén ingåbuss

Ingå behöver inte småindustriområdet Ingåport vid stamväg 51 öster om kyrkbyn. Det anser miljö- och byggnadsnämnden som behandlade ärendet på sitt senaste möte (8.3).

Nämnden anser i sitt utlåtande att det planerade området förfular närmiljön.

Det ska vara en fasad som lockar besökare till Ingå kyrkby.

En karta.
Karta över Ingåport. En karta. Bild: Google karta över var i ingå ingåport finns,Västnyland,Ingå,kartor

Nämnden föreslår i stället att området norr om bränslestationen St1 kunde planeras för ett nytt småindustriområde om det behövs ett sådant. Men det skulle vara ännu bättre att planlägga för småindustri på redan existerande områden, anser nämnden.

Bilister ska välja Ingå när de ser Ingåport

Småindustriområdet Ingåport planeras mellan Bollstavägen i väster och Täktervägen i öster. Tanken med Ingåport är att det ska vara en fasad som lockar besökare till Ingå kyrkby. Området ska öka Ingås attraktionskraft.

"Området gör att bilister lägger märke till det högklassiga kultur- och nöjescentrum som finns på en kilometers avstånd", heter det i projektbeskrivningen.

Men miljö- och byggnadsnämnden håller inte med.

"Småindustritomter invid stamvägen lockar inte att svänga in till kyrkbyn och de ökar knappast Ingås attraktionskraft bland kultur- och upplevelseturister", säger nämnden i sitt utlåtande till Ingå samhällstekniska nämnd.

"Tanken är absurd"

Nämnden anser att den trafikmässiga fasaden kring stamvägen snarare ska bevaras än förändras. Det är ett mycket bättre visitkort för Ingå att lämna området orört.

En miljon kubikmeter stenmaterial kommer att krossas under en tidsperiod på 10-15 år.

"Att motivera planläggning av ett omfattande småindustriområde med en strävan att locka passerande bilister till Ingå kyrkby är absurt", anser miljö- och byggnadsnämnden.

Stenkrossarna mal på i 10-15 år

Om Ingåport blir verklighet innebär det också att en miljon kubikmeter stenmaterial vid det 45 meter höga Kalasberget kommer att krossas under en tidsperiod på 10-15 år. Det här är miljö- och byggnadsnämnden heller inte förtjust över.

Stora delar av kyrkbyn ligger inom en radie på 1,5 kilometer. Det närmaste bostadshuset ligger på mindre än 300 meters avstånd.

Det finns redan stenkrossar i Joddböle väster om kyrkbyn. Miljö- och byggnadsnämnden konstaterar att det knappast är önskvärt att ha stenkrossar både öster och väster om kyrkbyn.